Pastoraat

Pastorale zorg door de wijkteams

 • De adressen van gemeenteleden zijn ingedeeld in vijf wijken. In elke wijk is een wijkteam actief. 

 • Elk wijkteam bestaat uit een pastorale ouderling, enkele pastorale bezoekers en een of meerdere wijkassistenten. Binnen de teams zijn de ouderlingen en bezoekers verantwoordelijk voor de pastorale zorg.

 • Elk adres in de wijk heeft een contactpersoon vanuit het wijkteam (de pastorale ouderling of een pastorale bezoeker). Elk jaar verschijnt er een actueel overzicht van de contactpersonen per adres.

 • Een contactpersoon heeft minstens een keer per jaar contact met al zijn adressen. Dat contact kan plaatsvinden in de vorm van een bezoek, een telefoontje of een gesprekje bij het koffiedrinken na de dienst. Tijdens dit contactmoment wordt gepeild of je behoefte hebt aan een huisbezoek.

 • Gemeenteleden worden aangemoedigd om zelf hun contactpersoon te benaderen als ze behoefte hebben aan een of meerdere pastorale gesprekken of aan voorbede.

In welke situaties benader je het wijkteam?

 • Als je net lid bent geworden en wegwijs gemaakt wilt worden, of als je uit de gemeente vertrekt.

 • Als je blijde of verdrietige gebeurtenissen wilt delen met de gemeente (bijvoorbeeld: een bijzonder jubileum, werkeloosheid, overlijden van familielid).

 • Als je graag eens een gesprek wilt hebben over geloofs- of levensvragen met iemand die je kunt vertrouwen en die met je kan bidden.

 • Als je graag praktische of sociale ondersteuning wilt ontvangen vanuit de gemeente (bijvoorbeeld: vervoer naar de kerk, regelmatig bezoek, of een financieel extraatje).

 • Als je graag het avondmaal aan huis wilt vieren.

Pastorale zorg voor de jeugd

 • Voor tieners en jongeren in de leeftijd van 12–25 jaar kennen we het systeem van mentoraat. Een mentor in de kerk is iemand met wie je op een laagdrempelige manier kunt praten over de dingen die jou bezighouden - als jongere en als christen. 

 • De pastorale jeugdouderling neemt contact op met jongeren in de genoemde doelgroep. Hij probeert samen met jou een mentor te vinden die bij je past.

 • Een mentor neemt een paar keer contact met je op, voor een gesprekje of een leuke activiteit. Je kunt ook zelf je mentor benaderen, wanneer je daar behoefte aan hebt.

 • Het kan zijn dat je als jongere wat dieper wilt doorpraten over dingen waar je tegenaan loopt. Misschien de situatie thuis, een ziekte, problemen op school, vragen over het geloof - noem maar op. Je kunt dit via je mentor of de jeugdouderling bespreekbaar maken. Graag zoeken we samen met jou iemand met wie jij een pastoraal gesprek kunt hebben.

 • Wij willen onze jongeren graag een veilige plek bieden in de kerk. Wij houden ons aan de afspraken van het platform Veilig Jeugdwerk. Als je je in de kerk of thuis onveilig voelt, dan kun je hierover vertrouwelijk doorpraten met onze interne Vertrouwenspersoon

Pastorale zorg door de predikanten 

 • Pastorale zorg is een belangrijk onderdeel van het takenpakket van de predikanten. Onderling verdelen zij de adressen van de gemeenteleden. Leden ontvangen jaarlijks een overzicht van het wijkteam, waarin ook staat wie hun wijkpredikant is.

 • Het pastoraat van de predikanten kent twee speerpunten:

  • Het bezoeken van gemeenteleden die door ernstige ziekte of ouderdom de diensten niet kunnen bezoeken.
  • Het begeleiden van gemeenteleden bij geboorte en doop, openbare geloofsbelijdenis, huwelijk, en rondom het levenseinde.
 • Verder ondersteunen de predikanten waar mogelijk en nodig het pastoraat door de wijkteams. Dat doen zij onder andere bij mensen die lid willen worden van de Emmaüskerk. Met hen voeren zij een kennismakingsgesprek over de identiteit van de gemeente en de wederzijdse verwachtingen van het lidmaatschap.

In welke situaties benader je je wijkpredikant?

 • Als je iets wilt doorgeven met het oog op het dankgebed of de voorbede op zondag. Bel dan de eigen wijkpredikant, of de predikant die ’s zondags voorgaat. Met uitzondering van urgente situaties kan dit tot en met vrijdagmiddag.

 • Bij geboorte van een kindje en/of aanvraag voor een doopbediening.

 • Bij vragen over de catechese of openbare geloofsbelijdenis.

 • Bij aanvraag van een kerkelijke bevestiging van jullie huwelijk.

 • Bij ernstige of acute situaties van ziekte en voor het aanvragen van ziekenzalving.

 • Bij het naderende levenseinde, of bij het overlijden van een dierbare.

Pastorale zorg vanuit het pastorale team

 • In onze gemeente is naast het wijkteam ook een pastoraal team. Dit team bestaat uit de predikanten en uit enkele pastorale bezoekers met een bijzondere opdracht. Binnen dit team zijn de predikanten er speciaal voor verdiepende gesprekken over geloofs- en levensvragen. De andere leden hebben kennis en ervaring op het gebied van pastoraat en/of hulpverlening. 

 • Je kunt het pastorale team benaderen via je wijkteam of rechtstreeks via je wijkpredikant. 

 • In welke situaties kan het pastorale team iets voor je betekenen? 

  • Wanneer je meerdere keren in rust en vertrouwen wilt doorpraten en/of bidden met iemand over een bepaald thema. Bij voorbeeld wanneer je al een tijdje loopt met een bepaalde geloofsvraag, of last hebt van een moeilijke situatie uit het verleden of heden.

  • Wanneer jullie iemand zoeken die een poosje met jullie mee kan lopen in jullie huwelijk of relatie. Bij voorbeeld als je iemand zoekt die je kan helpen om op een goede, bijbelse manier te werken aan de onderlinge communicatie.

  • Wanneer je behoefte hebt aan iemand die met je meedenkt om je leven weer op de rit te krijgen. Bij voorbeeld als je vanuit een lastige situatie met iemand wilt sparren over het opbouwen van sociale contacten, of het inschakelen van praktische hulp.

 • In deze situatie kan het pastorale team een luisterend oor en gebed bieden, en soms ook goede praktische raad. Het pastorale team kan niet de plek innemen van professionele hulp. Soms kun je wel geholpen worden bij het zoeken naar professionele (christelijke) hulpverlening.