Visie en vormgeving kerkdiensten

Grondpatronen van de eredienst

De kerkenraad heeft een document uitgebracht waarin de grondpatronen worden beschreven die die kenmerkend (zouden moeten) zijn voor de eredienst in de Emmaüskerk.

De basis van een gastvrije eredienst - grondpatronen van de eredienst

 

Diensten met een eigen accent

We maken onder andere ruimte voor deze grondpatronen door in iedere dienst één van de vier accenten te zetten. Daardoor zorgen we ervoor dat diverse aspecten van geloof en eredienst regelmatig een plek krijgen op zondag. Ook kunnen we zo ervoor zorgen dat de diensten minder vol zijn, zonder belangrijke elementen over te slaan. Het is niet de bedoeling dat we “bijzondere diensten” creëren voor diverse doelgroepen. In principe blijft elke dienst een herkenbare eredienst van onze gemeente, wel durven we in elke dienst een ander accent te leggen. De kerkenraad heeft dit principe verder uitgewerkt door het uitbrengen van een document hierover.

Diensten met een eigen accent

 

Avondmaal

In 2019 hebben we nagedacht over de vraag wie er welkom is om deel te nemen aan het Heilig Avondmaal. De kerkenraad concludeerde dat er ruimte is om gasten, kinderen en hen die geen belijdenis hebben gedaan van harte welkom te heten bij de Maaltijd van de Heer. Zorgvuldigheid, onderwijs en gesprek spelen hierbij een belangrijke rol. In een document werd één en ander verder uitgewerkt.

Avondmaal in een gastvrije gemeente (samenvatting)