Missie en visie

Als Emmaüsgemeente willen we graag een gemeenschap van christenen zijn:

  • dicht bij God;
  • dicht bij elkaar;
  • dicht bij onze medemens.

Dicht bij God

We willen in de diensten en samenkomsten in de Emmaüskerk God en Zijn woord de eerste plek geven. We komen samen om Hem te eren en te aanbidden. Bij de ontmoeting met onze machtige en goede God hoort zowel eerbied als blijdschap. Beide elementen zijn als het goed is te herkennen in onze diensten. We streven ernaar om daarbij woorden, muziek en vormen te gebruiken die ook aansluiten bij een nieuwe generatie gelovigen.

Dicht bij elkaar

We willen als Emmaüsgemeente een stukje van Gods wereldwijde familie zijn, waarin we met elkaar meeleven en optrekken, elkaar helpen en bemoedigen. Veel mensen ervaren onze gemeenschap als een warme en gastvrije plek. Tegelijk is het ons verlangen om hierin te groeien. In de komende tijd willen we de betrokkenheid op elkaar in kleine groepen stimuleren en versterken.

Dicht bij onze medemens

We willen als Emmaüsgemeente bijdragen aan Gods werk in de wereld. Dan doen we bijvoorbeeld door middel van zendingswerk en hulpverlening in Zuid-Afrika. Daarnaast willen we ook graag kerk zijn voor de regio waarin wij wonen en de wijk waarin ons kerkgebouw staat.