Zendeling dr. Felix Kohol in Ouagadougou, Burkina Faso

Achtergrond

Sinds vele jaren ondersteunt onze kerk de zendeling dr. Felix Kohol en het ziekenhuis CMLE (Centre Medical Larry Ebert) in Ouagadougou, Burkina Faso. Toen de diaconie namelijk rond 2002 op zoek was naar een nieuw project, was dr. Felix Kohol al een bekende van Rolf en Petra Pelleboer. Zij woonden in de jaren tachtig in Nigeria, omdat Rolf daar zendingsarts was. In Nigeria leerden zij Felix Kohol kennen, destijds medisch student. Later is hij via de Navigators uitgezonden als zendingsarts naar onder andere Burkina Faso. Hij raakte daar onder de indruk van het aantal vrouwen en baby’s dat rond de bevalling overleed. Hij kreeg het op zijn hart om een kliniek voor moeder- en kindzorg op te richten, mede om iets van de liefde van Christus te laten zien. Deze kliniek werd in 2006 geopend. Namens onze kerk waren Jan en Agnes Dorr bij de feestelijke opening aanwezig. Jan heeft een boom geplant op het terrein.

 

 

De kliniek

  

Op dit moment kunnen 50 patiënten in het ziekenhuis opgenomen worden. In 2013 werd er een aparte afdeling verloskunde geopend. Hier vinden ook de zwangerschapscontroles plaats en er is een soort consultatiebureau voor pasgeborenen. Hier worden bijvoorbeeld vaccinaties gegeven.

In 2016 bestond de kliniek 10 jaar en ook dat werd gevierd. Namens onze kerk was Rolf Pelleboer daarbij aanwezig.

Sinds 2018 worden er operaties gedaan zoals keizersneden en hersteloperaties voor vesicovaginale fistels. Een vesicovaginale fistel is een opening tussen blaas en vagina, ontstaan bij vrouwen van wie het kind vanwege een te nauw bekken niet geboren kon worden (en dus overleed). Hierdoor zijn deze vrouwen hun leven lang incontinent voor urine en ten gevolge hiervan worden ze vaak door hun man verstoten. Er is een Burkinese chirurg die zeer bedreven is in deze vaak moeilijke hersteloperaties (zie foto). Bijna altijd lukt de operatie en dan zijn de vrouwen niet meer incontinent en enorm blij. Dat helpt hen in hun sociale status. Soms neemt hun man hen weer terug.

 

 

Ook levert het ziekenhuis stageplekken voor verpleegkundigen en verloskundigen. Inmiddels hebben meer dan duizend leerlingen er stagegelopen.

Omdat het ziekenhuis steeds meer uit zijn jasje groeit, wordt er een nieuwe afdeling gebouwd met 24 bedden. (zie foto’s)

       

Het ziekenhuis is niet gratis, maar men doet zijn uiterste best om de kosten zo laag mogelijk te houden. Er werken ongeveer 25 mensen in het ziekenhuis (dokters, verpleegkundigen, verloskundigen, schoonmakers, enz.) en men krijgt geen steun van de overheid.

 

De invloed van de coronapandemie

De coronapandemie treft Afrikaanse landen nog veel harder dan de westerse landen. Vanwege de lockdown hebben veel mensen hun inkomen verloren. Daardoor hebben mensen nauwelijks geld voor medische zorg en komen dus niet, of veel te laat, naar het ziekenhuis.

 

Andere activiteiten van het ziekenhuis

Naast hun werk in het ziekenhuis, doen de ziekenhuismedewerkers ook op een andere manier iets voor mensen die het moeilijk hebben, om zo de liefde van Christus te laten zien. Ze gaan dan bijvoorbeeld naar een weeshuis om rijst, melk en andere etenswaren te brengen (zie foto).

Normaal doen ze dit in Ouagadougou en daarbuiten (bijvoorbeeld een basisschool). De veiligheidssituatie is de afgelopen jaren echter fors verslechterd door onder andere aan IS gelieerde groepen. Op dit moment gaat men dus niet buiten de stad. Er zijn ook veel mensen op de vlucht.


 

Betrokkenheid van de Emmaüskerk

Dr. Felix Kohol houdt ons als Emmaüskerk op de hoogte door nieuws- en gebedsbrieven. Hij is een paar keer in onze kerk geweest. Vanaf 2015 is Rolf Pelleboer bijna elk jaar naar Burkina Faso geweest om Felix en de staf te bemoedigen. Ook houdt hij elk jaar een reanimatiecursus voor pasgeborenen (zie foto). Dit is van belang zowel voor de nieuwe medewerkers als voor de herhaling. Reanimatie is een van de belangrijkste onderdelen van het medische vak en daarbij is regelmatige herhaling essentieel.

 

 

In 2019 is er een zonnepanelenproject van onze kerk geweest. Er liggen nu 50 panelen op het dak van het ziekenhuis. Dit maakt de elektriciteitsvoorziening van het ziekenhuis stabieler en drukt de operationele kosten. Ook op het huis van Felix zelf zijn 12 panelen geplaatst. De elektriciteit valt namelijk regelmatig uit en is ook nog eens heel duur, en dat terwijl er heel veel zon is in Burkina. Het ziekenhuis heeft gelukkig ook een aggregaat.

 

   

 

Over dr. Felix Kohol

Felix is getrouwd met Nema. Ze hebben drie dochters: Blessing (22), Joy (21) en Praise (18).

Dr. Felix Kohol en zijn vrouw Nema
Blessing, Praise en Joy

 

Omdat Felix een zendeling is, leeft hij van giften. Als u het op uw hart heeft, kunt u een gift overmaken via de diaconie: NL 40 INGB 0003 2923 53, o.v.v. Felix privé of kliniek.

 

Voor verdere informatie kunt u zich richten tot Rolf Pelleboer,