Preken, gesorteerd op Bijbeltekst

In het 'Prekenarchief' vindt u preken als geschreven tekst en/of opnamen van kerkdiensten. U kunt preken vinden die door ds. A. van der Dussen, ds. D. Timmerman, ds. T. Blanken of door gastpredikanten gehouden zijn. Preken die dateren van voor oktober 2004 gaan uit van de bijbelvertaling van 1951. Hieronder kunt u tonen op alfabetische volgorde van de gebruikte Bijbeltekst. Als er in de kolom HTML het symbool staat, kunt u door op dit symbool te clicken de preek direct in de browser tonen. Als er een symbool in de kolom Audio wordt getoond kunt u die kerkdienst via uw computer beluisteren. In dit geval wordt de liturgie zichtbaar als u met uw muis op de betreffende regel in de tabel clickt.


Bijbeltekst Thema Predikant/Serie Datum HTML Audio
1 Johannes 1:2:2 Verbinden ds. Daniël Timmerman
2021-04-11 v.m.  
1 Johannes 1:5-10   Ds. K.C. Smouter
2014-02-16 v.m.  
1 Johannes 1:5-9 Zingen en bidden Ds. Daniël Timmerman
2022-01-02 v.m.  
1 Johannes 2:2 …tot een volkomen zoening van al onze zonden Ds. A. van der Dussen
2014-04-27 v.m.
1 Johannes 2:12-14 Oud en jong Ds. M. de Jong
Niet in serie
2007-05-20 n.m.  
1 Johannes 3:1 Genade vinden in de ogen van de HEER! ds. R. Venderbos uit Kampen
2011-09-25 v.m.  
1 Johannes 3:1-10 Kan een christen zondigen? Ds. Daniël Timmerman
2021-05-02 v.m.  
1 Johannes 3:1-3 Het beste wat je kunt worden is jezelf! Ds. M. de Jong
De reis van je leven 2008
2008-01-06 v.m.  
1 Johannes 3:6 Ruimte voor de Geest Ds. M. de Jong
Hobbels waaraan je je kunt stoten
2009-04-05 v.m.  
1 Johannes 3:8 De daden van de duivel teniet gedaan Ds. A. van der Dussen
De duivel overwonnen
2008-04-20 v.m.
1 Johannes 4:7-16 Uitgezonden! Ds. A. van der Dussen
2016-10-16 v.m.
1 Johannes 4:7-10 en 16-19   Ds. Johan Trommel
2018-10-14 v.m.  
1 Johannes 4:12 1 Johannes 4: 12 Ds. A. van der Dussen
2012-10-14 v.m.
1 Johannes 4:19 Wat God in ons ziet Ds. A. van der Dussen
2013-06-02 v.m.
1 Johannes 4:19-5:4 Heb je mij lief? ds. Daniël Timmerman
2021-04-18 v.m.  
1 Johannes 5 Pep talk Jan Kolijn
2020-07-19 v.m.  
1 Johannes 5:1-4 Kampioen in de liefde Ds. M. de Jong
2013-05-05 v.m.  
1 Koningen 3:8-13 Je `ik` vergeten Ds. A. van der Dussen
2014-07-13 v.m.
1 Koningen 3:9 Ons verlanglijstje Ds. J.M. de Groot, Wezep
2009-10-04 v.m.  
1 Koningen 8:1-12   Br. Harry Lakerveld
2019-07-28 v.m.    
1 Koningen 8:1-12 (Geen) beeld van God Br. Harry Lakerveld
2021-11-07 v.m.  
1 Koningen 10:14-22 De mens in de schepping Ds. Ad van der Dussen
2022-10-23 v.m.  
1 Koningen 17 De sprekende God Ds. A. van der Dussen
Elia
2001-08-05 v.m.  
1 Koningen 17 De profeet Elia Ds. D. Timmerman
2015-07-05 v.m.  
1 Koningen 17:1-16 Durf jij de sprong te wagen? Ds. A. van der Dussen
Jeugddienst
2010-06-13 n.m.  
1 Koningen 18 Wie is God? Ds. D. Timmerman
2015-07-12 v.m.  
1 Koningen 18:1-19 De God van Mensen Ds. A. van der Dussen
Elia
2001-08-12 v.m.  
1 Koningen 18:20-46 Geloofsbelijdenis Ds. A. van der Dussen
Elia
2001-08-26 v.m.  
1 Koningen 19 De enige zijn ds. L. van Baardewijk, Loosdrecht
2010-08-22 n.m.  
1 Koningen 19 Gij zijt voorbij gegaan Ds. R.C. Vervoorn, NGK Maastricht
2012-02-19 v.m.  
1 Koningen 19:1-16 Waar is God in mijn diepe dalen? Ds. Tinko Blanken
2020-09-20 v.m.  
1 Koningen 19:1-18 Het is niet onze zaak, o Heer... Ds. A. van der Dussen
Elia
2001-09-02 v.m.  
1 Koningen 19:8-13   Ds. J. Trommel
2013-02-10 v.m.  
1 Koningen 19:8-21   Ds. D. Timmerman
2015-08-30 v.m.  
1 Koningen 21 Goed en kwaad Ds. A. van der Dussen
Elia
2001-09-16 v.m.  
1 Koningen 21 God van recht en genade Ds. T. Vos
2018-05-06 v.m.  
1 Koningen 21:1 - 16   Ds. J. Vogel
2010-08-08 v.m.  
1 Korintiërs 1:1-3 Roeping Ds. Daniël Timmerman
2021-01-24 v.m.  
1 Korintiërs 1:10-17   Ds. M. de Jong
2011-01-09 v.m.  
1 Korintiërs 1:10-13 Omgaan met elkaar Ds. A. van der Dussen
De reis van je leven 2006
2006-10-15 v.m.
1 Korintiërs 1:18-25 Starving for wisdom Ds. D. Timmerman
2017-03-12 v.m.  
1 Korintiërs 1:18   Ds. H Biesma, em. pred., CGK Amersfoort
Niet in serie
2008-04-20 n.m.  
1 Korintiërs 1:22-27 Wijs mij de weg naar Betlehem 2 Ds. Daniël Timmerman
2023-12-24 v.m.    
1 Korintiërs 1:23 Ergerniswekkend! Ds. A. van der Dussen
Hobbels waaraan je je kunt stoten
2009-01-18 v.m.
1 Korintiërs 1:30,31   Ds. A. van der Dussen
2009-06-28 v.m.
1 Korintiërs 1:30 Wijsheid plus… Ds. M. de Jong
Heel Jezus Christus
2009-04-26 n.m.  
1 Korintiërs 2 Omgaan met Gods geheim Ds. A. van der Dussen
Geestelijke vernieuwing
2005-10-23 n.m.  
1 Korintiërs 2:6-12   Ds. D. Timmerman
2013-05-19 v.m.  
1 Korintiërs 3:1-15 Gods medewerkers Ds. Daniël Timmerman
2021-10-03 v.m.  
1 Korintiërs 3:1-15   Ds. D. Timmerman
2013-06-09 v.m.  
1 Korintiërs 3:1-11 Iedereen een kring?! Ds. D. Timmerman
2017-07-02 v.m.  
1 Korintiërs 3:1-9 Geestelijke groei Ds. A. van der Dussen
Geestelijke groei
2004-03-07 v.m.  
1 Korintiërs 3:16 Een tempel bouwen Ds. A. van der Dussen
2016-10-09 v.m.
1 Korintiërs 4:1-5 Schuld en schuldgevoel Ds. A. van der Dussen
2014-03-09 v.m.
1 Korintiërs 6:12-20 Je lichaam, een tempel van de Heilige Geest ds. Dick Lagewaard
2023-11-05 v.m.    
1 Korintiërs 6:13b, 14 Aards leven voor God Ds. A. van der Dussen
2014-05-04 v.m.
1 Korintiërs 6:19, 20   Br. Steven Hoorntje
2011-05-01 v.m.  
1 Korintiërs 7 Het 7e gebod: Pleeg geen overspel Ds. M. de Jong
Catechesediensten
2008-02-03 n.m.  
1 Korintiërs 7:12-16 Geloof en partnerkeuze - vervolg Ds. Daniël Timmerman
2020-11-29 v.m.  
1 Korintiërs 7:12-16   Ds. Daniël Timmerman
2020-11-15 v.m.  
1 Korintiërs 10:1-6   Ds. P. Dekker, Wormer
2012-09-30 v.m.  
1 Korintiërs 10:16, 17 Communie Ds. A. van der Dussen
Catechesediensten
2007-04-01 n.m.
1 Korintiërs 11:17-34 Waardig het Avondmaal vieren Ds. Ad van der Dussen
2019-10-13 v.m.  
1 Korintiërs 12:1-3 Een veelzeggend belijden... Ds. M. de Jong
Uitingen van de Geest
2001-06-24 v.m.  
1 Korintiërs 12:4-13 Teamwork Br. Melchior Mulder, preek van Ds. P. Kleingeld, Maassluis
2011-11-27 v.m.  
1 Korintiërs 12:4 e.v. Oog voor elkaar Ds. M. de Jong
Uitingen van de Geest
2001-07-08 v.m.  
1 Korintiërs 12:4-11 Verscheidenheid in de genadegaven Ds. M. de Jong
Uitingen van de Geest
2001-07-01 v.m.  
1 Korintiërs 12:12-27 Dienst van Bevestiging en Intrede Ds. Tinko Blanken Ds. Tinko Blanken & Ds. Daniël Timmerman
2020-03-01 n.m.  
1 Korintiërs 12:14-18 We horen bij elkaar zr. A. Lorein
2017-02-05 v.m.  
1 Korintiërs 12:18-13:7 Met liefde kom je verder Ds. M. de Jong
Uitingen van de Geest
2001-07-15 v.m.  
1 Korintiërs 13 Liefde, geloof in uitvoering Ds. Marten de Jong
2023-03-19 v.m.  
1 Korintiërs 13:1-13   Ds. J.T. Blanken
2018-02-18 v.m.  
1 Korintiërs 13:8-13 De liefde is de meeste Ds. M. de Jong
Uitingen van de Geest
2001-07-21 v.m.  
1 Korintiërs 14:1-5, 23-25 Een tempel bouwen Ds. A. van der Dussen
2016-10-09 v.m.
1 Korintiërs 14:1-25 Streven naar profetie Ds. M. de Jong
Uitingen van de Geest
2001-07-29 v.m.  
1 Korintiërs 14:1-5 Geest en gaven Ds. D. Timmerman
2015-05-24 v.m.  
1 Korintiërs 14:20-33 Teamwork Br. Melchior Mulder, preek van Ds. P. Kleingeld, Maassluis
2011-11-27 v.m.  
1 Korintiërs 14:26-40 Orde in de samenkomsten Ds. M. de Jong
Uitingen van de Geest
2001-08-19 v.m.  
1 Korintiërs 14:34-36 Het staat lelijk... Ds. M. de Jong
Uitingen van de Geest
2001-09-09 v.m.  
1 Korintiërs 15:1-7 en 15-20 Jezus groet ons Ds. D. Timmerman
2013-03-31 v.m.  
1 Korintiërs 15:1-7 en 12-14 De grond van ons geloof Ds. D. Timmerman
2018-04-01 v.m.  
1 Korintiërs 15:12-28 Een verrassend hoopvolle boodschap Ds. D. Timmerman
2014-10-12 v.m.  
1 Korintiërs 15:20-28 en 50-80 Lichamelijke opstanding Ds. A. van der Dussen
2016-01-24 v.m.
1 Korintiërs 15:22-28 Return of the King Ds. A. van der Dussen
Jeugddienst
2008-12-07 v.m.    
1 Korintiërs 15:26 De laatste vijand Ds. A. van der Dussen
2011-05-08 v.m.
1 Korintiërs 16:13-20 Iedereen een kring?! Ds. D. Timmerman
2017-07-02 v.m.  
1 Petrus 1:1-12 Second life Ds L. van Baardewijk, Loosdrecht
Niet in serie
2007-04-15 n.m.  
1 Petrus 1:1-3 Apart gezet? – Toerusting om als heilig volk te leven Ds. D. Timmerman
2016-10-02 v.m.  
1 Petrus 1:3-6 en 13-16   Ds. Daniël Timmerman
2023-04-09 v.m.  
1 Petrus 1:3 en 1:13–2:5 Hoopvolle priesters en profeten Ds. D. Timmerman
2018-04-08 v.m.  
1 Petrus 1:14-16 Apart gezet? – Toerusting om als heilig volk te leven Ds. D. Timmerman
2016-10-02 v.m.  
1 Petrus 1:15-21   Ds. A. van der Dussen
2015-02-22 n.m.  
1 Petrus 1:21 Tevens hoop Ds. M. de Jong
2009-04-12 n.m.  
1 Petrus 1:22-2:5 Levenslang leren Ds. Daniël Timmerman
2023-04-16 v.m.  
1 Petrus 2:1,2 Wedergeboorte Br. H. Lakerveld
2009-11-15 n.m.  
1 Petrus 2:1-3 Voorjaar Ds. A. van der Dussen
Geestelijke groei
2004-03-21 v.m.  
1 Petrus 2:1-5 Proef en geniet de goedheid van de Heer Ds. D. Timmerman
2017-09-10 v.m.  
1 Petrus 2:1-2: 10 Apart gezet? – Toerusting om als heilig volk te leven Ds. D. Timmerman
2016-10-02 v.m.  
1 Petrus 2:2 Groeien in het geloof Ds D. Timmerman, Breukelen
Niet in serie
2008-10-12 n.m.  
1 Petrus 2:5   Ds. R.C. Vervoorn, NGK Maastricht
2011-08-07 v.m.  
1 Petrus 2:21b-25   Ds. A. van der Dussen
2015-02-22 n.m.  
1 Petrus 3:13-17   Ds. M. de Jong
Taizé dienst
2010-10-17 n.m.  
1 Petrus 3:22 De weg naar de top Ds. A. van der Dussen
Niet in serie
2000-06-01 v.m.  
1 Petrus 4:7-11 Onder de paraplu van het einde van de wereld Br. J. Dorr, preek van Ds. Henk de Jong, Zeist
2010-07-04 n.m.  
1 Petrus 4:7-11 Nuchter én blijmoedig Ds. A. van der Dussen
Over het einde van de wereld
2006-04-02 n.m.  
1 Petrus 4:12-16   Ds. M. de Kreek, Rijsbergen
2010-03-28 v.m.  
1 Petrus 4:12-16 Expect the unexpected Ds. M. de Jong
2009-01-18 n.m.  
1 Petrus 4:12-19 Second life Ds L. van Baardewijk, Loosdrecht
Niet in serie
2007-04-15 n.m.  
1 Petrus 4:12-19 Lijden als leerling van Jezus Ds. Tinko Blanken
2019-09-22 v.m.  
1 Petrus 5:1-7 Willen buigen voor God Ds. A. van der Dussen
Niet in serie
2006-12-31 v.m.
1 Petrus 5:1-4   Ds. A. van der Dussen
2012-05-13 v.m.
1 Petrus 5:6-11   Ds. Daniël Timmerman
2023-04-23 v.m.  
1 Petrus 5:8 Christelijke nuchterheid Ds. A. van der Dussen
Niet in serie
2003-02-16 v.m.  
1 Samuel 2:1-10 Willen buigen voor God Ds. A. van der Dussen
Niet in serie
2006-12-31 v.m.
1 Samuel 3:1-9 Ministry Ds. A. van der Dussen
Leerdiensten
2007-01-14 n.m.
1 Samuel 3:1-10 Roeping Ds. Daniël Timmerman
2021-01-24 v.m.  
1 Samuel 5:1-4 God vóór ons uit... Ds. J. Vogel
Niet in serie
2008-07-27 v.m.
1 Samuel 7:7-17 Jezelf bekeren is niet eenmalig Petros Tsotetsi, zustergemeente Nqutu, Zuid-Afrika
2012-05-06 v.m.  
1 Samuel 14:1-23   Ds. D.A. Lagewaard
2018-02-11 v.m.  
1 Samuel 16 Zien en gezien worden Ds. A. van der Dussen
2016-06-19 v.m.  
1 Samuel 17:47   Studente Herma van der Veen, Utrecht
2012-11-04 v.m.  
1 Samuel 18:12 Immanu Ds. A. van der Dussen
David
2003-07-20 v.m.  
1 Samuel 19:1-10, 18 Onschuldig! Ds. A. van der Dussen
David
2003-07-27 v.m.  
1 Samuel 20:1-15, 24b-34a Onschuldig! Ds. A. van der Dussen
David
2003-07-27 v.m.  
1 Samuel 22:3 Wachten op God Ds. A. van der Dussen
David
2003-08-10 v.m.  
1 Samuel 23:7-13 Ministry Ds. A. van der Dussen
Leerdiensten
2007-01-14 n.m.
1 Samuel 26:23, 24 Wat had JIJ gedaan? Ds. A. van der Dussen
Niet in serie
2003-09-14 v.m.  
1 Samuel 28 Occult Ds. A. van der Dussen
David
2003-09-28 v.m.  
1 Samuel 28:3-6 Ministry Ds. A. van der Dussen
Leerdiensten
2007-01-14 n.m.
1 Samuel 30:1-25   Zr. Anne Lorein
2019-10-20 v.m.  
1 Tessalonicenzen 1 Een modelgemeente Ds. M. de Jong
Thessalonicenzen
2004-08-29 v.m.  
1 Tessalonicenzen 1:5a Woorden die je leven veranderen.
Pinksteren.
Ds. A. van der Dussen
Niet in serie
2002-05-19 v.m.  
1 Tessalonicenzen 2:1-17 Persoonlijke inzet gevraagd Ds. M. de Jong
Thessalonicenzen
2004-09-05 v.m.  
1 Tessalonicenzen 2:8 Leven met elkaar is ook voor elkaar open staan Ds. C.T. de Groot, Zeewolde
2012-10-21 v.m.  
1 Tessalonicenzen 4:13 - 5:11   Ds. D. Timmerman
2014-11-02 v.m.  
1 Tessalonicenzen 4:13-5:11 Gedenken van overleden broers en zussen Ds. Daniël Timmerman
2022-11-06 v.m.  
1 Tessalonicenzen 5:11 Troost elkaar Ds. M. de Jong
Niet in serie
2008-11-23 n.m.  
1 Tessalonicenzen 5:12-28 Dankbaarheid is de ruitenwisser van de ziel Ds. C.T. de Groot
2015-11-08 v.m.  
1 Tessalonicenzen 5:19-22 veracht de profetieën niet Ds. M. de Jong
Het werk van de Geest
2008-06-01 v.m.  
1 Timoteüs 2:1-7 Het eerste gebod: “Vereer naast Mij geen andere goden!” Ds. A. van der Dussen
De tien geboden
2013-10-20 v.m.
1 Timoteüs 4:1-5   Br. T. Blanken
2017-10-22 v.m.  
1 Timoteüs 4:1-10 Training voor een vroom leven Ds. A. van der Dussen
Geestelijke vernieuwing
2006-01-22 n.m.  
1 Timoteüs 6:6-10 en 17-19   Ds. D. Timmerman
2018-11-04 v.m.  
2 Koningen 1 God wil belangrijk voor ons zijn Ds. A. van der Dussen
Elia
2001-09-23 v.m.  
2 Koningen 1:9-12   Ds. Mark Janssens
2019-08-11 v.m.  
2 Koningen 2:1-18 Sterker dan wapens Ds. A. van der Dussen
Elia
2001-09-30 v.m.  
2 Koningen 2:23-24   Ds. Mark Janssens
2019-08-11 v.m.  
2 Koningen 4:1-7 De Heer beschermt Student Martenvan Gurp
2013-04-21 v.m.  
2 Koningen 5 Als God je de rug toekeert. Ds. A. van der Dussen
Niet in serie
2000-12-17 v.m.  
2 Koningen 5:1-19a   Ds. K. Jonker
2015-10-25 v.m.  
2 Koningen 6 Meer dan overwinnaars Ds. M. de Jong
Niet in serie
2006-10-08 n.m.  
2 Koningen 6:8-23 Verder kijken Ds. R. Roest
2015-08-02 v.m.  
2 Koningen 22   Ds. D. Timmerman, Breukelen
2011-10-09 v.m.  
2 Koningen 23   Ds. D. Timmerman, Breukelen
2012-06-17 v.m.  
2 Korintiërs 1:22b Gods aanbetaling Ds. A. van der Dussen
Vernieuwing
2004-05-30 v.m.  
2 Korintiërs 2:11 ...zijn plannen kennen we maar al te goed Ds. A. van der Dussen
De duivel overwonnen
2008-05-04 v.m.
2 Korintiërs 2:14 - 3: 6   Ds. W Molemaker, Leusden
2010-07-18 v.m.  
2 Korintiërs 3 Wat doet de Heilige Geest? Ds. Daniël Timmerman
2023-01-29 v.m.  
2 Korintiërs 4:5-7 Dienst van Bevestiging en Intrede Ds. Tinko Blanken Ds. Tinko Blanken & Ds. Daniël Timmerman
2020-03-01 n.m.  
2 Korintiërs 4:7a Het zijn ‘maar’ stenen - maar intussen! Ds. A. van der Dussen
2014-08-31 v.m.
2 Korintiërs 4:16 De vernieuwing van de innerlijke mens Ds. A. van der Dussen
2009-11-01 v.m.
2 Korintiërs 5:1-10 Vol goede moed Ds. M. de Jong
De hemel op aarde
2008-04-06 v.m.  
2 Korintiërs 5:20 Een dringende bede Ds. A. van der Dussen
Avondmaalspreken
2010-02-28 v.m.
2 Korintiërs 5:21 De vrolijke ruil Ds. A. van der Dussen
2014-12-28 v.m.
2 Korintiërs 6:9, 10 De paradox Ds. A. van der Dussen
Vernieuwing
2004-06-13 v.m.  
2 Korintiërs 7:8-11 Depressie, rol van geloof Ds. A. van der Maarl
2012-06-24 n.m.  
2 Korintiërs 8 Goeie dingen doen met geld Ds. A. van der Dussen
De diaconale gemeente
2002-06-30 n.m.  
2 Korintiërs 8:1-9 en 13-15 Van ‘ik’ naar ‘wij’ Ds. A. van der Dussen
2016-01-10 v.m.
2 Korintiërs 9:15 Geven en danken Ds. A. van der Dussen
Ná Kerst
2009-12-27 v.m.
2 Korintiërs 12 Verwachting en overgave Ds. A. van der Dussen
Bidden
2002-10-27 n.m.  
2 Korintiërs 12:7b-10   Ds. Mark Janssens
2019-05-05 v.m.  
2 Korintiërs 13 Zwak durven zijn Ds. A. van der Dussen
Kracht en Zwakheid
2003-01-05 v.m.  
2 Kronieken 1:7-12 Ons verlanglijstje Ds. J.M. de Groot, Wezep
2009-10-04 v.m.  
2 Kronieken 30:17-20 Genade voor mensen die tekort schieten Ds. A. van der Dussen
2014-02-23 v.m.
2 Petrus 1:12-21 Woord en Geest Ds. M. de Jong
Niet in serie
2007-06-10 n.m.  
2 Petrus 1:16-21   ds. Daniël Timmerman
2021-02-28 v.m.  
2 Petrus 3 Wat blijft… Ds. M. de Jong
De hemel op aarde
2008-04-13 n.m.  
2 Petrus 3:1-13   Ds. D. Timmerman
2014-11-16 v.m.  
2 Petrus 3:10-14 Gerechtigheid Ds. M. de Jong
Niet in serie
2007-01-21 v.m.  
2 Petrus 3:17, 18 Voorjaar Ds. A. van der Dussen
Geestelijke groei
2004-03-21 v.m.  
2 Petrus 3:18 Een ander mens worden, HC 33 Ds. A. van der Dussen
Catechesediensten
2007-04-29 n.m.
2 Samuel 1 Uw Koninkrijk kome Ds. A. van der Dussen
David
2003-10-19 v.m.  
2 Samuel 6:1-11 Het lezen van bijbelteksten die tegenspraak oproepen Ds. A. van der Dussen
Leerdiensten
2008-09-14 n.m.
2 Samuel 6:6, 7 en 11 Een lastige geschiedenis... ds. Dingeman Quant (CGK)
2022-08-28 v.m.  
2 Samuel 6:12-23 Wandelen met God Ds. M. de Jong
Vreemde verhalen
2007-12-02 n.m.  
2 Samuel 7:5-7 Gods omzwervingen Ds. A. van der Dussen
David
2003-11-02 v.m.  
2 Samuel 13:1-22 Over seksueel misbruik ds Mark Janssens
2023-10-22 v.m.    
2 Samuel 17:27-29 Beleef je leven! Ds. A. van der Dussen
Christen zijn vandaag
2003-10-05 n.m.  
2 Samuel 19:31-38 Beleef je leven! Ds. A. van der Dussen
Christen zijn vandaag
2003-10-05 n.m.  
2 Tessalonicenzen 2:1-12 De antichrist Ds. A. van der Dussen
De eindtijd
2001-03-11 v.m.  
2 Timoteüs 1:3-8   Ds. A. van der Dussen
2012-05-27 v.m.  
2 Timoteüs 1:9-14 Waarheid Ds. Daniël Timmerman
2021-01-31 v.m.  
2 Timoteüs 3:16   Ds. Daniël Timmerman
2019-06-09 v.m.  
2 Timoteüs 4:2   Ds. Baron
2023-05-21 v.m.    
2 Timoteüs 4:14, 15 Hoe vergeef je? Ds. A. van der Dussen
De reis van je leven 2006
2006-10-08 v.m.
3 Johannes 1:1-4   Ds. A. van der Dussen
2012-01-01 v.m.
Amos 1 Een kritische God Ds. A. van der Dussen
2013-04-14 v.m.
Amos 2 Een kritische God Ds. A. van der Dussen
2013-04-14 v.m.
Amos 5:10-15 Niet stelen Ds. A. van der Dussen
De tien geboden
2008-03-02 n.m.
Amos 8:1-9 Niet stelen Ds. A. van der Dussen
De tien geboden
2008-03-02 n.m.
Catechismus 44 Pas een eerste begin... Ds. A. van der Dussen
Niet in serie
2007-06-03 n.m.
Catechismus 45 Het belang van bidden Ds. M. de Jong
Niet in serie
2007-06-24 n.m.  
Daniël 3:15-18 Vast vertrouwen Ds. J. Vogel
2009-11-01 n.m.  
Daniël 4:25-34   Ds. Daniël Timmerman
2019-02-03 v.m.  
Daniël 7:1-18 Eindtijd = Christustijd Ds. A. van der Dussen
De eindtijd
2001-02-18 n.m.  
Daniël 9:16-19 Hoopvolle ootmoed Ds. A. van der Dussen
2016-04-24 v.m.
De tien geboden 1 Het eerste gebod: Kiezen Ds. A. van der Dussen
De tien geboden
2000-10-29 v.m.  
De tien geboden 2 Het tweede gebod: De lege troon Ds. A. van der Dussen
De tien geboden
2000-12-03 v.m.  
De tien geboden 3 Het derde gebod: Vloeken in de kerk Ds. M. de Jong
De tien geboden
2001-01-28 v.m.  
De tien geboden 4 Het vierde gebod: Een kwestie van vertrouwen Ds. M. de Jong
De tien geboden
2001-02-04 v.m.  
De tien geboden 5 Het vijfde gebod: Eren door genade te leren Ds. M. de Jong
De tien geboden
2001-02-25 v.m.  
De tien geboden 6 Het zesde gebod: Eerbied voor het leven Ds. A. van der Dussen
De tien geboden
2001-03-04 v.m.  
De tien geboden 7 Het zevende gebod: Wet en evangelie Ds. A. van der Dussen
De tien geboden
2001-03-18 v.m.  
De tien geboden 8 Het achtste gebod: geld moet rollen....naar de naaste Ds. M. de Jong
De tien geboden
2001-05-06 v.m.  
De tien geboden 9 Het negende gebod: De Waarheid beleven en doorgeven Ds. M. de Jong
De tien geboden
2001-05-13 v.m.  
De tien geboden 10 Het tiende gebod: Hoe de duistere macht van de begeerte overwinnen? Ds. A. van der Dussen
De tien geboden
2001-05-27 n.m.  
Deuteronomium 1:19-25 Verspieders gezocht! Ds. J. van ’t Hof, NGK Leerdam
2012-07-29 v.m.  
Deuteronomium 6:1-9   Ds. Baron
2023-05-21 v.m.    
Deuteronomium 6:4-9 De enige God Ds. M. de Jong
Vragen bij het bestaan van God
2008-09-28 n.m.  
Deuteronomium 6:4-25   Ds. Daniël Timmerman
2020-11-08 v.m.  
Deuteronomium 7:1-2   Ds. Mark Janssens
2019-08-11 v.m.  
Deuteronomium 8:1-6 De woestijn hoort bij geloof ds. Marten de Jong
2021-02-21 v.m.  
Deuteronomium 8:1-6 Geduld met God Ds. Marten de Jong
2019-03-10 v.m.  
Deuteronomium 9:7   Ds. A. van der Dussen
2013-04-28 n.m.
Deuteronomium 10:12-22   Ds. Tinko Blanken
2019-01-27 v.m.  
Deuteronomium 15:1-11 Een royale, niet berekenende levenshouding Ds. A. van der Dussen
2016-08-07 v.m.
Deuteronomium 15:7-11 Liefde voor de bedelaar Ds. M. de Jong
2016-11-13 v.m.  
Deuteronomium 16:1-17 God schrijft feestend geschiedenis! Ds. R. Venderbos
2018-06-10 v.m.  
Deuteronomium 16:9-15 Samen delen Ds. A. van der Dussen
De diaconale gemeente
2002-06-23 n.m.  
Deuteronomium 18:9-22 Waarheid Ds. Daniël Timmerman
2021-01-31 v.m.  
Deuteronomium 18:15-20   Marten de Jong
2024-01-28 v.m.    
Deuteronomium 21:22, 23 en 33:1 Zegen en vloek Ds. A. van der Dussen
2016-10-16 av.  
Deuteronomium 31 Zondebesef Ds. M. de Jong
Catechesediensten
2006-10-15 n.m.  
Deuteronomium 32 Zondebesef Ds. M. de Jong
Catechesediensten
2006-10-15 n.m.  
Deuteronomium 32:1-18   zr. A. Lorein
2017-01-08 v.m.  
Deuteronomium 32:8-12   Ds. Daniël Timmerman
2022-11-13 v.m.  
Deuteronomium 32:21 Terg de Heer niet! Ds. A. van der Dussen
Gods hartstocht
2010-08-29 v.m.
Deuteronomium 34:6 Een onvindbaar graf Ds. A. van der Dussen
Niet in serie
2008-11-23 v.m.
Deuteronomium 34:10 Vacature Ds. A. van der Dussen
Mozes
2008-11-30 v.m.
Efeziërs 1:1-10 UITVERKIEZING – GODS ONVOORWAARDELIJKE LIEFDE VOOR ALLE MENSEN Ds. Tinko Blanken
2021-05-30 v.m.  
Efeziërs 1:3-6 Hoe doen we dat - samen het Lichaam van Christus vormen? Ds. D. Timmerman
2015-02-08 v.m.  
Efeziërs 1:9, 10 De Naam die hemel en aarde verenigt te zaam Ds. A. van der Dussen
Preken uit de brief aan de Efeziërs
2010-05-13 v.m.  
Efeziërs 1:15 - 23 Hoofd Ds. M. de Jong
Heel Jezus Christus
2009-05-31 n.m.  
Efeziërs 1:15-23 Gods oneindig grote kracht Ds. A. van der Dussen
Niet in serie
2005-09-18 v.m.  
Efeziërs 1:15-23 Hoe doen we dat - samen het Lichaam van Christus vormen? Ds. D. Timmerman
2015-02-08 v.m.  
Efeziërs 1:15-33 Gedeelde erfenis Ds. H. van Winkelhoff, ‘s-Gravenhage
2012-04-15 v.m.  
Efeziërs 1:22, 23 De Naam die hemel en aarde verenigt te zaam Ds. A. van der Dussen
Preken uit de brief aan de Efeziërs
2010-05-13 v.m.  
Efeziërs 2:1-10 Drie maal genade Ds. v.d. Bovenkamp, Veenendaal
2012-07-15 v.m.  
Efeziërs 2:8-10 Gered door genade Ds. M. de Jong
Niet in serie
2007-11-18 v.m.  
Efeziërs 2:11 - 3:6 Niet meer unheimisch! Ds. A. van der Dussen
Niet in serie
2005-09-11 v.m.  
Efeziërs 2:16 Over de brug komen Ds. A. van der Dussen
Preken uit de brief aan de Efeziërs
2010-04-25 v.m.
Efeziërs 3 Ik geloof (1) Ds. R. C. Vervoorn, Maastricht
2009-10-04 n.m.  
Efeziërs 3:1 - 13 Het mysterie van Christus Ds. A. van der Dussen
Preken uit de brief aan de Efeziërs
2010-04-25 n.m.
Efeziërs 3:14-17a Geestelijk leven Ds. A. van der Dussen
Gebeden van Paulus
2001-06-03 v.m.  
Efeziërs 3:14-17 Wie woont er in jouw hart? Ds. A. van der Dussen
Preken uit de brief aan de Efeziërs
2010-05-23 v.m.
Efeziërs 3:14-22 Samen Ds. A. van Vugt en Ds. D. Timmerman
2016-09-11 n.m.  
Efeziërs 3:14-21 Expect the unexpected Ds. M. de Jong
2009-01-18 n.m.  
Efeziërs 4 De Geest maakt één Ds. M. de Jong
Het werk van de Geest
2008-05-11 v.m.  
Efeziërs 4:1-6 De kerk als contrastgemeenschap Ds. A. van der Dussen
2015-01-25 v.m.
Efeziërs 4:1-6 De meerwaarde van gezamenlijk gebed Ds. A. van der Dussen
Bidden
2003-03-30 n.m.  
Efeziërs 4:1-6 Zeven maal één Ds. A. van der Dussen
Preken uit de brief aan de Efeziërs
2010-05-09 v.m.
Efeziërs 4:10 Aanwezig! Ds. A. van der Dussen
Niet in serie
2008-05-01 v.m.  
Efeziërs 4:11-16 Bevestiging van amtsdragers Ds. A. van der Dussen
Niet in serie
2005-09-04 v.m.  
Efeziërs 4:16 Hoe doen we dat - samen het Lichaam van Christus vormen? Ds. D. Timmerman
2015-02-08 v.m.  
Efeziërs 4:17-24 Geestelijke groei Ds. A. van der Dussen
Geestelijke groei
2004-03-07 v.m.  
Efeziërs 4:22-29 Mooie verbinding! Ds. F. Gerkema
2022-03-06 v.m.  
Efeziërs 4:25-32 LAAT ALLE BITTERHEID VAREN Br. Hans van der Veen
2022-04-24 v.m.  
Efeziërs 4:32 Gods voorbeeld volgen Ds. A. van der Dussen
Preken uit de brief aan de Efeziërs
2010-05-02 n.m.
Efeziërs 5:1, 2 Gods voorbeeld volgen Ds. A. van der Dussen
Preken uit de brief aan de Efeziërs
2010-05-02 n.m.
Efeziërs 5:1 Ik ben geliefd Br. Melchior Mulder, preek van Ds. P. Kleingeld, Maassluis
2010-06-20 v.m.  
Efeziërs 5:16-18 Wandelen met Jezus Ds. Marten Tel
2020-08-09 v.m.  
Efeziërs 5:21-6:4   Ds. R.C. Vervoorn, NGK Maastricht
Catechesediensten
2007-12-16 n.m.  
Efeziërs 6:10-20 Weest krachtig in de Heer Ds. A. van der Dussen
Niet in serie
2003-01-19 v.m.  
Ester 4 Is er meer? Ds. A. van der Dussen
2012-09-09 v.m.
Exodus 2 De zinloosheid voorbij Ds. A. van der Dussen
Mozes
2008-08-10 v.m.  
Exodus 2:23-3:17 Vragen bij het bestaan van God Ds. M. de Jong
Vragen bij het bestaan van God
2008-09-21 n.m.  
Exodus 3:7-8 Ziet God mij wel? Ds. Tinko Blanken
2020-01-12 v.m.  
Exodus 3:10 De menselijke vrijheid niet gerespecteerd Ds. A. van der Dussen
Mozes
2008-08-17 v.m.
Exodus 4:1-17   Ds. Daniël Timmerman
2020-01-19 v.m.  
Exodus 10:1-20   Ds. Daniël Timmerman
2020-02-02 v.m.  
Exodus 12:1-14 Het avondmaal als gedenkteken Ds. A. van der Dussen
Niet in serie
2003-05-25 v.m.  
Exodus 12:1-14 en 25-30   Ds. Daniël Timmerman
2020-01-26 v.m.  
Exodus 13:17-18   Ds. J. Trommel, Lelystad
2013-01-27 v.m.  
Exodus 13:17-14:31   Ds. Daniël Timmerman
2020-02-16 v.m.  
Exodus 14:5-18   Ds. J. Trommel, Lelystad
2013-01-27 v.m.  
Exodus 15:22 - 27 Van verbittering naar vrede Ds. M. Janssens, Utrecht
2010-04-18 v.m.  
Exodus 15:22-27   Ds. R. Vervoorn, Maastricht
2009-08-23 n.m.  
Exodus 16:1-3 en 9-12 en Exodus 16 vers 1–3 en 9–12 en 21–30 Rusten - Gebod of optie? Ds. Daniël Timmerman
2020-02-23 v.m.  
Exodus 17:4 De schreeuwende Mozes Ds. A. van der Dussen
Mozes
2008-09-21 v.m.
Exodus 17:8-16 De opgeheven staf Ds. R.C. Vervoorn
2023-09-03 v.m.    
Exodus 18:13 - 19:6   Ds. Arie van Vugt
2020-05-17 v.m.  
Exodus 19 Een heilige uitnodiging Ds. M. Janssens, NGK Utrecht
2010-02-14 v.m.  
Exodus 19:1-11 voor een christelijke levenswandel Ds. M. de Jong
2009-05-10 v.m.  
Exodus 19:1-15   Ds. Arie van Vugt
2020-06-07 v.m.    
Exodus 20 De 10 geboden Ds. A. van der Dussen
2011-10-02 n.m.  
Exodus 20:1-6 Het 2e gebod: Maak geen godenbeelden... Ds. D. Timmerman
De tien geboden
2013-10-27 v.m.  
Exodus 20:5 God is liefde Ds. J. van 't Hof, NGK Leerdam
2011-08-21 v.m.  
Exodus 20:18-19 Mozes als tussenpersoon Ds. A. van der Dussen
Mozes
2008-10-19 v.m.
Exodus 23:9-12 Rusten - Gebod of optie? Ds. Daniël Timmerman
2020-02-23 v.m.  
Exodus 24:1-11 Mozes en Gods verbondsrelatie met Israël Ds. A. van der Dussen
Mozes
2008-11-02 v.m.
Exodus 24:1-11   Ds. Daniël Timmerman
2019-10-27 v.m.  
Exodus 24:1, 2 Niet allemaal naar boven! Ds. A. van der Dussen
Niet in serie
2005-10-23 v.m.  
Exodus 25:1-22   Ds. Arie van Vugt
2020-07-12 v.m.  
Exodus 25:1-9 Van votum tot zegen: God is in ons midden Ds. Daniël Timmerman
2020-03-08 v.m.  
Exodus 27:20 - 28:14   Ds. Arie van Vugt
2020-08-16 v.m.  
Exodus 28:6-21, 29-30   Ds. D. Timmerman
2018-09-02 v.m.  
Exodus 31:12-17 Rusten - Gebod of optie? Ds. Daniël Timmerman
2020-02-23 v.m.  
Exodus 32:7-14 Delen en doen Ds. Daniël Timmerman
2019-09-15 v.m.  
Exodus 32:11-14 De voorbede van Mozes Ds. A. van der Dussen
Mozes
2008-10-26 v.m.
Exodus 33:7-11 Emmaüskerk: Huis van ontmoeting Ds. A. van der Dussen
2015-09-06 v.m.  
Exodus 33:7-23   Mevr. J.M. Bouma, Utrecht
Jeugddienst
2010-02-21 v.m.  
Exodus 33:15 Niet zonder U Ds. D. Timmerman
2013-01-06 v.m.  
Exodus 40:16 en 34-35 Van votum tot zegen: God is in ons midden Ds. Daniël Timmerman
2020-03-08 v.m.  
Ezechiël 13 Heilig en rein in de schuilplaats van de Allerhoogste Ds. A. van der Dussen
2016-06-05 v.m.
Ezechiël 18   Ds. D. Timmerman
2016-06-12 v.m.  
Ezechiël 20:42, 43 Zondebesef Ds. A. van der Dussen
2011-03-13 v.m.
Ezechiël 33:30-33 Beleef je geloof! Ds. A. van der Dussen
Christen zijn vandaag
2003-12-21 n.m.  
Ezechiël 34:27 God bewijst zichzelf Ds. A. van der Dussen
2011-03-06 v.m.
Ezechiël 36:5-7 Gods heilige toewijding Ds. A. van der Dussen
Heiligheid
2007-10-21 v.m.
Ezechiël 36:26 - 27 Dankzij de Geest op weg naar het paradijs Ds. A. van der Dussen
2009-05-31 v.m.  
Ezechiël 37 De kracht van de opstanding Ds. M. de Jong
Paaspreken
2008-03-23 v.m.  
Ezechiël 37:1-14 De Geest doet leven Ds. A. van der Dussen
Niet in serie
2000-06-11 v.m.  
Ezechiël 37:24a, 26a Jezus leert ons samenzijn in - harmonie Ds. A. van der Dussen
2012-12-09 v.m.
Ezra 1:1–3 en 3: 8–13   Ds. Tinko Blanken & Ds. Daniël Timmerman
2020-09-06 v.m.  
  Met elkaar omgaan Ds. R.C. Vervoorn, NGK Maastricht
2012-07-29 n.m.  
Filemon 16 Geliefde broeder Ds. M. de Jong
Gemeente van Jezus Christus
2008-11-16 v.m.  
Filippenzen 1:12-26 Wat drijft je in je leven? Ds. M. de Jong
De reis van je leven 2006
2006-09-10 v.m.  
Filippenzen 2:5-8   Ds. A. van der Dussen
2012-12-25 v.m.
Filippenzen 2:5-11 Palmpasen Ds. Daniël Timmerman
2021-03-28 v.m.  
Filippenzen 2:14-15 Sterren mopperen niet Br. J. Dorr, preek van Ds. de Groot, Zeewolde
Niet in serie
2009-09-06 n.m.  
Filippenzen 3 De kracht van de opstanding Ds. M. de Jong
Paaspreken
2008-03-23 v.m.  
Filippenzen 3:1-16   Ds. A. van Vugt
2018-12-30 v.m.  
Filippenzen 3:3-11 De persoonlijke relatie tot God Ds. A. van der Dussen
Geestelijke vernieuwing
2006-01-15 n.m.  
Filippenzen 3:13-17 Move your feet Ds. R. C. Vervoorn, Maastricht
Jeugddienst
2010-03-14 n.m.  
Filippenzen 4:4-7   Ds. J.T. Blanken
2018-09-23 v.m.  
Filippenzen 4:4a Blij met de Heer Ds. M. de Jong
Belijdenisdiensten
2007-06-03 v.m.  
Filippenzen 4:4-9 Zwijgen en jubelen Ds. Daniël Timmerman
2021-12-12 v.m.  
Galaten 1:1-10   Ds. R. C. Vervoorn, Maastricht
2010-08-15 v.m.  
Galaten 1:1-12   Ds. D. Timmerman
Galaten
2015-04-12 v.m.  
Galaten 1:6-9 Hoezo 66 bijbelboeken? Ds. A. van der Dussen
Themadiensten
2008-02-24 n.m.
Galaten 2   Ds. R. C. Vervoorn, Maastricht
2010-08-15 n.m.  
Galaten 2:11-21   Ds. D. Timmerman
2015-04-19 v.m.  
Galaten 2:15-21   Zr. A. Lorein
2019-02-10 v.m.  
Galaten 3:1-5 en 3:1–5 en 3:11–14 en 5:19–23a Geloof: vrucht van de Geest Ds. D. Timmerman
2017-06-11 v.m.  
Galaten 3:1-14 Vertrouwend op Christus zondaar durven zijn Ds. A. van der Dussen
Galaten
2015-05-03 v.m.
Galaten 3:13 Verlossing door het bloed van Christus Ds. A. van der Dussen
Veertigdagentijd
2010-03-07 v.m.
Galaten 3:26 - 28 Galaten 3:26-28 Ds. A. van der Dussen
2011-09-04 v.m.
Galaten 3:26-4:7 Adoptie Ds. A. van der Dussen
Niet in serie
2003-05-04 n.m.  
Galaten 4:8-20 Puffen met Paulus Ds. Daniël Timmerman
2023-10-08 v.m.    
Galaten 5 Called to be free Ds. M. de Jong
2013-02-03 n.m.  
Galaten 5:1-16 Geloof en Wet Ds. A. van der Dussen
Galaten
2015-05-10 v.m.
Galaten 5:1-16   br Hans van der Veen
2023-04-30 v.m.  
Galaten 5:1 Bevrijd leven Ds. M. de Jong
2009-12-06 n.m.  
Galaten 5:13 Roeping en beroep Ds. A. van der Dussen
Galaten
2015-04-26 v.m.
Galaten 5:13-26 De wet als wegwijzer Ds. A. van der Dussen
Het functioneren van Gods wet in het christelijk l
2004-05-09 n.m.  
Galaten 5:13-23a Liefde is….. vrucht van de Geest Ds. D. Timmerman
2016-02-14 v.m.  
Galaten 5:13 Vrijheid Ds. M. de Jong
Leven door de Geest
2007-05-27 v.m.  
Galaten 5:16-25 Adoptie Ds. A. van der Dussen
Niet in serie
2003-05-04 n.m.  
Galaten 5:18 - 6:5 Zachtmoedigheid Ds. C.T. de Groot
2017-06-18 v.m.  
Galaten 5:22-6:10 De Geest volgens Galaten Ds. D. Timmerman
2015-05-17 v.m.  
Galaten 5:22-26   Ds. Tinko Blanken
2020-05-31 v.m.    
Galaten 5:22 De lange adem van de Geest Ds. A. van der Dussen
2017-06-04 v.m.  
Geloofsbelijdenis 1 Jezus: mens én God Ds. A. van der Dussen
Apostolische Geloofsbelijdenis
2001-11-04 v.m.  
Geloofsbelijdenis 1:a Ik geloof Ds. M. de Jong
Apostolische Geloofsbelijdenis
2001-09-02 n.m.  
Geloofsbelijdenis 1:b De almachtige Vader Ds. M. de Jong
Apostolische Geloofsbelijdenis
2001-09-16 n.m.  
Geloofsbelijdenis 1:c Schepper van hemel en aarde Ds. M. de Jong
Apostolische Geloofsbelijdenis
2001-09-30 n.m.  
Geloofsbelijdenis 2 Jezus: mens én God Ds. A. van der Dussen
Apostolische Geloofsbelijdenis
2001-11-04 v.m.  
Geloofsbelijdenis 2:a Het geheim van Jezus: zijn volmacht Ds. A. van der Dussen
Apostolische Geloofsbelijdenis
2001-10-21 v.m.  
Geloofsbelijdenis 2:b Sprekend zijn Vader! Ds. A. van der Dussen
Apostolische Geloofsbelijdenis
2001-10-28 v.m.  
Geloofsbelijdenis 3 Jezus: mens én God Ds. A. van der Dussen
Apostolische Geloofsbelijdenis
2001-11-04 v.m.  
Geloofsbelijdenis 4:a Die geleden heeft Ds. M. de Jong
Apostolische Geloofsbelijdenis
2001-12-30 n.m.  
Geloofsbelijdenis 4:b Jezus Christus en Die gekruisigd Ds. M. de Jong
Apostolische Geloofsbelijdenis
2002-01-06 n.m.  
Geloofsbelijdenis 4:c Jezus en die neergedaald naar de hel. Ds. M. de Jong
Apostolische Geloofsbelijdenis
2002-01-13 n.m.  
Geloofsbelijdenis 5 Op de derde dag opgestaan van de doden Ds. A. van der Dussen
Apostolische Geloofsbelijdenis
2002-02-10 v.m.  
Geloofsbelijdenis 6:a Opgevaren ten hemel Ds. M. de Jong
Apostolische Geloofsbelijdenis
2002-02-24 n.m.  
Geloofsbelijdenis 6:b Christus is Koning - maar hoe? Ds. A. van der Dussen
Apostolische Geloofsbelijdenis
2002-03-10 v.m.  
Geloofsbelijdenis 7 Jezus, die komt om te oordelen Ds. M. de Jong
Apostolische Geloofsbelijdenis
2002-03-17 n.m.  
Geloofsbelijdenis 8 Ik geloof in de Heilige Geest Ds. A. van der Dussen
Apostolische Geloofsbelijdenis
2002-03-24 n.m.  
Geloofsbelijdenis 9:a Ik geloof een heilige, katholieke kerk Ds. A. van der Dussen
Apostolische Geloofsbelijdenis
2002-04-07 n.m.  
Geloofsbelijdenis 9:b De gemeenschap der Heiligen Ds. M. de Jong
Apostolische Geloofsbelijdenis
2002-04-28 n.m.  
Geloofsbelijdenis 10 Vergeving van de zonden Ds. M. de Jong
Apostolische Geloofsbelijdenis
2002-05-05 n.m.  
Geloofsbelijdenis 11 Als de dood voor de dood?! Ds. M. de Jong
Apostolische Geloofsbelijdenis
2002-05-26 n.m.  
Geloofsbelijdenis 12 Eeuwig leven: de christelijke hoop Ds. M. de Jong
Apostolische Geloofsbelijdenis
2002-07-14 n.m.  
Genesis 1:1-19 Een lied van licht en duister Ds. A. van der Dussen
Niet in serie
2007-07-29 n.m.  
Genesis 1:26-27 Het beste wat je kunt worden is jezelf! Ds. M. de Jong
De reis van je leven 2008
2008-01-06 v.m.  
Genesis 1:26-2:3   Ds. Daniël Timmerman
2019-12-01 v.m.  
Genesis 1:26-28 Door God bedoeld Ds. A. van der Dussen
Homoseksualiteit
2004-01-04 n.m.  
Genesis 2 Zin in werk? Ds. K.C. Smouter
2015-07-19 v.m.  
Genesis 2:18-25 Door God bedoeld Ds. A. van der Dussen
Homoseksualiteit
2004-01-04 n.m.  
Genesis 3:1-24 Bezeten en bevrijd Candidaat A. Siebenga, Zwolle
2010-01-17 n.m.  
Genesis 5:18-24 Wandelen met God Ds. A. van der Maarl
Niet in serie
2008-10-19 n.m.  
Genesis 5:18-24 Zoeken naar God Ds. L.A. v. Baardewijk, Loosdrecht
Niet in serie
2008-11-16 n.m.  
Genesis 9:8-17 Gods verbond (1): de duurzaamheid van de schepping Ds. A. van der Dussen
2015-07-26 v.m.
Genesis 9:8-17 Mooie verbinding! Ds. F. Gerkema
2022-03-06 v.m.  
Genesis 11:1-9 Durf Ds. M. de Jong
Niet in serie
2008-10-05 v.m.  
Genesis 11:1-9   Ds. Daniël Timmerman
2021-05-23 v.m.  
Genesis 11:1-9 Spraakverwarring Ds. A. van der Dussen
2009-12-20 v.m.  
Genesis 12:1-4 Zekerheid en risico Ds. A. van der Dussen
Geloofs(on)zekerheid
2005-02-27 n.m.  
Genesis 12:1-9 Volg Mij ds. R. Vervoorn
2022-10-30 v.m.  
Genesis 12:1-4; 22: 1-3 (On)zekerheid en risico Br. Harry Lakerveld
2022-05-29 v.m.  
Genesis 12:1-9 Expeditie Geloven Ds. A. van der Maarl
2009-11-08 n.m.  
Genesis 12:10-20 Advent, Abraham ?? ds. J. van ’t Hoff, Leerdam
2015-12-06 v.m.  
Genesis 13:2-18   Ds. D. Timmerman
2017-11-05 v.m.  
Genesis 15:7-21   Zr. Sjoukje Tijmensen - Hoekstra
2024-01-14 v.m.    
Genesis 17:1-14, 23-27 Doop en Kinderdoop Ds. D. Quant, CGK Eindhoven
Niet in serie
2006-03-19 n.m.  
Genesis 18:1-8 Gastvrijheid Ds. J.T. Blanken
2018-04-29 v.m.  
Genesis 19:1-14 En wordt niet gelijkvormig aan de wereld... Ds. M. de Jong
Homoseksualiteit
2004-01-11 n.m.  
Genesis 22:1-14   Ds. Arie van Vugt
2022-12-18 v.m.  
Genesis 22:1-3 Zekerheid en risico Ds. A. van der Dussen
Geloofs(on)zekerheid
2005-02-27 n.m.  
Genesis 23   Ds. D. Timmerman
2017-11-26 v.m.  
Genesis 24 Bijbelse vertelkunst Ds. A. van der Dussen
Niet in serie
2008-08-10 n.m.  
Genesis 24 Over het huwelijk Ds. D. Timmerman
2015-02-15 v.m.  
Genesis 25:19-34 Impasse Ds. A. van der Dussen
Jakob en Esau
2004-08-08 v.m.  
Genesis 26:22 Ruimte Ds. M. de Jong
Vreemde verhalen
2007-07-01 n.m.  
Genesis 27 De God van Isaak en Jakob Ds. A. van der Dussen
Jakob en Esau
2004-09-26 v.m.  
Genesis 28:10-22 Op de vlucht Ds. A. van der Dussen
Jakob en Esau
2004-10-03 v.m.  
Genesis 28:10-22 Leven met God Ds. M. de Jong
De reis van je leven 2006
2006-09-17 v.m.  
Genesis 28:10-22 God zal ons niet verlaten Student G. de Groot
Niet in serie
2007-08-05 n.m.  
Genesis 29:26, 31 Het initiatief aan God laten Ds. A. van der Dussen
Jakob en Esau
2004-11-07 v.m.  
Genesis 32 Helemaal alleen met God Ds. A. van der Dussen
Jakob en Esau
2004-11-14 v.m.  
Genesis 33:1-17 Vrede op aarde Ds. A. van der Dussen
Jakob en Esau
2004-12-19 v.m.  
Genesis 35:16-20 Wijs mij de weg naar Betlehem Ds. Daniël Timmerman
2023-12-10 v.m.    
Genesis 43 Eigen worden met God en elkaar.
Avondmaal
Ds. A. van der Dussen
Avondmaalspreken
2002-04-28 v.m.  
Genesis 45:1-11 Hij maakt het kwade goed Ds. Daniël Timmerman
2022-02-20 v.m.  
Genesis 45:1-15 Wonen in Gods vergeving Ds. A. van der Dussen
Vergeven: wanneer en hoe?
2002-07-28 n.m.  
Genesis 50:15-21 Wonen in Gods vergeving Ds. A. van der Dussen
Vergeven: wanneer en hoe?
2002-07-28 n.m.  
Gezangen 239 Veni Creator Spiritus Ds. A. van der Dussen
Enkele gezangen
2004-08-01 n.m.  
Gezangen 254 Zangdienst met toelichting op gezang 254 Ds. A. van der Dussen
Enkele gezangen
2003-08-10 n.m.  
Gezangen 337 Een dooplied Ds. A. van der Dussen
Enkele gezangen
2004-08-15 n.m.  
Gezangen 346 Een avondmaalslied Ds. A. van der Dussen
Enkele gezangen
2004-08-22 n.m.  
Gezangen 399 Zangdienst met toelichting op gezang 399 Ds. A. van der Dussen
Enkele gezangen
2003-07-27 n.m.  
Gezangen 402 Christus als redder. Ds. A. van der Dussen
Enkele gezangen
2004-07-25 n.m.  
Gezangen 409 Toelichting op gezang 409 Ds. A. van der Dussen
Enkele gezangen
2003-07-20 n.m.  
Gezangen 476 Gezang 476 Ds. A. van der Dussen
Enkele gezangen
2003-08-17 n.m.  
Gezangen 485 Gezang 485 Ds. A. van der Dussen
Zangdiensten
2011-07-31 n.m.
Habakuk 3:17-19 Ons geld en de crises Ds. R.C. Vervoorn, NGK Maastricht
2011-09-18 v.m.  
Handelingen 1:1-11 Jezus is Heer! Ds. A. van der Dussen
Niet in serie
2006-05-25 v.m.  
Handelingen 1:4-11   Ds. Daniël Timmerman
2019-06-02 v.m.  
Handelingen 1:4-8   Jaap-Harm de Jong
2023-03-12 v.m.  
Handelingen 1:12 - 14 Het gebed als midden tussen activisme en laksheid Ds. A. van der Dussen
2011-06-05 v.m.
Handelingen 2 De Geest maakt één Ds. M. de Jong
Het werk van de Geest
2008-05-11 v.m.  
Handelingen 2 De gemeente Ds. A. van der Maarl
Niet in serie
2008-11-02 n.m.  
Handelingen 2:1-15 en 2:22-24   Ds. Daniël Timmerman
2021-05-23 v.m.  
Handelingen 2:1-13   Ds. D. Timmerman
2018-05-20 v.m.  
Handelingen 2:1-14a en 32-40   Ds. Daniël Timmerman
2019-06-09 v.m.  
Handelingen 2:1-13 De adem van de Heer Ds. Daniël Timmerman
2023-05-28 v.m.    
Handelingen 2:8, 11 Gods Woord in je eigen taal Ds. A. van der Dussen
Pinksteren
2010-05-30 v.m.
Handelingen 2:14-24   Ds. D. Timmerman
2018-05-20 v.m.  
Handelingen 2:23, 24 Dat kan niet! Ds. A. van der Dussen
Paaspreken
2005-03-27 v.m.  
Handelingen 2:29-47   Ds. Daniël Timmerman
2023-09-10 v.m.    
Handelingen 2:37-47   Ds. D. Timmerman
2018-05-20 v.m.  
Handelingen 2:41-47   Ds. Tinko Blanken
2021-09-19 v.m.  
Handelingen 2:41-47 WELKOM IN DE EMMAÜSHUISKAMER Ds. Tinko Blanken
2022-09-25 v.m.  
Handelingen 2:41-47 Roeping van de kerk, vandaag Ds. A. van de Maarl
2009-09-27 n.m.  
Handelingen 3:11-16 Charismatische vernieuwing Ds. A. van der Dussen
Leerdiensten
2006-11-19 n.m.  
Handelingen 3:13b-19 ‘Fatale’ fouten Ds. A. van der Dussen
2013-02-24 v.m.
Handelingen 3:17-26 De zegen van Jezus’ afscheid Ds. D. Timmerman
2018-05-13 v.m.  
Handelingen 4:1-31 Opnieuw Pinksteren. Bidden om vervulling met de Geest Ds. D. Timmerman
2014-06-15 v.m.  
Handelingen 4:23-31 De Psalmen opnieuw gebruikt Ds. A. van der Dussen
2009-04-19 n.m.  
Handelingen 4:32-35 Roeping van de kerk, vandaag Ds. A. van de Maarl
2009-09-27 n.m.  
Handelingen 4:32-35 Van ‘ik’ naar ‘wij’ Ds. A. van der Dussen
2016-01-10 v.m.
Handelingen 5:1-11   Ds. Mark Janssens
2019-08-11 v.m.  
Handelingen 5:12-16   Ds. R.C. Vervoorn, NGK Maastricht
2012-05-20 v.m.  
Handelingen 7:35-60 Heilige huisjes Ds. A. van Vugt
2018-07-08 v.m.  
Handelingen 8:1 - 25 De gave van de Geest Ds. M. de Jong
Handelingen van de Geest
2009-06-07 v.m.  
Handelingen 8:26 - 40 Uitleg Ds. M. de Jong
Handelingen van de Geest
2009-06-21 v.m.  
Handelingen 8:26-40 De Geest als Regisseur Ds. A. van der Dussen
2011-06-12 v.m.
Handelingen 8:26-29 Begrijpt u wat u leest? Ds. R. C. Vervoorn, Maastricht
2009-10-25 n.m.  
Handelingen 8:26-40   Jaap-Harm de Jong
2023-03-12 v.m.  
Handelingen 9:31 Bijstand Ds. M. de Jong
Handelingen van de Geest
2009-08-30 v.m.  
Handelingen 10 Hotel met uitzicht op zee Ds. A. van der Maarl
2013-07-07 v.m.  
Handelingen 10:34, 35 Droomdoorbraak Candidaat A. Siebenga, Zwolle
2010-01-17 v.m.  
Handelingen 10:39b/40a Een gehangene door God opgewekt Ds. A. van der Dussen
Niet in serie
2001-04-15 v.m.  
Handelingen 11:1-18 Bijbel en Islam Ds. D. Timmerman/Br. Nelis van den Berg
2018-04-15 v.m.  
Handelingen 11:18-26   Ds. A. van der Maarl
2013-07-14 v.m.  
Handelingen 11:19-26 Alweer een preek over missionair gemeentezijn... Ds. D. Timmerman
2014-06-22 v.m.  
Handelingen 12:1-17 Humor! Ds. A. van der Dussen
Niet in serie
2000-06-25 v.m.  
Handelingen 12:1-17 Hoe leidt God ons in moeilijke omstandigheden? ds. Maikel de Kreek (Doetinchem)
2022-11-27 v.m.  
Handelingen 12:5   Ds. A. van der Maarl
2013-07-14 n.m.  
Handelingen 13:1-5a Uitgezonden! Ds. A. van der Dussen
2016-10-16 v.m.
Handelingen 13:32,33 De Psalmen opnieuw gebruikt Ds. A. van der Dussen
2009-04-19 n.m.  
Handelingen 13:42, 43 De bediening van het bevrijdende evangelie verveelt nooit! Ds. A. van der Dussen
Niet in serie
2000-10-08 v.m.  
Handelingen 16:6-15 Open gaan voor Christus Ds. D. Timmerman
2016-09-25 v.m.  
Handelingen 16:16-34 Maak een vrolijk geluid voor de Heer Ds. M. de Jong
Zangdiensten
2008-06-29 n.m.  
Handelingen 16:25 De Vrede van Christus Mw J. Bouma, Utrecht
2010-06-27 n.m.  
Handelingen 17:15-34 Op de markt van God is een Euro een eeuwig leven waard Preeklezing, preek van Ds. v.d. Bovenkamp
2014-07-20 v.m.  
Handelingen 17:26-28   Ds. C. Smit, Culemborg
2012-12-14 av.  
Handelingen 18:24-26 Enthousiast voor de weg van de Heer Ds. A. van der Dussen
Niet in serie
2003-09-21 v.m.  
Handelingen 20:7-12 Zondag: dag van de Heer Ds. A. van der Dussen
Catechesediensten
2007-12-09 n.m.
Handelingen 20:35 (On)zekerheid en risico Br. Harry Lakerveld
2022-05-29 v.m.  
Handelingen 20:35 Zekerheid en risico Ds. A. van der Dussen
Geloofs(on)zekerheid
2005-02-27 n.m.  
Handelingen 22:6-11 Hopen op heerlijkheid! Ds. A. van der Dussen
Lijdenstijd
2002-03-31 n.m.  
Handelingen 26:18 De macht van satan afgezworen Ds. A. van der Dussen
De duivel overwonnen
2008-04-13 v.m.
Handelingen 28:1-10 Uit de nacht de nieuwe dag instappen Ds. A. van der Dussen
Catechesediensten
2006-11-12 n.m.
Handelingen 28:15 Moed vatten door elkaar te zien Ds. J. Smit, NGK, Vorchten
2009-09-20 v.m.  
Hebreeën 1:1-4 Hoezo 66 bijbelboeken? Ds. A. van der Dussen
Themadiensten
2008-02-24 n.m.
Hebreeën 2:10-18 Een menselijke hogepriester Ds. D. Timmerman
2016-02-28 v.m.  
Hebreeën 4:1-13   br. Rolf Pelleboer
2023-10-01 v.m.    
Hebreeën 4:14 - 5:1 De zegen van Jezus’ afscheid Ds. D. Timmerman
2018-05-13 v.m.  
Hebreeën 5:7-10   Ds. Mark Janssens
2019-05-05 v.m.  
Hebreeën 6:10 God verheugt zich over goede werken Ds. A. van der Dussen
Christendom en Islam
2000-01-16 v.m.  
Hebreeën 6:13-20 Twijfel Ds. J. Groenleer, CGK Woerden
Niet in serie
2007-05-06 n.m.  
Hebreeën 7:20b, 21 In hetzelfde schuitje als Willem Holleeder… Ds. A. van der Dussen
2016-02-28 av.  
Hebreeën 9:11 - 28 Offer Ds. M. de Jong
Heel Jezus Christus
2009-05-24 n.m.  
Hebreeën 9:27,28 Het laatste oordeel Ds. A. van der Dussen
Avondmaalspreken
2008-06-22 v.m.
Hebreeën 10:14-18 Grote Verzoendag Ds. A. van der Dussen
2016-03-13 v.m.
Hebreeën 10:32-34 Heimwee Ds. A. van der Dussen
Niet in serie
2003-03-23 v.m.  
Hebreeën 11:1-6 Zoeken naar God Ds. L.A. v. Baardewijk, Loosdrecht
Niet in serie
2008-11-16 n.m.  
Hebreeën 11:1-6 Een wereld van verschil? Ds. M. de Jong
Geloven en weten
2008-10-26 n.m.  
Hebreeën 11:1-2   Ds. D. Timmerman
2018-09-16 v.m.  
Hebreeën 11:1-16 Alpha 4, Hoe kun je geloven? ds. Daniël Timmerman
2022-06-12 v.m.  
Hebreeën 11:8-16   Ds. D. Timmerman
2018-09-16 v.m.  
Hebreeën 11:32-12:4   Ds. Daniël Timmerman
2019-05-19 v.m.  
Hebreeën 12:1-3 Zoeken naar God Ds. L.A. v. Baardewijk, Loosdrecht
Niet in serie
2008-11-16 n.m.  
Hebreeën 12:1-13   Ds. D. Timmerman
2016-03-06 v.m.  
Hebreeën 12:1-2 Doodzonde Ds. M. de Jong
Niet in serie
2007-03-04 v.m.  
Hebreeën 12:18-24 Bloed van Christus Ds. G. van Dijk
2017-10-01 v.m.  
Hebreeën 12:24 Het bloed van Christus geofferd Ds. A. van der Dussen
Niet in serie
2008-12-21 n.m.  
Hebreeën 13:1-2 Gastvrijheid Ds. J.T. Blanken
2018-04-29 v.m.  
Hebreeën 13:1-16   Ds. D. Timmerman
2015-09-13 v.m.  
Hebreeën 13:1-8 Geneest God vandaag ook? Ds. Daniël Timmerman
2023-10-15 v.m.    
Hebreeën 13:9-16   Ds. D. Timmerman
2016-03-20 v.m.  
Hebreeën 13:11-16 Heimwee Ds. A. van der Dussen
Niet in serie
2003-03-23 v.m.  
Hebreeën 13:11, 12 De zonde de wereld uit Ds. A. van der Dussen
Lijdenstijd
2005-03-13 v.m.  
Hebreeën 13:20-21 Een nieuwjaarswens Ds. A. van der Dussen
Niet in serie
2007-01-07 v.m.
Hebreeën 13:20, 21 Pasen: een boodschap voor mensen die onderweg zijn Ds. A. van der Dussen
2016-03-27 v.m.
Hosea 2:1-12 Hosea: profeet in een sekscultuur Ds. A. van der Dussen
Hosea
2000-08-20 n.m.  
Hosea 2:4-9, 16-18 Gezang 114 Ds. A. van der Dussen
2016-08-14 v.m.  
Hosea 2:13, 14 Gods overwinnende liefde Ds. A. van der Dussen
Hosea
2000-08-27 v.m.  
Hosea 3:1 Lijden aan liefde Ds. A. van der Dussen
Hosea
2000-08-13 v.m.  
Hosea 4:6 God kennen Ds. A. van der Dussen
Hosea
2000-09-10 v.m.  
Hosea 11:8, 9 Gods heilige liefde Ds. A. van der Dussen
Hosea
2000-08-20 v.m.  
Jakobus 1:2-4 Standvastigheid Ds. M. de Jong
Leven door de Geest
2007-05-20 v.m.  
Jakobus 1:12 Staande blijven Ds K. De Jonge, Nieuwegein
Niet in serie
2007-10-07 n.m.  
Jakobus 1:18-27 Niet praten, maar luisteren en openstaan voor God en je naaste Ds. A. van der Dussen
Niet in serie
2000-02-06 v.m.  
Jakobus 1:19-27 Wijze woorden Ds. Daniël Timmerman
2021-07-04 v.m.  
Jakobus 2:13 Barmhartigheid Ds. M. de Jong
Leven door de Geest
2007-06-24 v.m.  
Jakobus 2:14-24 Ons leven getuigenis van ons geloof Mevr. J.M. Bouma, Utrecht
2010-02-21 n.m.  
Jakobus 3:1-11 Wees langzaam om te spreken Ds. A. van der Dussen
Niet in serie
2000-02-13 v.m.  
Jakobus 3:2b-12 Kwaad spreken Ds. D. Timmerman
2017-09-03 v.m.  
Jakobus 3:13 Zachtmoedigheid Ds. M. de Jong
Leven door de Geest
2007-08-26 v.m.  
Jakobus 4:13-15   Ds. D. Timmerman
2017-08-27 v.m.  
Jakobus 5:7 Geduld Ds. M. de Jong
Leven door de Geest
2007-09-02 v.m.  
Jeremia 1 De kracht van Gods Woord Ds. Daniël Timmerman
2023-10-29 v.m.    
Jeremia 2:2 Altijd onderweg naar het beloofde land Ds. A. van der Dussen
Advent
2007-12-09 v.m.
Jeremia 7:1-15   Ds. Marten de Jong
2022-02-27 v.m.  
Jeremia 9:16-20 Je mag wel klagen Ds. Daniël Timmerman
2023-11-26 v.m.    
Jeremia 9:16-21 Hoopvol leven Ds. A. van der Dussen
2014-07-27 v.m.
Jeremia 14:17-22 Hoopvol leven Ds. A. van der Dussen
2014-07-27 v.m.
Jeremia 15:18b, 19 De strak gespannen draad van het geloof Ds. A. van der Dussen
Het lijden van de profeet Jeremia
2008-05-18 v.m.
Jeremia 17:19-27 Vrij en blij Ds. A. van der Dussen
Teksten uit Lucas
2006-02-05 v.m.  
Jeremia 18:1-12 Zoals klei in de hand van de pottenbakker Ds. Daniël Timmerman
2023-06-25 v.m.    
Jeremia 18:1-12   Ds. D. Timmerman
2016-09-04 v.m.  
Jeremia 18:12 Zoals klei in de hand van de pottenbakker. Ds. A. van der Dussen
2013-06-16 v.m.
Jeremia 20:7-18 Gods missie mislukt ? Ds. A. van der Dussen
Het lijden van de profeet Jeremia
2006-03-19 v.m.  
Jeremia 23:1-8 Eindelijk een goede herder! Ds. Daniël Timmerman
2023-08-27 v.m.    
Jeremia 26 Een groot offer Ds. A. van der Dussen
Het lijden van de profeet Jeremia
2006-03-12 v.m.  
Jeremia 29:1-14 Constructief Ds. A. van der Dussen
Niet in serie
2005-07-24 v.m.  
Jeremia 29:1-7 De kerk als contrastgemeenschap Ds. A. van der Dussen
2015-01-25 v.m.
Jeremia 29:1-14 Bid voor jullie stad Ds. D. Timmerman
2018-01-21 v.m.  
Jeremia 29:1-14 Bid voor de vrede van de stad Ds. Daniël Timmerman
2023-11-12 v.m.    
Jeremia 29:1-14 Een brief van God Ds. A. van Vugt
2017-11-12 v.m.  
Jeremia 29:10-14 Geluk Ds. M. de Jong
Niet in serie
2007-03-18 n.m.  
Jeremia 31:2-9 Gods verbond (3) - vernieuwing Ds. A. van der Dussen
2015-09-20 v.m.
Jeremia 31:18-20 Inkeer Ds. A. van der Dussen
2012-08-26 n.m.
Jeremia 31:31-34   Ds. Daniël Timmerman
2019-10-27 v.m.  
Jeremia 31:31-34 Gods verbond (3) - vernieuwing Ds. A. van der Dussen
2015-09-20 v.m.
Jeremia 31:33b En hoe nu verder ? Ds J. Manni, Em. Pred. CGK, Rotterdam
Niet in serie
2007-10-28 n.m.  
Jeremia 32 Cynisme is geen optie Ds. A. van der Dussen
2009-11-08 v.m.
Jeremia 32:1-2, 6-15, 42-44   Ds. Tinko Blanken
2020-07-26 v.m.  
Jeremia 33:20, 21, 25, 26 Gods vaste orde Ds. A. van der Dussen
Gods aanwezigheid
2010-08-01 v.m.
Jeremia 34:8-17   Ds. Daniël Timmerman
2023-07-09 v.m.    
Jeremia 35 Anders en toch hetzelfde Ds. A. van der Dussen
Niet in serie
2005-08-07 v.m.  
Jeremia 39:15-18   Ds. Daniël Timmerman
2023-07-09 v.m.    
Jesaja 1:1-20 Gehuld in mijn scharlakenrood Ds. Anne Lorein
2023-02-05 v.m.  
Jesaja 2:1-5 Vrede op aarde Ds. A. van der Dussen
Advent
2005-12-04 v.m.  
Jesaja 6:1-8   Ds. Daniël Timmerman
2022-02-06 v.m.  
Jesaja 8:1-18 Immanuel Ds. D. Timmerman
2015-12-20 v.m.  
Jesaja 8:21-9:6 De duisternis zal wijken Ds. M. de Jong
De hemel op aarde
2007-12-30 v.m.  
Jesaja 8:23b - 9:6 Hartverwarmend Ds. A. van der Dussen
Advent
2005-12-11 v.m.  
Jesaja 8:23-9:6 Vrede ds. Anne Lorein
2020-12-06 v.m.  
Jesaja 9:1-6 Kerstdienst Ds. D. Timmerman
2015-12-25 v.m.  
Jesaja 10:33 - 11:10 Gastvrijheid voor wolven Ds. A. van der Dussen
Advent
2005-12-18 v.m.  
Jesaja 11:1-10 Niemand zal meer kwaad doen Ds. D. Timmerman
2015-11-29 v.m.  
Jesaja 11:2 Pinksteren Ds. A. van der Dussen
2014-06-08 v.m.
Jesaja 12:1-6   Ds. D. Timmerman
2015-12-27 v.m.  
Jesaja 21:11, 12 Cantatedienst, ‘Wachet auf, ruft uns die Stimme’ van J.S. Bach Ds. A. van der Maarl
2011-11-27 n.m.  
Jesaja 28:23-29 Starving for wisdom Ds. D. Timmerman
2017-03-12 v.m.  
Jesaja 31 Geen aardse macht begeren wij! Ds. A. van der Dussen
Kracht en Zwakheid
2003-01-12 v.m.  
Jesaja 40:1-11 Advent Ds. D. Timmerman
2017-12-03 v.m.  
Jesaja 40:6-8 Het woord van God houdt eeuwig stand! Ds. A. van der Dussen
Jesaja
2000-12-31 v.m.  
Jesaja 40:12-31 De nabijheid van de verheven God Ds. A. van der Dussen
2014-05-25 v.m.
Jesaja 40:26-28 Geloof en wetenschap Chris Kruze
2015-12-13 n.m.  
Jesaja 40:27, 28 Wie is aan God gelijk? Ds. A. van der Dussen
Jesaja
2001-01-07 v.m.  
Jesaja 43:1 Ik heb je bij je naam geroepen! Ds. A. van der Dussen
2012-09-23 n.m.
Jesaja 43:1-21 Getuigen Ds. A. van der Dussen
Niet in serie
2005-11-20 v.m.  
Jesaja 43:1 Oude teksten krijgen nieuwe betekenissen Ds. A. van der Dussen
2009-09-20 n.m.
Jesaja 43:3,4 Kostbaar in zijn ogen Ds. A. van der Dussen
2009-10-18 v.m.
Jesaja 43:23, 24   Ds. A. van der Dussen
2011-04-17 n.m.
Jesaja 44:21, 22 Bekering Ds. A. van der Dussen
Jesaja
2001-02-18 v.m.  
Jesaja 44:24 - 45:7 God blijft scheppen Ds. A. van der Dussen
God houdt niet op schepper te zijn
2007-07-22 v.m.  
Jesaja 45:1-7 God bestuurt de wereldgeschiedenis Ds. A. van der Dussen
Jesaja
2001-01-21 v.m.  
Jesaja 47 De testcase: barmhartigheid Ds. A. van der Dussen
Jesaja
2001-05-20 v.m.  
Jesaja 49 Ik heb je in mijn handpalm gegrift Ds. R. C. Vervoorn, Maastricht
Doopdiensten
2010-01-24 v.m.  
Jesaja 49:14 - 20 Beloften van God Ds. A. van der Dussen
Bergrede
2010-02-07 v.m.
Jesaja 49:14-26 In Gods hand Ds. A. van der Dussen
Niet in serie
2005-06-12 v.m.  
Jesaja 51:4-6   Ds. Daniël Timmerman
2023-12-31 n.m.    
Jesaja 51:9, 10 Een God met opgestroopte mouwen Ds. A. van der Dussen
God houdt niet op schepper te zijn
2007-08-05 v.m.
Jesaja 52:13 - 53: 12 En in de tuin van de pijn verkoos Hij als een lam te zijn… Ds. A. van der Dussen
2013-03-10 v.m.
Jesaja 52:13-53:12 Het trauma gedragen Ds. A. van der Dussen
Lijdenstijd
2005-03-20 v.m.  
Jesaja 53:6, 11b De wonderbare ruil Ds. A. van der Dussen
Zangdiensten
2006-10-22 n.m.  
Jesaja 54:7,8 Met open armen Ds. A. van der Dussen
2009-10-18 n.m.
Jesaja 55:1-7   ds. Daniël Timmerman
2022-07-17 v.m.  
Jesaja 55:1 Hierheen! Ds. A. van der Dussen
Jesaja
2010-06-06 v.m.
Jesaja 55:7, 12 Vergeving en redding Ds. A. van der Dussen
2016-04-24 n.m.  
Jesaja 57:14-16 Vreugde in God Ds. A. van der Dussen
Christen zijn vandaag
2004-10-24 n.m.  
Jesaja 58 Gerechtigheid Ds. M. de Jong
Niet in serie
2007-01-21 v.m.  
Jesaja 59:19b God komt! Ds. A. van der Dussen
2014-11-30 v.m.
Jesaja 60:1-6 Zingen en bidden Ds. Daniël Timmerman
2022-01-02 v.m.  
Jesaja 60:1 Derde advent Ds. A. van der Dussen
2014-12-14 v.m.
Jesaja 60:1-6 In de spiegel kijken Ds. Marten de Jong
2020-01-05 v.m.  
Jesaja 61 Gods heilige liefde Ds. A. van der Dussen
Heiligheid
2007-10-14 v.m.
Jesaja 61:1-6 Het Evangelie van het Koninkrijk Ds. D. Timmerman
2018-01-28 v.m.  
Jesaja 61:1-9 Leven in vrijheid Ds. Daniël Timmerman
2022-01-23 v.m.  
Jesaja 61:1-2   Ds. Tinko Blanken
2020-10-18 v.m.  
Jesaja 62 Gods advents-belofte Ds. A. van der Dussen
2016-11-27 v.m.
Jesaja 63:15-64:2 Uw wil geschiede Ds. A. van der Dussen
Het Onze Vader in het kader van Advent
2009-12-20 n.m.
Jesaja 65:17-25 Nieuw, niet overnieuw Ds. A. van der Dussen
God houdt niet op schepper te zijn
2007-08-12 v.m.
Jesaja 66:7-14a   Ds. Tinko Blanken
2019-03-31 v.m.  
Jesaja 66:19 Enthousiast naar buiten – welkom naar binnen Ds. A. van der Dussen
2015-02-01 v.m.
Job 1:1-3, 6-22   Zr. A. Lorein
2018-12-09 v.m.  
Job 2:1-8   Zr. A. Lorein
2018-12-09 v.m.  
Job 28 Waar is wijsheid als je lijdt? ds. Daniël Timmerman
2021-07-18 v.m.  
Johannes 1:1-3   Ds. A. van der Maarl
Niet in serie
2008-08-31 n.m.  
Johannes 1:1-3 Geloof en wetenschap Chris Kruze
2015-12-13 n.m.  
Johannes 1:5   Ds. A. van der Dussen
2014-12-25 v.m.
Johannes 1:5 Het licht overwint de duisternis Ds. A. van der Dussen
Paaspreken
2007-04-08 v.m.  
Johannes 1:10-14 Publieke genade Ds. Daniël Timmerman
2021-12-26 v.m.  
Johannes 1:14-16   Ds. D. Timmerman
2015-12-27 v.m.  
Johannes 1:16, 17 Overvloed Ds. A. van der Dussen
2012-08-26 v.m.
Johannes 1:29-42   Ds. Arie van Vugt
2023-01-22 v.m.  
Johannes 1:43-51 Hoe weet U wie ik ben? Ds. D. Timmerman
2018-01-14 v.m.  
Johannes 2:1-11   Ds. Daniël Timmerman
2023-01-15 v.m.  
Johannes 2:1-11   Ds. Tinko Blanken
2020-08-23 v.m.  
Johannes 2:1-12   Ds. D. Timmerman
2015-09-27 v.m.  
Johannes 2:13-25   ds. Daniël Timmerman
2021-03-07 v.m.  
Johannes 2:23-3:21   Ds. Arie van Vugt
2023-02-19 v.m.  
Johannes 3:14,15   Ds. W. Louwerse, emeritus predikant, Apeldoorn
2009-03-29 v.m.  
Johannes 4:1-7 en 19-26   Ds. Daniël Timmerman
2019-02-17 v.m.  
Johannes 4:1-26, 39-42 Inhoudelijke verschillen Ds. A. van der Dussen
Christendom en Islam
2005-01-09 n.m.  
Johannes 4:1-30 en 40-42 Moeilijker te ontvangen... Ds. A. van Vugt
2018-03-11 v.m.  
Johannes 4:1-30 en 39-42 Dorst! Ds. D. Timmerman
2015-01-18 v.m.  
Johannes 4:20-24 Aanbidders gezocht Ds. M. de Jong
Jeugddienst
2008-03-30 n.m.  
Johannes 4:43-54 Geloven Ds. D. Timmerman
2015-10-04 v.m.  
Johannes 5:5-9 Een mens... Ds. J. Vogel
2011-10-02 v.m.  
Johannes 6:1-15 Levensbrood Ds. K.Smit, NGK Culemborg
2009-11-22 v.m.  
Johannes 6:1-15   Ds. Daniël Timmerman
2021-03-21 v.m.  
Johannes 6:1-15, 22-29 Dank U wel! Ds. A. van der Dussen
2016-10-30 v.m.  
Johannes 6:26-35   Ds. D. Timmerman
2015-10-18 v.m.  
Johannes 6:27-40   Ds. Daniël Timmerman
2022-10-02 v.m.  
Johannes 6:27-29 Werk Ds. D. Timmerman
2017-02-12 v.m.  
Johannes 6:31-35 Brood uit de hemel Ds. A. van der Dussen
Avondmaalspreken
2007-02-25 v.m.
Johannes 6:32-40 en 48-56   Ds. D. Timmerman
2017-10-29 v.m.  
Johannes 6:41-59   Ds. D. Timmerman
2015-10-18 v.m.  
Johannes 6:60, 66 Niet om aan te horen! Ds. A. van der Dussen
2009-01-11 v.m.
Johannes 7:37-39 Rust in de bijbel - Vriendschap Ds. A. van der Maarl
2012-07-22 v.m.  
Johannes 8:1-11   Ds. Marten de Jong
2021-10-31 v.m.  
Johannes 8:12 Ik ben het licht voor de wereld Ds. R. C. Vervoorn, Maastricht
2011-01-16 v.m.  
Johannes 8:31-36 Ik ben vrij! Ds. M. de Jong
Niet in serie
2007-10-21 n.m.  
Johannes 9 Hij, die mij de ogen heeft geopend... Ds. J. Vogel
Niet in serie
2008-07-27 n.m.
Johannes 9   Ds. Tinko Blanken
2020-11-22 v.m.  
Johannes 9:1-15 In uw licht zien wij het licht Ds. D. Timmerman
2017-03-26 v.m.  
Johannes 9:24-41 In uw licht zien wij het licht Ds. D. Timmerman
2017-03-26 v.m.  
Johannes 10:1-18   Ds. D. Timmerman
2015-11-01 v.m.  
Johannes 10:1-22 Gehoor geven aan Zijn roep Ds. R. C. Vervoorn, Maastricht
2010-07-11 v.m.  
Johannes 10:1-10 Luisteren naar Gods stem Ds. M. de Jong
Niet in serie
2008-07-06 n.m.  
Johannes 10:11-18 Eindelijk een goede herder! Ds. Daniël Timmerman
2023-08-27 v.m.    
Johannes 11:1-53   Ds. Ad van der Dussen
2018-12-16 v.m.  
Johannes 11:1-6 en 17-44 Gedenken en verwachten Ds. D. Timmerman
2015-11-22 v.m.  
Johannes 11:1-8, 17-27, 40-44 Opwekking van Lazarus Ds. D. Timmerman
2015-03-01 v.m.  
Johannes 11:1-27 en 41b-53   Ds. D. Timmerman
2017-04-02 av.  
Johannes 11:23-25 De Goede Herder roept zijn schapen bij name Ds. A. van der Dussen
Niet in serie
2000-04-23 v.m.  
Johannes 11:45-54 Opwekking van Lazarus Ds. D. Timmerman
2015-03-01 v.m.  
Johannes 11:45-54   Ds. Arie van Vugt
2023-04-02 v.m.  
Johannes 11:55-12:11 ”O Lamm Gottes” & ”When I survey the wondrous cross” Ds. A. van Vugt
2018-03-25 v.m.  
Johannes 12:1-19 Palmpasen Ds. Daniël Timmerman
2021-03-28 v.m.  
Johannes 12:1-11   Ds. D. Timmerman
2015-03-08 v.m.  
Johannes 12:12a en 20-26 Herdenking overleden gemeenteleden Ds. D. Timmerman
2016-11-06 v.m.  
Johannes 12:12-19 Wie is Jezus? (Tweede dienst Alpha-cursus) Ds. Daniël Timmerman
2022-04-10 v.m.  
Johannes 12:19 Jezus volgen Ds. K. de Jonge, Nieuwegein
Niet in serie
2007-03-04 n.m.  
Johannes 12:20-33 Als de graankorrel niet sterft…. Ds. D. Timmerman
2018-03-18 v.m.  
Johannes 12:20-33   Ds. Arie van Vugt
2020-03-29 v.m.  
Johannes 12:47b Gekomen om te behouden Ds. A. van der Dussen
Advent
2002-12-15 v.m.  
Johannes 13:1-17 Veertigdagentijd en Biduur Ds. A. van der Dussen
Advent
2007-03-18 v.m.
Johannes 13:12-20 en 33-35 Een gemeente van discipelen Ds. D. Timmerman
2015-01-04 v.m.
Johannes 13:36 - 14:11 Christelijk geloof: Saai, onwaar en achterhaald? Ds. Daniël Timmerman
2022-03-13 v.m.  
Johannes 14:1-9, 25, 26 De noodzaak van Pinksteren Ds. A. van der Dussen
Niet in serie
2006-05-21 v.m.  
Johannes 14:15-2`1 De Heer regeert Richard Vervoorn
2024-01-21 v.m.    
Johannes 14:23 Woning voor God Ds M. de Jong
2009-02-15 n.m.  
Johannes 14:27a Delen in de vrede van Christus Ds. A. van der Dussen
2016-12-25 v.m.
Johannes 14:27 Vrede Ds. A. van der Dussen
2009-05-17 v.m.
Johannes 15:1-17   Ds. M. de Jong
Catechesediensten
2007-02-25 n.m.  
Johannes 15:1-8 Kan een christen zondigen? Ds. Daniël Timmerman
2021-05-02 v.m.  
Johannes 15:1-17   Br. G. de Groot, Utrecht
2011-01-23 v.m.  
Johannes 15:1-17   Ds. Daniël Timmerman
2023-06-11 v.m.    
Johannes 15:5 Vrucht dragen Br. J. Kolijn
2018-07-29 v.m.  
Johannes 15:9-17   Ds. Daniël Timmerman
2020-08-30 v.m.  
Johannes 15:9-17   Ds. R.C. Vervoorn, NGK Maastricht
2012-09-23 v.m.  
Johannes 15:12-17 Vrienden voor het leven Ds. M. de Jong
Jeugddienst
2008-06-08 n.m.  
Johannes 16:13 De volle waarheid Ds. M. de Jong
Het werk van de Geest
2008-05-25 n.m.  
Johannes 16:22-27 Laat uw Naam worden geheiligd Ds. Daniël Timmerman
2022-09-11 v.m.  
Johannes 16:32 - 17:8   Ds. D. Timmerman
2015-03-29 v.m.  
Johannes 17:1-23 Gods zending Br. Paul Slagboom + Nelis & Bianca
2012-08-19 v.m.  
Johannes 17:9 - 26   Ds. D. Timmerman
2015-03-29 v.m.  
Johannes 17:9-23 Eenheid Ds. J.T. Blanken
2018-10-21 v.m.  
Johannes 17:14 - 26 voor een christelijke levenswandel Ds. M. de Jong
2009-05-10 v.m.  
Johannes 18:1-11 Ultieme veiligheid Ds. A. van der Dussen
Veertigdagentijd
2007-03-25 v.m.
Johannes 18:8 Ik ben Ds. J. Vogel
Niet in serie
2008-03-16 n.m.  
Johannes 19:16b - 30 ik heb dorst Br. Rolf Pelleboer
2010-05-02 v.m.  
Johannes 20:14-31 Verbinden ds. Daniël Timmerman
2021-04-11 v.m.  
Johannes 20:17b Sterven valt mee! Ds. A. van der Dussen
Paaspreken
2006-04-16 n.m.  
Johannes 20:19-31 Eerlijke Thomas Ds. D. Timmerman
2016-04-03 v.m.  
Johannes 20:29 Niet zien en toch geloven Ds. J. Dekker, Enschede
2013-04-07 v.m.  
Johannes 20:30,31   Ds. D. Timmerman
2015-09-27 v.m.  
Johannes 20:30-31 Het evangelie van Judas Ds. M. de Jong
Themadiensten
2007-02-11 n.m.  
Johannes 21:1 - 19 De herder als geneesheer Br. Melchior Mulder
2010-04-18 n.m.  
Johannes 21:1-14 Verborgen aanwezig Ds. D. Timmerman
2016-04-10 v.m.  
Johannes 21:6 Goede raad Ds. A. van der Dussen
Niet in serie
2008-02-03 v.m.
Johannes 21:15-17 Chauffeur van prins Willem-Alexander Ds. A. van der Dussen
Niet in serie
2005-04-17 v.m.  
Jona 1:1 - 4:11 Jona Ds. Tinko Blanken
2019-03-03 v.m.  
Jona 1:3 Weg van de Heer Ds. M. de Jong
Een mens met een missie
2009-01-25 v.m.  
Jona 2:7 Uit de dood omhoog Ds. M. de Jong
Een mens met een missie
2009-03-08 v.m.  
Jona 3:4 Nog veertig dagen Ds. M. de Jong
Een mens met een missie
2009-03-15 v.m.  
Jona 4:11 Verdriet om Ninevé Ds. M. de Jong
Een mens met een missie
2009-03-22 v.m.  
Jozua 1:1-9 Namaakgoden Ds. Tinko Blanken
2021-01-17 v.m.  
Jozua 1:9 Liefde voor het Woord Ds. M. de Jong
Leven uit de belofte
2007-09-16 v.m.  
Jozua 2 Het geheim van Jozua Ds. M. de Jong
Leven uit de belofte
2007-09-23 v.m.  
Jozua 3:1-5 Expect the unexpected Ds. M. de Jong
2009-01-18 n.m.  
Jozua 3:14 - 4:9 Stenen uit het water Ds. D. Timmerman
2018-06-24 v.m.  
Jozua 5:2-12 Welkom in de strijd Ds. D. Timmerman
2018-07-01 v.m.  
Jozua 5:10-12 Christelijke mondigheid Ds. A. van der Dussen
Gods aanwezigheid
2010-07-25 v.m.
Jozua 5:13-6:5   Ds. D. Timmerman
2018-08-12 v.m.  
Jozua 6:12-25   Ds. D. Timmerman
2018-08-12 v.m.  
Jozua 6:17 Niet zonder oordeel Ds. M. de Jong
Leven uit de belofte
2007-10-07 v.m.  
Jozua 7:1;10-15;20-26   Ds. Mark Janssens
2019-08-11 v.m.  
Jozua 7:15 Vurige aanspraak Ds. M. de Jong
Leven uit de belofte
2007-11-04 v.m.  
Jozua 24 Inleiding tot het Avondmaal Ds. A. van der Dussen
Niet in serie
2003-02-23 v.m.  
Judas 1:1-25 TEMPTATION ISLAND / LEREN & BELIJDEN Ds. Tinko Blanken
2019-07-14 v.m.  
Klaagliederen 3:17-26 Je mag wel klagen Ds. Daniël Timmerman
2023-11-26 v.m.    
Klaagliederen 3:41 Sursum corda! Ds. A. van der Dussen
Niet in serie
2002-02-17 v.m.  
Kolossenzen 1:1-14 De wil van God Ds. M. de Jong
Kolossenzen
2006-10-29 v.m.  
Kolossenzen 1:3-20   Ds. A. van der Maarl
2016-05-05 v.m.    
Kolossenzen 1:9, 10 Groeien in het geloof Ds. A. van der Dussen
Niet in serie
2000-05-14 v.m.  
Kolossenzen 1:9-11 De Heer waardig leven Ds. A. van der Dussen
Gebeden van Paulus
2001-06-10 v.m.  
Kolossenzen 1:15-17 Geloof en wetenschap Chris Kruze
2015-12-13 n.m.  
Kolossenzen 1:15-20 Opstanding en Schepping: zegenend aanwezig voorganger GKv
2021-08-08 v.m.  
Kolossenzen 1:15-20 Een halve Jezus Ds. M. de Jong
Kolossenzen
2006-11-12 v.m.  
Kolossenzen 1:28-29 Met Christus’ kracht Ds. M. de Jong
Niet in serie
2008-08-31 v.m.  
Kolossenzen 2:6-23 Blijf in Jezus Ds. M. de Jong
Kolossenzen
2006-11-19 v.m.  
Kolossenzen 2:6, 12, 13; 3: 1-15 Het afsterven van de oude mens Ds. A. van der Dussen
2016-02-07 v.m.
Kolossenzen 2:13 Gods evenbeeld worden Ds. A. van der Dussen
Catechesediensten
2007-04-22 n.m.
Kolossenzen 2:13, 14 Een streep erdoor! Ds. A. van der Dussen
2013-02-24 n.m.
Kolossenzen 3:1-17   Ds. M. de Jong
Kolossenzen
2006-11-26 v.m.  
Kolossenzen 3:1-17 Tegen de gemakzucht Ds. A. van der Dussen
Niet in serie
2006-04-30 v.m.  
Kolossenzen 3:1-10 Christus: ons leven Ds. D. Timmerman
2017-04-16 v.m.  
Kolossenzen 3:1-10 Gods evenbeeld worden Ds. A. van der Dussen
Catechesediensten
2007-04-22 n.m.
Kolossenzen 3:12 Een genadige sfeer Ds. A. van der Dussen
2009-04-26 v.m.
Kolossenzen 3:13 Hoe vergeef je? Ds. A. van der Dussen
De reis van je leven 2006
2006-10-08 v.m.
Kolossenzen 4:2-6 Jezus, onze vrienden en wij Ds. M. de Jong
Niet in serie
2007-09-09 v.m.  
Leviticus 1 En Hij roept... Ds. M. de Jong
Leviticus
2001-10-07 v.m.  
Leviticus 4:13-21 De zonde de wereld uit Ds. A. van der Dussen
Lijdenstijd
2005-03-13 v.m.  
Leviticus 5:20-26 Vergeving en recht doen Ds. A. van der Dussen
2012-02-26 v.m.
Leviticus 8 Geen ongevraagd offerwerk... Ds. M. de Jong
Leviticus
2001-10-14 v.m.  
Leviticus 10:1-3   Ds. Mark Janssens
2019-08-11 v.m.  
Leviticus 11 Jezelf onbesmet van de wereld bewaren... Ds. M. de Jong
Leviticus
2001-10-21 n.m.  
Leviticus 16 Verzoening Ds. M. de Jong
Leviticus
2001-11-25 n.m.  
Leviticus 18 Weest heilig Ds. M. de Jong
Leviticus
2001-12-02 v.m.  
Leviticus 18:1-9 en 20-30 En wordt niet gelijkvormig aan de wereld... Ds. M. de Jong
Homoseksualiteit
2004-01-11 n.m.  
Leviticus 19 Onze heilige liefde Ds. A. van der Dussen
Heiligheid
2007-11-11 v.m.
Leviticus 21 Een gaaf mens Ds. M. de Jong
Leviticus
2001-12-31 v.m.  
Leviticus 23 Sabbatten als gevulde tijd (kwali-tijd) Ds. M. de Jong
Leviticus
2002-01-27 v.m.  
Leviticus 23:1-4 Zondag: dag van de Heer Ds. A. van der Dussen
Catechesediensten
2007-12-09 n.m.
Leviticus 25:1-22 Bevrijding ververst Ds. A. van der Dussen
Leviticus
2002-05-05 v.m.  
Leviticus 25:23-24 Als gast bij God Ds. M. de Jong
Niet in serie
2006-11-05 v.m.  
Leviticus 25:35-55 Bezieling Ds. A. van der Dussen
Leviticus
2002-05-12 v.m.  
Leviticus 26 Belofte maakt schuld Ds. M. de Jong
Leviticus
2002-02-10 n.m.  
Leviticus 26:34-35 Een stapje terug doen Ds. A. van der Dussen
2013-07-21 v.m.
Lucas 1:5-25 Als God zijn stem doet horen Ds. A. van Vugt
2017-12-10 v.m.  
Lucas 1:5-20 Advent en het probleem van kleingeloof Ds. D. Timmerman
2014-12-07 v.m.  
Lucas 1:24, 25 Laat je lezen Ds. C.T. de Groot, Zeewolde
2011-12-04 v.m.  
Lucas 1:26-38 Geloven met Maria Ds. A. van der Dussen
Niet in serie
2006-12-24 n.m.
Lucas 1:26-55 Geboren uit de maagd Maria Ds. Tinko Blanken
2019-12-08 v.m.  
Lucas 1:39-56 Wie honger heeft, overlaadt Hij met gaven. Ds. D. Timmerman
2017-12-24 v.m.  
Lucas 1:39-56   Ds. Arie van Vugt
2021-12-19 v.m.  
Lucas 1:46-56   Ds. Arie van Vugt
2023-12-17 v.m.    
Lucas 1:46-55 Gaudete (Verblijdt U!) Ds. M. de Jong
Advent
2006-12-17 v.m.  
Lucas 1:52, 53   Ds. A. van der Dussen
2012-12-23 v.m.
Lucas 1:57-64 Advent en het probleem van kleingeloof Ds. D. Timmerman
2014-12-07 v.m.  
Lucas 1:57-80   Ds. A. van der Dussen
2012-12-23 n.m.  
Lucas 1:57-60 en 68-79 Een weg van vrede Ds. Daniël Timmerman
2022-12-11 v.m.  
Lucas 1:68-79 Rorate Coeli (Hemel, laat gerechtigheid neerregenen Jes. 45:8) Ds. M. de Jong
Advent
2006-12-24 v.m.  
Lucas 1:72, 73 Een reminder voor God Ds. A. van der Dussen
2010-12-19 v.m.
Lucas 2 Voor herder in de wieg gelegd, Kerst 2001 Ds. A. van der Dussen
Niet in serie
2001-12-25 v.m.  
Lucas 2:1-14 Kerstdienst Ds. D. Timmerman
2015-12-25 v.m.  
Lucas 2:1-14 Wijs mij de weg naar Betlehem 3 – Hoe God alles omkeert Ds. Daniël Timmerman
2023-12-25 v.m.    
Lucas 2:1-20 Kerstviering Ds. A. van der Dussen
2009-12-25 v.m.  
Lucas 2:1-21   Ds. M. de Jong
Woorden van vrede
2008-12-25 v.m.  
Lucas 2:1-12 Grote vreugde Ds. A. van der Dussen
Niet in serie
2005-12-25 v.m.
Lucas 2:4, 11 Davids Zoon, lang verwacht Ds. A. van der Dussen
2011-12-25 v.m.
Lucas 2:15-20 Wijs mij de weg naar Betlehem 3 – Hoe God alles omkeert Ds. Daniël Timmerman
2023-12-25 v.m.    
Lucas 2:22-40   Ds. M. de Jong
Niet in serie
2006-12-31 n.m.  
Lucas 2:40-52 Een jongen van twaalf Ds. A. van der Dussen
Teksten uit Lucas
2004-12-26 v.m.  
Lucas 2:41-52 Waar wil ik voor gaan? Ds. J. Trommel, Lelystad
2012-12-30 v.m.  
Lucas 2:41-52   Ds. Arie van Vugt
2021-01-10 v.m.  
Lucas 3:1-22   Ds. W. S. Schaaij, GKV Leerdam
2018-07-22 v.m.  
Lucas 3:1-9 God? Waar dan!? Ds. Daniël Timmerman
2021-12-05 v.m.  
Lucas 4:1-13 Geduld met God Ds. Marten de Jong
2019-03-10 v.m.  
Lucas 4:1-13 Toelatingsexamen... Ds. A. van der Dussen
Niet in serie
2000-03-26 v.m.  
Lucas 4:14-30   Ds. Arie van Vugt
2020-02-09 v.m.  
Lucas 4:14-21   Ds. Tinko Blanken
2020-10-18 v.m.  
Lucas 4:14-21 Leven in vrijheid Ds. Daniël Timmerman
2022-01-23 v.m.  
Lucas 4:14-30 Looft de Heer Ds. M. de Jong
Niet in serie
2007-01-28 v.m.  
Lucas 5:1-6 Zekerheid en risico Ds. A. van der Dussen
Geloofs(on)zekerheid
2005-02-27 n.m.  
Lucas 5:1-11   Ds. Daniël Timmerman
2022-02-06 v.m.  
Lucas 5:1-11 Wél of géén relatie met Jezus Christus Ds. M. de Jong
Niet in serie
2007-02-04 v.m.  
Lucas 5:1-11 Laten inschakelen Ds. J. Trommel, Lelystad
2013-01-13 v.m.  
Lucas 5:1-6 (On)zekerheid en risico Br. Harry Lakerveld
2022-05-29 v.m.  
Lucas 5:8   Ds. Kornelis Harmannij
2019-09-29 v.m.  
Lucas 5:15, 16 De verborgen omgang met God Ds. A. van der Dussen
Geestelijke vernieuwing
2005-11-13 n.m.  
Lucas 5:31, 32   Ds. A. van der Dussen
2009-02-15 v.m.
Lucas 6:12-16 De verborgen omgang met God Ds. A. van der Dussen
Geestelijke vernieuwing
2005-11-13 n.m.  
Lucas 6:27-38 Wees barmhartig zoals jullie Vader barmhartig is ds. Janneke Dekker
2023-09-24 v.m.    
Lucas 6:36 Zoals jullie Vader... Ds. A. van der Dussen
Teksten uit Lucas
2006-02-12 v.m.  
Lucas 6:38-49   Ds. Marten de Jong
2022-02-27 v.m.  
Lucas 7:1-10 Geef ons meer geloof! Ds. Daniël Timmerman
2020-10-04 v.m.  
Lucas 7:16   Ds. Marten de Jong
2022-02-27 v.m.  
Lucas 7:36-50 Veel liefde Ds. Daniël Timmerman
2022-08-21 v.m.  
Lucas 7:36-50 De macht van Gods vergeving Ds. A. van der Dussen
Teksten uit Lucas
2004-02-15 v.m.  
Lucas 8:4-15 Eén ding is noodzakelijk Ds. A. van der Dussen
2015-01-11 v.m.
Lucas 8:11-15 Retraite Ds. A. van der Dussen
Geestelijke vernieuwing
2006-02-26 n.m.  
Lucas 8:13-15 Het lijden van de vervolgde kerk Ds. A. van der Dussen
Catechesediensten
2009-05-03 v.m.
Lucas 8:26-39 Bezeten zijn Student G. de Groot
Niet in serie
2007-06-17 v.m.  
Lucas 8:50 Ik ben de Opstanding en het Leven Br. B. Velthove, CGK, preek van Ds. Hardeman, Gouda
2010-07-25 n.m.  
Lucas 9:18-22 De verborgen omgang met God Ds. A. van der Dussen
Geestelijke vernieuwing
2005-11-13 n.m.  
Lucas 9:23-25 Je kruis op je nemen Pastor Williams ADU en Ds. Ad van der Dussen
2013-02-17 v.m.
Lucas 9:28-36 Exodus 2.0 Ds. M. de Jong
2016-02-21 v.m.  
Lucas 9:28-36   Ds. Daniël Timmerman
2019-03-17 v.m.  
Lucas 9:37-45   Ds. Daniël Timmerman
2019-03-17 v.m.  
Lucas 9:46-48 Ambitie Ds. A. van der Dussen
Teksten uit Lucas
2004-02-22 v.m.  
Lucas 9:51-56 Christendom en Islam: Verre familie Ds. A. van der Dussen
Christendom en Islam
2004-12-05 n.m.  
Lucas 10:1-20 Als lam onder de wolven Zr. A. Brouwer, preek van Ds. M. de Jong, Eindhoven
2011-01-30 v.m.  
Lucas 10:1-20 We hebben een missie Ds. M. de Jong
Niet in serie
2010-08-22 v.m.  
Lucas 10:25-37 EERSTE HULP BIJ ONBARMHARTIGHEID CGK
2021-08-29 v.m.  
Lucas 10:25-37   Ds. J.T. Blanken
2020-03-22 v.m.  
Lucas 10:25-30 Helpen Ds. D. Timmerman
2018-02-04 v.m.  
Lucas 10:25-37   Ds. G. Vrooland, Sliedrecht
2011-05-29 v.m.  
Lucas 10:25-37   Br. T. Stahlie, preek van Ds. F.H. Blokhuis, Schiedam
Niet in serie
2006-09-24 n.m.  
Lucas 10:25-37 Christendom en Islam: Verre familie Ds. A. van der Dussen
Christendom en Islam
2004-12-05 n.m.  
Lucas 10:25-42   Ds. D. Timmerman
2013-02-03 v.m.  
Lucas 10:25-37 Naaste worden voor de ander Ds. R.C. Vervoorn, NGK Maastricht
2012-07-01 v.m.  
Lucas 10:25-27 Je kruis op je nemen Pastor Williams ADU en Ds. Ad van der Dussen
2013-02-17 v.m.
Lucas 10:25-37 Wie is mijn naaste? Br. H. Lakerveld, preek van ds. Blokhuis, Nieuwegein
2010-11-21 v.m.  
Lucas 10:33-35 De barmhartigheid van de Samaritaan Ds. A. van der Dussen
2014-06-01 v.m.
Lucas 10:38-42   Ds. Anne Lorein
2022-05-08 v.m.  
Lucas 10:38-42 Eén ding is noodzakelijk Ds. A. van der Dussen
2015-01-11 v.m.
Lucas 10:38-42 Retraite Ds. A. van der Dussen
Geestelijke vernieuwing
2006-02-26 n.m.  
Lucas 11:1-13 Een lastpost durven zijn! Ds. A. van der Dussen
Markante teksten in de evangeliën
2002-01-20 v.m.  
Lucas 11:5-13   Ds. Mark Janssens
2019-05-05 v.m.  
Lucas 11:5-13 Bidden Mevr. J. Cooiman-Bouma
Jeugddienst
2010-12-05 n.m.  
Lucas 12:13-21 Hebben Ds. A. van der Dussen
Dankuur voor gewas en arbeid
2003-11-09 v.m.  
Lucas 12:22-28 De mens in de schepping Ds. Ad van der Dussen
2022-10-23 v.m.  
Lucas 12:35-40   Ds. Daniël Timmerman
2023-12-31 n.m.    
Lucas 12:35-40 “Wie maakt ons gelukkig?” Ds. Daniël Timmerman
2022-12-31 av.  
Lucas 12:49-56   Ds. Daniël Timmerman
2019-08-18 v.m.  
Lucas 12:49-59 Niet gekomen om vrede te brengen... Ds. D. Westerkamp, Houten
Niet in serie
2007-01-14 v.m.  
Lucas 13:1-9 Vrede met God Ds. Daniël Timmerman
2022-03-20 v.m.  
Lucas 13:1-9   Ds. M. de Jong
Niet in serie
2007-03-11 v.m.  
Lucas 13:1-9 Inkeer Ds. Daniël Timmerman
2019-03-24 v.m.  
Lucas 13:10-17 Bevrijding Ds. D. Timmerman
2016-08-21 v.m.  
Lucas 13:16 Zondag – dag van de Heer Ds. A. van der Dussen
Catechesezondagen
2010-01-03 v.m.
Lucas 13:18-30 Make God’s People Great Again?! Ds. Daniël Timmerman
2019-08-25 v.m.  
Lucas 13:33 Zinvol sterven Ds. A. van der Dussen
Lijdenstijd
2002-03-17 v.m.  
Lucas 14:1 en 7-14 Nederig zijn Ds. D. Timmerman
2016-08-28 v.m.  
Lucas 14:7-11 De ereplaats Ds. A. van der Dussen
Teksten uit Lucas
2004-02-29 v.m.  
Lucas 14:12-24 Contact (Groot feest voor iedereen) Ds. M. de Jong
Jeugddienst
2008-03-09 n.m.  
Lucas 14:16-24 Gods heilige genade Ds. A. van der Dussen
Heiligheid
2007-09-30 v.m.
Lucas 14:25-33   Ds. D. Timmerman
2016-09-04 v.m.  
Lucas 14:25-33 Vastgehouden worden en loslaten Ds. Daniël Timmerman
2019-09-08 v.m.  
Lucas 15:1-10 Delen en doen Ds. Daniël Timmerman
2019-09-15 v.m.  
Lucas 15:1-7 Jezus is de Goede Herder Ds. A. van der Dussen
2015-06-21 v.m.  
Lucas 15:1-10 De dubbele boodschap Ds. A. van der Dussen
Teksten uit Lucas
2004-02-08 v.m.  
Lucas 15:11-19 Schuld en schuldgevoel Ds. A. van der Dussen
2014-03-09 v.m.
Lucas 15:11-32 Liefde en vrijheid Ds. A. van der Dussen
2017-05-28 v.m.  
Lucas 15:11-32   Ds. Daniël Timmerman
2021-11-14 v.m.  
Lucas 15:20 De rennende vader Ds. A. van der Dussen
Belijdenisdiensten
2004-05-09 v.m.  
Lucas 16:1-9 Crisismanagement Ds. A. van der Dussen
Markante teksten in de evangeliën
2002-01-13 v.m.  
Lucas 16:19-31 Liefde voor de bedelaar Ds. M. de Jong
2016-11-13 v.m.  
Lucas 16:31 Als er iemand opstaat... Ds. M. de Jong
Leven bij de dood
2009-01-11 n.m.  
Lucas 17:3, 4 Hoe vergeef je? Ds. A. van der Dussen
De reis van je leven 2006
2006-10-08 v.m.
Lucas 17:5-6 Geef ons meer geloof! Ds. Daniël Timmerman
2020-10-04 v.m.  
Lucas 17:7-10 Service-instituut? Ds. A. van der Dussen
Teksten uit Lucas
2004-01-11 v.m.  
Lucas 17:11-19 Dankdienst voor gewas en arbeid Ds. D. Timmerman
2014-11-09 v.m.  
Lucas 17:12-14 Op weg gaan en terugkomen Ds. A. van der Dussen
Belijdenisdiensten
2009-05-24 v.m.
Lucas 18:1-8 De opgeheven staf Ds. R.C. Vervoorn
2023-09-03 v.m.    
Lucas 18:1-8   Ds. Daniël Timmerman
2022-09-18 v.m.  
Lucas 18:9-14 Verlangen naar genade Ds. A. van der Dussen
Verlangen
2001-12-23 v.m.  
Lucas 18:31-43   Ad van der Dussen
2024-02-11 v.m.    
Lucas 19:11-27   Zr. Arine Brouwer, Preek van Ds. Holwerda, Ede.
2010-05-16 v.m.  
Lucas 19:29-44 Sprekende stenen Ds. Daniël Timmerman
2019-04-14 v.m.  
Lucas 20:9-19 Dichtbij Ds. A. van der Dussen
Teksten uit Lucas
2004-03-28 v.m.  
Lucas 20:9-19 Ik heb mijn God, dat is genoeg Ds. Daniël Timmerman
2022-04-03 v.m.  
Lucas 20:27-40   Ds. Daniël Timmerman
2020-11-01 v.m.  
Lucas 20:37, 38 Leven voor God Ds. A. van der Dussen
2011-04-24 v.m.
Lucas 21:1-4 Hij ziet je Ds. A. van der Dussen
2011-07-31 v.m.
Lucas 21:5-36   Ds. Daniël Timmerman
2019-11-24 v.m.  
Lucas 21:5-19 Houd vol Ds. Marten de Jong
2022-11-20 v.m.  
Lucas 22:7-20   Ds. Daniël Timmerman
2019-06-30 v.m.  
Lucas 22:7-20 De feestbeker Ds. A. van der Dussen
Niet in serie
2005-06-26 v.m.  
Lucas 22:14-20   Ds. Daniël Timmerman
2019-10-27 v.m.  
Lucas 22:39-46 Uw wil geschiede Ds. Daniël Timmerman
2022-10-09 v.m.  
Lucas 22:39-47, 54a De tranen van de hogepriester Ds. A. van der Dussen
2016-03-24 av.  
Lucas 22:47-53 The Passion of the Christ Ds. A. van der Dussen
Teksten uit Lucas
2004-04-04 v.m.  
Lucas 23:34a Genade Ds. A. van der Dussen
Niet in serie
2001-04-13 v.m.  
Lucas 23:38 Held gezocht Ds. M. de Jong
Niet in serie
2007-04-15 v.m.  
Lucas 23:42, 43 Jezus, denk aan mij Ds. A. van der Dussen
2011-04-22 av.  
Lucas 23:44-46 Terug bij de Vader Ds. A. van der Dussen
Goede Vrijdag
2009-04-10 av.  
Lucas 23:47 Het vijfde wonder Ds. A. van der Dussen
Teksten uit Lucas
2004-04-09 v.m.  
Lucas 24:1-35 de Emmaüsgangers Ds. A. van der Dussen
2015-04-05 v.m.
Lucas 24:5 De levende Heer Ds. A. van der Dussen
2009-04-12 v.m.
Lucas 24:13-35 De aanwezigheid van de verrezen Heer Ds. A. van der Dussen
Niet in serie
2003-04-27 v.m.  
Lucas 24:13-35   Ds. Tinko Blanken
2019-11-03 v.m.  
Lucas 24:13-35   Ds. Johan Weij
2019-04-28 v.m.  
Lucas 24:13-35   Ds. Daniël Timmerman
2022-05-15 v.m.  
Lucas 24:30-31 Oog voor de Levende Ds. M. de Jong
Teksten uit Lucas
2007-04-22 v.m.  
Lucas 24:36-49 Getuigen van de Gekruisigde Ds. M. de Jong
Teksten uit Lucas
2007-04-29 v.m.  
Lucas 24:36 en 46-53 De zegen van Jezus’ afscheid Ds. D. Timmerman
2018-05-13 v.m.  
Lucas 24:46-53   Ds. D. Timmerman
2014-05-29 v.m.  
Maleachi 1 Reageren op een liefdesverklaring Ds. A. van der Dussen
Niet in serie
2006-08-27 n.m.
Maleachi 2:17-3:7 God? Waar dan!? Ds. Daniël Timmerman
2021-12-05 v.m.  
Maleachi 3:6-12 God bestelen en Hem uittesten Ds. A. van der Dussen
2012-11-11 v.m.
Marcus 1:1-8 Advent Ds. D. Timmerman
2017-12-03 v.m.  
Marcus 1:9-13 Een harde leerschool Ds. A. van der Dussen
2014-03-16 v.m.
Marcus 1:12-13 De woestijn hoort bij geloof ds. Marten de Jong
2021-02-21 v.m.  
Marcus 1:14-20 Roeping Ds. Daniël Timmerman
2021-01-24 v.m.  
Marcus 1:14-20 Volg Mij ds. R. Vervoorn
2022-10-30 v.m.  
Marcus 1:14-20 Zegen ds. Arie van Vugt
2021-06-20 v.m.  
Marcus 1:15 DE SCHOOL VAN JEZUS/ONTMOETEN & VERBINDEN Ds. Tinko Blanken
2019-09-01 v.m.  
Marcus 1:21-28 Waarheid Ds. Daniël Timmerman
2021-01-31 v.m.  
Marcus 1:21-22 Bij ons thuis... Ds. D. Timmerman
2018-10-07 v.m.  
Marcus 1:21-28   Marten de Jong
2024-01-28 v.m.    
Marcus 1:29-38 Bij ons thuis... Ds. D. Timmerman
2018-10-07 v.m.  
Marcus 1:29-38 Genezing Ds. Daniël Timmerman
2021-02-07 v.m.  
Marcus 2:16 Een maaltijd vol genade Ds. A. van der Dussen
2015-02-22 v.m.
Marcus 3:1-6 Voor jou gaat de Heer aan het kruis Ds. A. van der Dussen
2015-03-15 v.m.
Marcus 3:20-35 Familie van Jezus Ds. A. van Vugt
2018-09-30 v.m.  
Marcus 4:26-29 Jij zaait, God oogst Ds. Tinko Blanken
2021-05-16 v.m.  
Marcus 4:35-41 Toevertrouwd worden aan een machtige Heer Ds. A. van der Dussen
2016-05-01 v.m.
Marcus 4:265-29 & 33-34   Ds. Tinko Blanken
2019-04-21 v.m.  
Marcus 5:1-20 In de aanval! Ds. A. van der Dussen
2016-05-08 v.m.
Marcus 5:21-43   Zr. J.A.E. Dekker-de Groot
2018-11-11 v.m.  
Marcus 5:35-43 Wekken Ds. A. van der Dussen
Niet in serie
2003-04-20 v.m.  
Marcus 6:30-44   Ds. J. Vogel
2010-01-31 v.m.  
Marcus 6:30-44 Toeschouwer of deelnemer? Ds. D. Timmerman
2018-08-26 v.m.  
Marcus 7:24-30   Ds. A. van der Dussen
2009-02-08 v.m.
Marcus 7:31-37 Open gaan voor God Ds. A. van der Dussen
Niet in serie
2006-07-23 v.m.
Marcus 7:31-37   Ds. K.T. de Jonge, CGK/NGK Nieuwegein
Niet in serie
2006-08-20 n.m.  
Marcus 8:14-21 Een boze Jezus Ds. A. van der Dussen
Niet in serie
2003-03-02 v.m.  
Marcus 8:14-21 Open gaan voor God Ds. A. van der Dussen
Niet in serie
2006-07-23 v.m.
Marcus 8:22-26 Leunen en zien Ds. A. van der Dussen
2012-09-16 v.m.
Marcus 8:27-38 De leerlingen en het lijden. Themazondag over discipelschap Ds. D. Timmerman
2014-04-13 v.m.  
Marcus 8:34-35   ds M. Janssens, Utrecht
Niet in serie
2007-02-18 v.m.  
Marcus 9:1-13   ds. Daniël Timmerman
2021-02-28 v.m.  
Marcus 9:12 Lijden Ds. A. van der Dussen
Veertigdagentijd
2008-03-16 v.m.
Marcus 9:14-29 Over glorie, geklungel en geloof Ds. Daniël Timmerman
2021-09-12 v.m.  
Marcus 9:38-50 Travel light ds. Daniël Timmerman
2021-09-26 v.m.  
Marcus 10:13-31 Van jongs af aan Ds. Daniël Timmerman
2021-10-10 v.m.  
Marcus 10:17-31 Door het oog van de naald Ds. Daniël Timmerman
2021-10-17 v.m.  
Marcus 10:32-45 Tot uw dienst! Ds. M. de Jong
2012-03-18 v.m.  
Marcus 10:45   Ds. A. van der Dussen
2015-03-22 v.m.
Marcus 10:45 Tóch door kunnen leven... Ds. A. van der Dussen
Lijdenstijd
2002-03-24 v.m.  
Marcus 10: 46 - 52 Wat stel ik nou eigenlijk voor…? Ds. A. van der Dussen
2011-08-14 v.m.
Marcus 11:1-11 Hosanna! Ds. A. van der Dussen
2013-03-24 v.m.
Marcus 12:1-12 Marcus 12:1-12: Niet storen Ds. A. van der Dussen
2014-04-06 v.m.
Marcus 12:38-13:2 GUL GEVEN Ds. Tinko Blanken
2021-03-14 v.m.  
Marcus 12:38-13:2 Het hart van geloven Ds. M. de Jong
2015-11-15 v.m.  
Marcus 13:33-37 Op reis... Ds. A. van der Dussen
Niet in serie
2003-05-29 v.m.  
Marcus 14:9 D-factor Ds. M. de Jong
2009-04-19 v.m.  
Marcus 14:17-31 Iedereen - maar ik niet Ds. K. Smouter
2017-03-19 v.m.  
Marcus 14:22-25 Toeschouwer of deelnemer? Ds. D. Timmerman
2018-08-26 v.m.  
Marcus 14:22-25   Ds. A. van der Dussen
2013-03-28 av.  
Marcus 14:25   Ds. R.C. Vervoorn, NGK Maastricht
2011-04-17 v.m.  
Marcus 14:32-52 In hetzelfde schuitje als Willem Holleeder… Ds. A. van der Dussen
2016-02-28 av.  
Marcus 15 Goede vrijdag Ds. A. van der Dussen
Goede Vrijdag
2008-03-21 av.  
Marcus 15:37-39   Ds. A. van der Dussen
2014-04-18 av.
Marcus 16:1-8 Wekken Ds. A. van der Dussen
Niet in serie
2003-04-20 v.m.  
Matteüs 1 Immanuel Ds. A. van der Dussen
Kerstdienst
2007-12-25 v.m.
Matteüs 1:1-17 Geloof en partnerkeuze - vervolg Ds. Daniël Timmerman
2020-11-29 v.m.  
Matteüs 1:1-16   Ds. Kornelis Harmannij
2020-12-27 v.m.  
Matteüs 1:18-25 Waarom Jezus? Om jou te redden ! Ds. A. van der Dussen
De reis van je leven 2006
2006-10-01 v.m.
Matteüs 1:21 Geboren om te redden Ds. A. van der Dussen
Kerstdienst
2010-12-25 v.m.
Matteüs 2:1-12 In de spiegel kijken Ds. Marten de Jong
2020-01-05 v.m.  
Matteüs 2:1-12 Wachtende wijzen Ds. Daniël Timmerman
2022-12-25 v.m.  
Matteüs 2:1-12 Actie-reactie Ds. A. van der Dussen
2013-12-29 v.m.
Matteüs 2:1-12 Wijs mij de weg naar Betlehem 4 - Hoe kun je God kennen? Ds. Daniël Timmerman
2023-12-31 v.m.    
Matteüs 2:1-12 Zingen en bidden Ds. Daniël Timmerman
2022-01-02 v.m.  
Matteüs 2:1-15 Jezus, de vreemdeling Ds. D. Timmerman
2017-12-25 v.m.  
Matteüs 2:12 De Wijzen in het Oosten Br. H. Lakerveld, preeek van Ds. Biewenga, Enschede
2010-01-10 v.m.  
Matteüs 2:14   Ds. K.T. de Jonge, Nieuwegein
Niet in serie
2008-12-28 n.m.  
Matteüs 2:16-18 Wijs mij de weg naar Betlehem Ds. Daniël Timmerman
2023-12-10 v.m.    
Matteüs 3:1-17   Ds. D. Timmerman
2017-01-01 v.m.  
Matteüs 3:1 - 12 Verwacht de komst des Heren Mevr. J. Cooiman-Bouma
2010-12-05 v.m.  
Matteüs 3:1-2 en 13-17   Ds. D. Timmerman
2024-02-04 v.m.    
Matteüs 3:1-6 Return of the King Ds. A. van der Dussen
Jeugddienst
2008-12-07 v.m.    
Matteüs 4:1-11   Ds. D. Timmerman
2024-02-04 v.m.    
Matteüs 4:1=11 Leid ons niet in verzoeking Ds. Daniël Timmerman
2023-02-26 v.m.  
Matteüs 4:12-17   Br. R. Pelleboer
Niet in serie
2010-03-21 n.m.  
Matteüs 4:18-22 DE SCHOOL VAN JEZUS/ONTMOETEN & VERBINDEN Ds. Tinko Blanken
2019-09-01 v.m.  
Matteüs 4:18-22 Durf Ds. M. de Jong
Niet in serie
2008-10-05 v.m.  
Matteüs 4:18-22 e.a. Twee soorten leerlingen van Jezus Ds. A. van der Dussen
Niet in serie
2001-05-27 v.m.  
Matteüs 4:18-25 Volgen, leren, kruisdragen Ds. D. Timmerman
2024-02-25 v.m.    
Matteüs 5:1-16 Bergrede : jij zit in Gods team Br. Melchior Mulder, preek van Ds. P. Kleingeld, Maassluis
Jullie zijn mijn licht
2006-08-06 v.m.  
Matteüs 5:1-10 Geloof zonder gemis, kan dat? Ds. D. Timmerman
2018-02-25 v.m.  
Matteüs 5:1-16 WIJ ZITTEN IN GODS TEAM Br. MELCHIOR MULDER
2021-10-24 v.m.  
Matteüs 5:1-10 De kunst van het loslaten Preeklezer Kees Geerse
2011-06-19 v.m.  
Matteüs 5:1-11 Het Evangelie van het Koninkrijk Ds. D. Timmerman
2018-01-28 v.m.  
Matteüs 5:1-10 Zachtmoedigheid Ds. C.T. de Groot
2017-06-18 v.m.  
Matteüs 5:3-10 Helpen Ds. D. Timmerman
2018-02-04 v.m.  
Matteüs 5:6 Verlangen naar gerechtigheid Ds. A. van der Dussen
Verlangen
2001-12-16 v.m.  
Matteüs 5:10-12 Lijden moet je leren Ds. B.J. Eikelboom
2017-07-16 v.m.  
Matteüs 5:11-16   Ds. Kornelis Harmannij
2019-01-13 v.m.  
Matteüs 5:13-16 Christen zijn op je werk Ds. Tinko Blanken
2019-06-23 v.m.  
Matteüs 5:13-16 Missionair zijn met daden Ds. A. van der Dussen
De diaconale gemeente
2002-07-21 v.m.  
Matteüs 5:13 Het zout van de aarde Ds. A. van der Dussen
Bergrede
2011-09-11 v.m.
Matteüs 5:13-16 Zoutend zout en lichtend licht br. Nelis vd Berg
2023-06-18 v.m.    
Matteüs 5:13 Jullie zijn het zout der aarde Br. P. Slagboom, preek van Ds. J. Smelik
2010-06-27 v.m.  
Matteüs 5:13-20   Br. M. Mulder, preek van Ds. P. Kleingeld, Maassluis
Jullie zijn mijn licht
2007-08-12 n.m.  
Matteüs 5:16 Oekraïnedienst Ds. M. de Jong
Niet in serie
2007-07-01 v.m.  
Matteüs 5:21-26 Boosheid Ds. A. van der Dussen
Bergrede
2010-10-10 v.m.
Matteüs 5:27-32 De Bergrede (vervolg) Ds. A. van der Dussen
Bergrede
2012-01-08 v.m.  
Matteüs 5:38-48 Boze dingen Ds. A. van der Dussen
Christendom en Islam
2005-01-16 n.m.  
Matteüs 5:38-48   Ds. A. van der Dussen
Bergrede
2012-02-12 v.m.  
Matteüs 5:38-48 Drie maal genade Ds. v.d. Bovenkamp, Veenendaal
2012-07-15 v.m.  
Matteüs 6 Het Onze Vader: geen ritueel, maar een ontvlammend vuur Ds. A. van der Dussen
Bidden
2002-11-10 n.m.  
Matteüs 6:1-4 WIJ ZITTEN IN GODS TEAM Br. MELCHIOR MULDER
2021-10-24 v.m.  
Matteüs 6:1-5, 12 Het lezen van bijbelteksten die tegenspraak oproepen Ds. A. van der Dussen
Leerdiensten
2008-09-14 n.m.
Matteüs 6:1-6 In het verborgene Ds. A. van der Dussen
Bergrede
2012-03-11 v.m.
Matteüs 6:5-13 en 24-34 Onze Vader (Serie Gebed 1) Ds. Daniël Timmerman
2022-09-04 v.m.  
Matteüs 6:7-13 Bidden Mevr. J. Cooiman-Bouma
Jeugddienst
2010-12-05 n.m.  
Matteüs 6:7-13 O onze Vader, trouwe Heer Ds. A. van der Dussen
Niet in serie
2007-07-22 n.m.  
Matteüs 6:9b-15 Vergeef ons onze schulden Ds. Daniël Timmerman
2023-02-12 v.m.  
Matteüs 6:9 Uw naam worde geheiligd Ds. A. van der Dussen
Het Onze Vader in het kader van Advent
2009-11-29 v.m.
Matteüs 6:16-18 In het verborgene Ds. A. van der Dussen
Bergrede
2012-03-11 v.m.
Matteüs 6:19-24 Je hart en oog Ds. M. de Jong
Catechesediensten
2008-05-18 n.m.  
Matteüs 6:19-21 De financiële crisis Ds. A. van der Dussen
Bergrede
2011-12-11 v.m.
Matteüs 6:25-34 Mattheus 6: 25-34 Ds. M. de Jong
Niet in serie
2006-09-03 n.m.  
Matteüs 6:31-34   Br. J. Dorr, preek van Ds. Schaeffer, Nunspeet
2011-01-02 v.m.  
Matteüs 6:34 'Leven bij de dag' Ds. A. van der Dussen
Niet in serie
2008-06-15 v.m.
Matteüs 7:1-12   Ds. Arie van Vugt
2022-07-10 v.m.  
Matteüs 7:7-12 en 8:5-13   Ds. Daniël Timmerman
2023-05-14 v.m.    
Matteüs 7:12 Van jezelf houden Ds. A. van der Dussen
2012-08-12 v.m.
Matteüs 7:21-33 Absolutely not! Ds. A. van der Dussen
2017-01-29 v.m.
Matteüs 7:21-27 Bouwen op de Rots Ds. Daniël Timmerman
2021-07-25 v.m.  
Matteüs 8:5-13 Echt geloof Ds. M. de Jong
Catechesediensten
2007-01-07 n.m.  
Matteüs 8:14-17 Lijden: onmacht en draagkracht Ds. M. de Jong
De reis van je leven 2008
2008-01-27 v.m.  
Matteüs 8:16-22   Ds. Johan Trommel
2023-12-03 v.m.    
Matteüs 9:9-13 Gekomen om te roepen Ds. A. van der Dussen
Advent
2002-12-01 v.m.  
Matteüs 9:9 Moet u míj hebben? Ds. R.C. Vervoorn, NGK Maastricht
2011-07-24 v.m.
Matteüs 9:9-13 Volg mij... Mevr. J.M. Bouma, Utrecht
2009-12-13 n.m.  
Matteüs 9:18-26 Zet een stap in de richting van God! Ds. A. van der Dussen
2017-03-05 v.m.
Matteüs 10:34 Gekomen om het zwaard te brengen Ds. A. van der Dussen
Advent
2002-12-08 v.m.  
Matteüs 11:2-6 Bent U het ? Ds. J.M. Smelik, emiritus pred., Amersfoort
2009-12-13 v.m.  
Matteüs 11:2-6 Mens erger je niet! Ds. A. van der Dussen
Markante teksten in de evangeliën
2002-01-06 v.m.  
Matteüs 11:2-6 Bent U het ? Ds. J.M. Smelik, emiritus pred., Amersfoort
2009-12-13 v.m.  
Matteüs 11:11   ds. R. Vervoorn
2022-01-09 v.m.  
Matteüs 11:20-30 Openbaring Ds. M. de Jong
Heel Jezus Christus
2009-05-17 n.m.  
Matteüs 11:25-30 Zachtmoedigheid Ds. C.T. de Groot
2017-06-18 v.m.  
Matteüs 11:28-30 Moeten of Ontmoeten Br. Hans van der Veen
2017-07-23 v.m.  
Matteüs 11:28-30 Een handvol rust Ds. A. van der Dussen
2016-10-23 v.m.
Matteüs 11:28-30 Ik ben vrij, maar ik moet nog zoveel. Ds. A. van der Dussen
De reis van je leven 2008
2008-01-13 v.m.
Matteüs 11:28-30 Rust in de bijbel - Vriendschap Ds. A. van der Maarl
2012-07-22 v.m.  
Matteüs 12:46-50 Een gemeente van discipelen Ds. D. Timmerman
2015-01-04 v.m.
Matteüs 13:18-28a Boze dingen