NGK

De Emmaüskerk is een Nederlands Gereformeerde Kerk (NGK). Als Nederlands Gereformeerde Kerken zijn we een christelijke kerk. We zijn gegrepen door het goede nieuws van Jezus voor alle mensen en heel de aarde. Zijn boodschap van vergeving en herstel willen we met woorden en daden uitdragen.

Lees meer over het landelijk verband van Nederlands Gereformeerde Kerken op de website ngk.nl