Kerkenraad

Bestuur en organisatie

De kerkenraad van de Emmaüskerk bestaat uit twee delen.

  • algemene kerkenraad (AKR)
  • bestuurlijke kerkenraad (BKR)

Algemene kerkenraad

De uiteindelijke leiding en verantwoordelijkheid voor het reilen en zeilen van de gemeente ligt bij de algemene kerkenraad (AKR). De AKR wordt gevormd door de ouderlingen en diakenen van de vijf wijken van onze gemeente en de bestuurlijke ouderlingen.

 

Bestuurlijke kerkenraad

De bestuurlijke ouderlingen vormen samen de bestuurlijke kerkenraad (BKR). De BKR is verdeeld in acht taakvelden:

  • Bestuur
  • Communicatie
  • Diaconie
  • Eredienst
  • Gemeente-opbouw
  • Jeugd
  • Missionaat
  • Pastoraat