Diaconie

De diaconie houdt zich bezig met de dienst van barmhartigheid en gerechtigheid. De diaconale activiteiten hebben als doelstelling het helpen van mensen in nood in de gemeente, in de samenleving om ons heen en wereldwijd. Als diaconie richten wij ons op activiteiten die ervoor zorgen dat:

  • Gemeenteleden met zorgen en moeite geholpen worden;
  • Christelijke hulpinstellingen die professionele hulp bieden en die niet of niet voldoende worden gefinancierd, hun werk kunnen blijven doen en dat er betrokkenheid is bij hun werk;
  • De nood van verre naasten onder de aandacht komt van kerkleden zodat gebed en materiële hulpverlening mogelijk wordt;
  • De leden van de christelijke gemeente naar elkaar omzien zodat de gemeente gaat functioneren als een diaconale gemeente;
  • Barmhartigheid en gerechtigheid wordt betoond aan zwakken en hulpbehoevenden in en buiten de gemeente.

E-mail:

Giften: NL40 INGB 0003 2923 53  t.n.v. Diaconie NGK Eindhoven