Diaconie

De diaconie helpt mensen in nood, zowel van de eigen kerk als daarbuiten.

Voor meer informatie over de diaconie, kijk bij Diaconie (onder Over ons).

E-mail: 

Giften: NL40 INGB 0003 2923 53  t.n.v. Diaconie NGK Eindhoven