Kringen

 

In onze gemeente komt een heel aantal kringen bij elkaar.  Sommige kringen zijn ontstaan vanuit een vriendengroep of mensen die bij elkaar in de buurt wonen, andere door een gezamenlijke interesse en weer andere worden gevormd door leeftijdsgenoten (bijvoorbeeld de 20+kring en de seniorenkring). De gemeenschappelijke deler van alle kringen is dat ze op regelmatige basis (meestal een á twee keer per maand) bij iemand thuis samenkomen en met elkaar zingen, bidden en Bijbelstudie doen. Als je mee wilt doen aan een kring, dan kun je contact opnemen met de taakveldouderling Gemeente-opbouw of je wijkouderling. 

Tijdelijk meedoen met een kring

We proberen elke twee jaar een gemeenteproject te organiseren waarbij er in een aantal diensten aandacht wordt besteed aan een thema. Zo hadden we in 2018 een project over "Verbinding", in 2017 over de Heilige Geest en in 2015 over gebed. Naast de thematische zondagen is er de mogelijkheid om dan ook tijdelijk mee te draaien met een bestaande of nieuwe kring.