't Hemeltje

Afbeeldingsresultaat voor logo 't hemeltje

Welkom in ons huis

‘t Hemeltje is een gastvrije, open plek in de stad voor dak- en thuisloze mensen. Een plaats waar ruimte is, waar je met je verhaal, je zorgen en vragen een luisterend oor kunt vinden.

Het is een huiskamer waar je een ander kunt ontmoeten en waar je mag zijn wie je bent. Je mag een gezicht en een naam hebben, ieder is de moeite waard. Wederkerigheid is voor ons belangrijk: we zijn bij elkaar te gast!

In ons huis komen mensen uit verschillende leefwerelden elkaar tegen: de maatschappelijk meer geslaagden, de mensen die aan de rand leven, de wereld van de straat. In deze ontmoetingen wordt iets zichtbaar van wat er leeft achter het verhaal van de ander. Als dit gebeurt, ervaar je het als een verrijking en doet het iets met het beeld dat je van die ander hebt. 

 

Kijk voor meer informatie op Stichting Diaconaal Inloophuis 't Hemeltje.