Werkgroep vluchtelingen

Door de jaren heen heeft God diverse keren vluchtelingen op ons pad gebracht. Als kerk willen we graag een open gemeente zijn, ook voor mensen met een vluchtverhaal. We hopen dat deze mensen in ons midden God mogen leren kennen, of kunnen groeien in hun geloof. Door hun aanwezigheid mogen we als gemeente iets meer ontdekken van de veelkleurige wijsheid van God.

De huidige werkgroep vluchtelingen is ontstaan in 2017. Het begon als ’jeugdwerk’, toen in oktober 2016 vier Afghaanse minderjarige jongens vanuit een AZC onze kerk bezochten en gedoopt wilden worden. Op 1 januari 2017 deden drie van hen belijdenis van hun geloof en werden gedoopt. Dit was een gedenkwaardige dienst. De meesten kwamen gelukkig weer terug en zo begon onze werkgroep.

In maart 2020 kreeg de werkgroep mandaat van de kerkenraad en in januari 2021 werd de min of meer informele band met de diaconie geformaliseerd.

Doel van de werkgroep:

 • Pastoraal en diaconaal begeleiden
 • Stimuleren dat ze zich thuis voelen en integreren in onze kerk
 • Bevorderen van betrokkenheid van de gemeente (dat wil zeggen openheid en gastvrijheid) voor vluchtelingen

Huidige situatie:

 • Wekelijks doen 5 à 10 Afghaanse en Iraanse jongemannen bijbelstudie op zondag na de kerkdienst. Dit wordt voorafgegaan door een lunch die door een van de kerkleden is bereid. De bijbelstudie is onder leiding van Peter Scheele en wordt vertaald in het Farsi.
 • Er is goed contact met de stichting Vluchtelingen in de Knel (VIDK) in Eindhoven waar een aantal van hen bij betrokken is.
 • Eén keer per week is er taalles door Petra Pelleboer en Carry Rietveld.
 • Diaconale ondersteuning is op dit moment via Marinus Jochemsen van de diaconie.
 • Er is een regeling dat asielzoekers de reiskosten vergoed krijgen, als ze naar onze kerk komen. Dit regelt Judith de Blok.
 • Contactpersoon naar de kerkenraad is ds Daniel Timmerman.
 • Bart van de Brink is buddy voor een van de Afghanen.
 • Rolf Pelleboer is de voorzitter en is de coördinator van veel dingen.

Ideeën voor de toekomst:

 • Live vertaling van de kerkdiensten in het Farsi (gebeurt nu incidenteel).
 • Een buddy voor de jongens indien gewenst.
 • Verdere integratie van de diaconie om duidelijker onderscheid te maken tussen pastoraat en diaconaat.

Contact via Rolf Pelleboer, , 06-48083119