Kerkelijk bureau

De beheerder van het kerkelijk bureau houdt het kerkelijk bestand van de gemeente bij en
verwerkt alle administratieve gegevens, zoals:

  • Inschrijving nieuwe leden
  • Uitschrijving leden
  • Wijziging in adresgegevens
  • Kerkenraad voorzien van de wijklijsten
  • Opmaken van attestaties en bewijzen van in- en uitschrijving
  • Verstrekken van gegevens van de Emmaüskerk voor het jaarboek NGK

Contactgegevens: