Arabisch-Nederlandse samenkomst

Hoe het begon

In 2018 is onze kerk benaderd door Stichting Evangelie en Moslims met de vraag of we een plek konden bieden waar Arabisch en Nederlands sprekende mensen elkaar konden ontmoeten rondom de bijbel. Er waren vanuit deze stichting al veel contacten in het zuiden met Arabisch-sprekenden, maar er was geen plek om elkaar als groep te ontmoeten. Onze kerk heeft hier positief op gereageerd, en samen met Samer Younan, evangelist bij deze stichting, zijn we met een team gestart met maandelijkse bijeenkomsten. We opereren onder de naam ‘ZuiderLichtFamilie’.

ZuiderLichtFamilie

Als hoofddoel hebben we om Licht van Christus te brengen aan Arabischtaligen in het Zuiden van ons land en voor hen een plek te bieden waar ze in een familiale sfeer bijeen kunnen komen. Vaak betreft het Arabische vluchtelingen uit Syrië en Irak die nog in een AZC verblijven, maar ook statushouders die hier al langer wonen. Deze mensen kunnen zowel een moslim- alsook christelijke achtergrond hebben. Als groep willen we een liefdevolle gemeenschap vormen, met elkaar de eenheid in Christus ervaren, en uitreiken naar anderen in Zuid-Oost Nederland. We vormen geen kerkgemeenschap, maar stimuleren deelnemers om naast de ZuiderLichtFamilie bijeenkomsten ook de lokale kerk op zondag te zoeken.

Praktisch

De bijeenkomsten zijn tweetalig. We zingen liederen met elkaar, zowel in het Arabisch als Nederlands, houden bijbelstudie, en er is veel ruimte voor persoonlijk contact en gezelligheid, met eten en drinken.

We komen samen op elke 2e zaterdag van de maand, om 14.30u, in de koffiezaal van onze kerk. Daarnaast hebben we ook bijbelkringen, zowel in Eindhoven als Venlo, om de onderlinge band te versterken. Meer informatie is te vinden op http://zuiderlichtfamilie.nl/.

Vanuit onze kerk is iedereen welkom om de bijeenkomsten te bezoeken of om zich als vrijwilliger in te zetten met de organisatie hiervan. Vanuit onze kerk zijn Bart Buijsse en Nico van Dijk lid van het kernteam. In dit team zijn ook een aantal mensen actief met een Arabische achtergrond.

Contactpersoon voor verdere vragen: Bart Buijsse (06-23506242)