Stichting Present Eindhoven


Veel leden van de Emmaüskerk zetten zich in als vrijwilliger via Stichting Present Eindhoven. Stichting Present geeft vrijwilligers de mogelijkheid om zich één dag(deel) in te zetten voor mensen die wel een steuntje in de rug kunnen gebruiken.

Present organiseert projecten waarbij iemand geholpen wordt bij een grote klus in huis of tuin, zoals een aantal kamers texen, onkruid wieden, verhuizen, een woning opruimen en schoonmaken, een laminaatvloer leggen, etc.  Op deze manier worden kwetsbare mensen geholpen die niemand anders hebben om op terug te vallen: mensen met weinig sociaal netwerk, beperkte financiële middelen en/of gezondheidsproblemen. Present organiseert deze projecten in nauwe samenwerking met maatschappelijke organisaties, zoals o.a. GGzE, WijEindhoven en Neos. Zo is er zekerheid dat de geboden hulp echt zinvol is en goed terecht komt.

Vanuit de Emmaüskerk doen bijbelkringen, jongerengroepen en gezinnen mee aan de projecten die Present organiseert. Ook zetten gemeenteleden zich in als praktische klusser in de flexpool of als vrijwilliger in de organisatie van Present. Daarnaast biedt de diaconie van de Emmauskerk financiële ondersteuning aan Present, omdat zij voor haar inkomsten afhankelijk is van giften en donaties.

Stichting Present Eindhoven
Postbus 6004
5600 HA Eindhoven
Website: www.stichtingpresent.nl/eindhoven
E-mail: