Commissie van Beheer

De Commissie van Beheer (CvB) is in onze kerkgemeente verantwoordelijk voor zaken op het vlak van financiën en techniek.

Het gaat daarbij over onderstaande onderwerpen:

 

Financiën

 • Opstellen en bewaking begroting
 • Beheer van de vaste vrijwillige bijdragen (VVB)
 • Betaling facturen en declaraties
 • Beheer financiering gebouwen
 • Verzekeringen gebouwen en inboedel
 • Personeelszaken
 • Beheer collectebonnen

Techniek

 • Onderhoud en aanpassing gebouwen
 • Beheer technische installaties
 • Energiebeheer
 • Audio & Video - intern en extern (via A/V Team)
 • Beheer muziekinstrumenten

De CvB rapporteert aan de BKR en vergadert ongeveer vijf keer per jaar. Er is geen vastgestelde zittingsduur voor de leden.

De commissie bestaat uit zes leden:

 • Voorzitter
 • Penningmeester
 • Administrateur/VVB-beheer
 • Coördinator Techniek
 • Coördinator Audio/Video
 • Coördinator Projekten

Contactgegevens

Voorzitter: 

Penningmeester: 

VVB-zaken: