Veelgestelde vragen

V: Ik wil lid worden. Hoe pak ik dat aan?

A: Wat fijn! Meld je bij een van de predikanten of bij het kerkelijk bureau. Zie de button Word lid op de startpagina (Home) of kijk bij Lid worden onder Meedoen. Eén van de predikanten komt graag langs voor een wederzijds kennismakingsgesprek. In dat gesprek krijg je ook meer informatie over het lidmaatschap van de gemeente. Als de kerkenraad na dit gesprek instemt met je verzoek om lid te worden, krijg je bericht van het kerkelijk bureau over het doorgeven van je persoonsgegevens en eventuele kerkelijke gegevens.

 

V: Mijn adres is gewijzigd. Wat moet ik doen?

A: Geef de wijziging door aan het kerkelijk bureau () . Betekent je adreswijzing ook dat je afscheid neemt van de Emmaüskerk? Meld je dan bij je contactpersoon van het wijkteam. Zie verder bij: Hoe kan ik mijn lidmaatschap beëindigen?

 

V: Hoe kan ik mijn lidmaatschap beëindigen?

A: Meld je dan bij de contactpersoon van het wijkteam. De wijkouderling neemt graag contact met je op. We vinden het namelijk van belang om persoonlijk en zorgvuldig afscheid van elkaar te nemen. Wil je je aansluiten bij een andere christelijke gemeente? Dan kun je van ons een attestatie ontvangen (een aanbevelingsbrief met daarbij je kerkelijke gegevens). Deze kun je inleveren bij je nieuwe gemeente. Sluit je je (nog) niet aan bij een andere christelijke gemeente? Dan ontvang je van ons een bewijs van lidmaatschap.

 

V: Hoe kan ik een geboorte doorgeven?

A: Meld je bij je wijkpredikant, of anders bij de contactpersoon vanuit het wijkteam. De predikant zal het dit mooie nieuws delen met de gemeente op zondag. Vanuit het wijkteam komt er een kleine attentie. Geef zelf de naam en geboortedatum van je kindje door aan het kerkelijk bureau. Dit kan bijvoorbeeld door het sturen van een geboortekaartje naar kerkelijk bureau, p/a Graaf Ottostraat 39, 5302 VG  Zaltbommel

 

V: Hoe kan ik een doop aanvragen?

A: Meld je bij je wijkpredikant, of anders bij de contactpersoon vanuit het wijkteam. De predikant zal een afspraak maken voor een of meerdere voorbereidende gesprekken en bespreken op welke datum de doop kan worden bediend. 

 

V: Wat vindt de Emmaüskerk van de kinderdoop?

A: In de Emmaüskerk zien we de doop van de kinderen van gemeenteleden als een belangrijk en bijbels verantwoord teken van Gods genadeverbond. Als ouders een andere visie hebben op de doop, willen wij daarover graag het gesprek aangaan. Eventueel is het in onze gemeente ook mogelijk om kinderen een zegen op weg naar de doop mee te geven.

 

V: Wij willen trouwen in de Emmaüskerk. Wat moeten we regelen?

A: Van harte gefeliciteerd met jullie trouwplannen. In de Emmaüskerk kunnen leden hun huwelijk kerkelijk laten bevestigen en met de gemeente bidden om Gods zegen. Dat gebeurt in een speciale trouwdienst, waarvoor leden kosteloos gebruik kunnen maken van een van de eigen predikanten en van het kerkgebouw. Neem in een zo vroeg mogelijk stadium contact op met de wijkpredikant voor huwelijkscatechese en de planning en voorbereiding van de trouwdienst. Zijn jullie nog geen lid, kijk dan naar de pagina Lid worden (onder Meedoen).
(Zijn jullie geen lid, maar wil je alleen het kerkgebouw huren voor je trouwdienst, ga dan naar Verhuur, onder Contact).

 

V: Ik wil een overlijden melden. Wat moet ik doen?

A: Veel sterkte gewenst in deze verdrietige situatie. Neem contact op met de wijkpredikant, of anders bij de contactpersoon vanuit het wijkteam. De predikant zal dit verdrietige bericht delen met de gemeente op zondag. Bespreek de mogelijkheden voor een dienst voorafgaand aan de uitvaart ook met de predikant. Graag het bericht van overlijden (bijvoorbeeld de rouwkaart) zelf ook doorgeven aan het kerkelijk bureau.
Wilt u het kerkgebouw huren voor een rouwdienst, ga dan naar Verhuur (onder Contact).

 

V: Hoe gaan jullie om met mijn persoonlijke gegevens?

A: Zie hiervoor de pagina Privacy (onder Contact). 

 

V: Wat zijn jullie regels rond het avondmaal?

A: We geloven dat Jezus Christus zelf de gastheer is wanneer wij het avondmaal vieren. Iedereen die met het hart gelooft en met de mond belijdt dat Christus stierf voor onze zonden en is opgestaan om ons in een herstelde relatie met God te brengen, is van harte uitgenodigd om de maaltijd met ons te vieren. We vinden het fijn als gasten zich voor de dienst even voorstellen bij een van de kerkenraadsleden (bij de ingang van de kerk).

 

V: Ik heb een onveilige situatie meegemaakt in de Emmaüskerk. Wat nu?

A: Heb je je onveilig gevoeld in de Emmaüskerk, of bij een activiteit of ontmoeting die viel onder de verantwoordelijkheid van de Emmaüskerk? Maak het bespreekbaar bij onze Interne vertrouwenspersoon Evelyn Buijsse via vertrouwenspersoon@emmauskerkeindhoven.nl of bij het Meldpunt seksueel misbruik.