Wat geloven we?

Zou er iets of iemand zijn daarboven? Is het leven wat je er zelf van maakt, of zou er toch een plan of bedoeling achter zitten? En zou er iets zijn na de dood, of houdt het dan allemaal op? Zomaar een paar vragen waar veel mensen wel eens over nadenken.

 

Als Emmaüsgemeente hebben wij niet overal een pasklaar antwoord op. Integendeel, wij hebben zelf ook zo onze vragen. Toch geloven we dat we in de Bijbel antwoorden kunnen zoeken én vinden. Want we lezen de Bijbel als het boek waarin God spreekt voor mensen van vandaag. 

 

We geloven dus dat er echt een God is, levend en persoonlijk. Deze God is zo groot en anders dat Hij ons bevattingsvermogen te boven gaat. Toch kunnen wij Hem kennen, omdat Hij zich aan ons bekend maakt als schepper van het universum en als onze liefhebbende Vader. 

 

We geloven dat Jezus de hoofdpersoon is van de Bijbel. Hij is de zoon van God die als mens naar de wereld kwam. Hij leefde zo’n twintig eeuwen geleden in Israël. Zijn woorden en wonderen vertellen van Gods liefde en macht in een donkere wereld. Zijn dood aan het kruis opent de weg naar verzoening en vergeving voor een schuldige wereld. Zijn opstanding uit de dood brengt hoop en vernieuwing voor een gebroken wereld. Wij geloven dat deze Jezus vandaag onze Heer in de hemel is. Wij kijken uit naar de dag dat Hij opnieuw op aarde komt!

 

Wij geloven dat Jezus dicht bij ons is. Door de Heilige Geest is Hij bij ons en woont Hij in ons hart. De Geest helpt ons om het voorbeeld van Jezus te volgen. De Geest van God legt de verbinding tussen de Bijbel en ons leven vandaag. De Geest is de krachtbron waardoor wij God en onze medemensen willen liefhebben en dienen.

 

Als Emmaüsgemeente zijn wij een kerk in de Protestantse traditie, behorend bij de Nederlands Gereformeerde Kerken. Onze gereformeerde identiteit betekent dat we benadrukken: God zoekt ons, voordat wij Hem zoeken. Hij spreekt tot ons, voordat wij iets tegen Hem zeggen. Dat is genade – Gods onverdiende goedheid voor ons. Daardoor mogen leven met ontspanning, hoop en vertrouwen. Want onze God brengt wat Hij begonnen is tot een goed einde.