NGZN (Nqutu)

Ondersteuning kerken in Nqutu (Zuid-Afrika)

Als Emmaüsgemeente vinden we het belangrijk om ook over grenzen heen om te zien naar onze medemens en financieel een steentje bij te dragen. Zo hebben we nauw contact met kerkelijke gemeenten in het Nqutu-district in Zuid-Afrika.

Het doel van het zendingswerk in Nqutu is dat de kerk in Nqutu zelfstandig kan functioneren en zonder onze bijdragen en zendingswerkers kan bestaan. De lokale kerken werken inmiddels zelfstandig. Vrijwel alle voorgangers en kerkelijk werkers zijn lokale mensen. Vanwege de armoede in het gebied hebben de kerken nog wel steeds onze financiële bijstand nodig. In lijn met deze ontwikkeling is ook Stichting Sizanani opgericht. Sizanani levert een bijdrage aan de onderwijskundige, agrarische en sociale zorg in het Nqutu-district. Af en toe is er een vertegenwoordiger van de kerken in Nqutu of van de stichting Sizanani op bezoek. Zij informeren ons hoe het gaat met het kerkelijk en sociale leven in het Nqutu district. Ook onderhouden we contacten met de kerkelijk werkers ter plaatse.

Wilt u meer informatie over het werk in het Nqutu district? Neem dan contact op met de leden van de zendingscommissie: Leo van Leeuwen of Rik Berghuis of mail naar 

Ook kunt u op de website kijken van de NGZN, de vereniging die zich inzet voor zendingswerk in het Nqutu district.

Giften zijn van harte welkom op: NL85INGB0001205849, Zendingscommissie Nederlands Gereformeerde Kerk, Eindhoven.

 

Over Nqutu

Het Nqutu-district ligt in de provincie KwaZulu-Natal, Zuid-Afrika. Het district is een voormalig thuisland, van oudsher wonen hier Zulu’s en in het noordelijk deel Sotho’s. Het gebied ligt ver buiten de stedelijke gebieden. In de tijd van de apartheid werd aan de ontwikkeling van deze gebieden weinig of niets gedaan. De ontwikkeling van de infrastructuur is pas na de afschaffing van de apartheid ter hand genomen. Onderwijs voor deze bevolkingsgroep had niet de aandacht van de regering, net zo min als de economische ontwikkeling van deze gebieden. Zo had men in de begintijd van de zending te maken met mensen die veelal analfabeet waren. Voor werk was en is men aangewezen op de grote steden die op meer dan 400 km afstand van het Nqutu-district liggen. Het gevolg is dat veel mannen voor langere tijd van huis zijn.

Recent zijn er vertegenwoordigers van de Nederland Gereformeerde kerken op bezoek geweest. In verschillende preekplaatsen in Nqutu worden regelmatig jeugdbijeenkomsten georganiseerd waar wordt gezongen en waar muziek gemaakt wordt.