Gebedsgroepen

GebedIn onze gemeente zijn twee gebedsgroepen actief. De ene groep komt op de laatste woensdag van de maand samen bij een gemeentelid in Nuenen. De andere groep komt de eerste zondag van de maand samen in de kerk voorafgaand aan de dienst. Deze twee groepen bestaan beide uit een vaste kern en een aantal wisselende deelnemers en nemen tijd om samen God te danken en te bidden voor onze gemeente en de wereld om ons heen. Meer informatie over de contactpersonen is te vinden via Mijn Emmaüskerk, je wijkouderling of de taakveldouderling Gemeente-opbouw.