Geven aan de kerk

We hebben ieders schouders nodig om onze kerk te laten functioneren, maar ook mag het geven aan de kerk een uiting zijn van dankbaarheid en gemeenschapszin. Er staan in de bijbel veel teksten daarover:

    

Vrijwillig: God dienen doe je vanuit je hart. Paulus schrijft: "Laat de lasten niet over aan een deel van de gemeente, maar geeft allen met vreugde een deel terug van wat de Here ons overvloedig heeft geschonken. Want God heeft de blijmoedige gever lief." (2 Cor. 9:7).

  

Uit liefde: Geven aan kerk en goede doelen is een reactie op wat we van God gekregen hebben. Paulus noemt geefgedrag een test voor de oprechtheid van onze liefde, en schrijft in dat verband: “Tenslotte kent u de liefde die onze Heer Jezus Christus heeft gegeven: hij was rijk, maar is omwille van u arm geworden opdat u door zijn armoede rijk zou worden.” (2 Kor. 8:9).

Goed voor jezelf:  Daar komt nog bij dat geven ook goed is voor jezelf. Het helpt je om gericht te zijn op God en zijn Koninkrijk, of om het met de   woorden van Jezus te zeggen: “Waar je schat is, daar zal ook je hart zijn” (Luk. 12:34).

VVB richtlijn

VVB staat voor 'Vaste Vrijwillige Bijdrage'. De bijdrage is vrijwillig, en de hoogte ervan is afhankelijk van uw financiële situatie. We kennen niet ieders persoonlijke financiële situatie. Misschien heeft u het ruim en kunt u meer geven, misschien is het precies andersom. Hoe het ook is, geven aan de kerk is een mogelijkheid om bij te dragen aan het Koninkrijk van God. Maak daar dankbaar gebruik van!
 

Bijdragen aan de kerk zijn aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. NGK Eindhoven valt onder de ANBI groepsbeschikking voor “Nederlands Gereformeerde Kerken”, vestigingsplaats Utrecht.  U kunt ook ‘periodiek schenken’. Daarbij geldt er geen drempel voor de aftrekbaarheid van uw giften. U legt uw bijdrage dan voor 5 jaar vast.  Formulieren daartoe zijn te downloaden bij de Belastingdienst; graag invullen en ondertekenen en daarna opsturen voor completering naar Rolf Derks. Voor communicatie over VVB-gerelateerde zaken kunt  u het email adres gebruiken.

Praktisch

We vinden het fijn als u uw VVB per maand aan ons overmaakt. Dat stelt ons in staat om ook alle kosten netjes op tijd te betalen. 

Als u per half jaar of jaar betaalt, dan graag aan het begin van die periode. 

 

Alle Vaste Vrijwillige Bijdragen overmaken naar NL37 TRIO 0379 5188 56 tnv NGK Eindhoven onder vermelding van VVB