Dit Koningskind

 

Kerk ben je samen. Dat geloven wij. Want God geeft mensen aan elkaar om samen dichter bij hem te komen. Hij wil iedereen gebruiken en een plek geven in Zijn gemeente.

In de praktijk blijkt dat samen leven in de kerk niet altijd eenvoudig is. Helaas voelen veel mensen die te maken hebben met een beperking, zoals bijvoorbeeld autisme, zich vaak eenzaam of onbegrepen in de kerk. Ze voelen zich bijvoorbeeld niet veilig om over hun kwetsbaarheid te praten en denken vaak dat ze geen waardevolle bijdrage leveren. Jongeren vinden het soms moeilijk aansluiting te vinden met leeftijdgenoten of voelen zich vanwege hun beperking buitengesloten. De opdracht om samen te leven in de kerk is dus niet altijd eenvoudig.

 

Het leven van alle mensen is een geschenk van God. Ieder mens is door Hem gemaakt, wordt door Hem geliefd en leeft onder Zijn leiding. Door de zondeval leeft geen mens meer zonder beperkingen. Maar Gods liefde voor ons veranderde niet. Daarom zond Hij ons Zijn Zoon. En leert Hij ons om elkaar lief te hebben naar Zijn voorbeeld. Daarom geeft God mensen aan elkaar in verbanden waarin iedereen belangrijk en nodig is en waar geen rangorde bestaat tussen ‘sterk’ of ‘zwak’. Mensen die hartelijk met God en elkaar samenleven, ontdekken hun eigen zwakheid en afhankelijkheid van Jezus. Zorgen voor elkaar wordt dan vanzelfsprekend.

 

Iedereen is nodig in Gods gezin. Dat geloven wij. Daarom ondersteunt Dit Koningskind mensen met een beperking. Én de mensen om hen heen, thuis en in de kerk. God geeft ons aan elkaar om met elkaar dichter bij Hem te leven en voor Hem te bloeien. Dit Koningskind is een vereniging met leden uit diverse kerken.

 

www.ditkoningskind.nl