Veilige kerk

De kerk hoort een veilige plaats te zijn. Toch is die veiligheid niet altijd vanzelfsprekend. Ook in de kerk, binnen kerkelijke relaties, komt misbruik voor. Soms overduidelijk, soms heel subtiel. Door opmerkingen die over jouw grens gaan of een iets te nadrukkelijke hand op je schouder.

Het Meldpunt is er in de eerste plaats voor slachtoffers van misbruik. Je kunt hier terecht als je informatie, ondersteuning, of advies nodig hebt. Daarnaast geeft het Meldpunt advies aan kerken rond situaties van misbruik en spreekt hen aan op hun verantwoordelijkheid voor veiligheid in de kerk.

Blijf er niet mee zitten

Heb jij problemen of vragen rond seksueel misbruik in kerkelijke relaties? Neem contact met ons op, ook als je liever anoniem blijft.

Je kunt contact opnemen met het meldpunt (zie onder), of met één van de vertrouwenspersonen van de 3G kerken:

 

CGK

GKV Eindhoven

GKV Best

NGK

Kijk op www.meldpuntmisbruik.nl 
Mail naar  
Bel naar 06-81080117 (ma-vrij 9.00 – 17.00)