Preek over Geloofsbelijdenis 6:a

2002-02-24 n.m.

Ds. M. de Jong

Opgevaren ten hemel

Liturgie:

♪ Psalm 73: 1, 9, 10
♪ Psalm 47

♪ Psalm 68: 1, 6, 7, 9
♪ Gezang 234
♪ Gezang 255
♪ Psalm 124: 1, 4

1. Grote verlegenheid.

De hemelvaart van Jezus leeft voor steeds minder mensen. Je merkt dat bijvoorbeeld aan de spellingcontrole van Word. Het woord hemelvaart kent het niet en daarom wordt het rood onderstreept. Ook onder christenen lijkt hemelvaart niet meer tot de verbeelding te spreken. In ieder geval neemt het kerkbezoek op hemelvaartsdag steeds meer af. De hemelvaart van Jezus is veel christenen geen kerkdienst meer waard. Ook de Heidelbergse Catechismus lijkt verlegen met de hemelvaart. Juist bij alles wat daarover geschreven wordt valt de herhaling op. Wat al van de opstanding gezegd is, wordt bij de hemelvaart bijna letterlijk herhaald. (Leest u het maar na in zondag 17 en 18, antwoord 45 en 49). Ook valt op dat in de vragen en antwoorden die volgen veel herhaald wordt. Wat daarin gezegd wordt had net zo goed bij de hemelvaart kunnen staan. (Zie hier antwoord 49 en 50 en 51) Het lijkt erop dat het verhaal van de hemelvaart een gat moet opvullen. Het hiaat tussen Jezus´ leven op de aarde en zijn zitten in de hemel. Daarmee wordt de indruk gewekt dat die hemelvaart een ondergeschikt thema is. Jezus weg naar de hemel is bijzaak, hoofdzaak is zijn verblijf in de hemel. In de leer weet men blijkbaar niet goed raad met Jezus hemelvaart.In het leven blijkt zijn hemelvaart echter ook moeite te geven. Dat merk je bijvoorbeeld aan de discipelen als Jezus erover begint. Voor de volgelingen van Jezus is die hemelvaart heel bedreigend. We lezen daarvan in de hoofdstukken 14 - 16 in het evangelie naar Johannes. Het idee, dat Jezus niet onder handbereik is, brengt de discipelen in verwarring. Met Jezus´ hemelvaart kunnen ze niet blij zijn. Ze moeten er niet aan denken alleen achter te blijven. Wat zal er gebeuren als Jezus niet meer bij hen is? Voor Jezus is deze angst en verlegenheid reden om zijn leerlingen gerust te stellen. Hij doet dat door hen te laten zien wat zijn hemelvaart voor hen betekent. Het is beter voor u dat ik heenga, zegt Jezus. We lezen het in Johannes 16: 7. Maar wat is daaraan dan zoveel beter? Waarom is het goed als Jezus zelf er niet meer is? Wij luisteren mee.Hemel is Vaderhuis. Zo op het eerste gehoor heeft Jezus heengaan iets van een ruimtevaart. De Here Jezus werd opgenomen terwijl zij het zagen en een wolk ontrok Hem aan hun ogen. De discipelen staren de Here Jezus na, terwijl hij naar de hemel gaat. Wat hier beschreven staat lijkt op de beelden die wij zien bij de start van de vlucht van een spaceshuttle. Nog lang na de start zie je de shuttle klimmen. Uiteindelijk verdwijnt de shuttle uit zicht. De shuttle is in de ruimte en zal naar verloop van tijd terugkeren. Van de Here Jezus wordt iets soortgelijks gezegd. Ook Hij zal na verloop van tijd weer op aarde terugkeren. De spaceshuttle en Jezus zijn voor ons een tijdje uit beeld. Zij zweven ergens in de ruimte, om na een bepaalde tijd terug te keren. De overeenkomsten lijken treffend, maar er klopt niets van. Jezus hemelvaart is geen ruimtevaart. Hij is niet ergens in de ruimte verdwenen. Hij is naar de hemel gegaan. En de hemel is iets anders dan de ruimte. De hemel is in de bijbel de woonplaats van God. Dat kunnen we o.a. lezen in Psalm 115: 16."De hemel is de hemel van de Here, de aarde heeft Hij de mensenkinderen gegeven."Wanneer de Here Jezus naar de hemel gaat, gaat Hij naar de Vader. Zijn hemelvaart is een thuisreis. Jezus is voortaan weer bij zijn Vader. Zie daarbij Johannes 14: 12.Maar dat is niet het enige. Daarmee zegt Hij ook iets over zijn relatie tot de Vader. De Vader is meer dan ik! In Johannes 14: 28 lezen we dat. Jezus zelf zegt het. De Vader is meer dan ik!!!! Door zijn hemelvaart leidt de Here Jezus de aandacht van zichzelf naar de Vader. En dat blijkt steeds weer nodig. Onwillekeurig blijft de gemeente bij Jezus staan. Jezus is echter niet meer dan middelaar. Het draait niet om Hem, maar het gaat om God de Vader (Kuitert). Door de hemelvaart van Jezus worden we daar nog weer eens bij bepaald. Alleen al om die reden zouden we hemelvaart moeten blijven vieren. Maar er valt nog meer te zeggen over de rijkdom van Jezus´ hemelvaart.De hemel staat boven de aarde. Sommige mensen denken dat Jezus´ hemelvaart het begin van een soort vakantie is. Jezus mag nu uitrusten. Hij is als het ware met pensioen. Hij heeft zijn werk gedaan en geniet al van de rust, die God aan alle mensen wil geven. Maar met de hemelvaart is er geen einde aan Jezus werk gekomen. Ik zou bijna zeggen: het werk begint voor Jezus nu pas echt. Zijn hemelvaart betekent het einde van zijn werk als vernederde. Hij mag nu als verhoogde verder werken. Vanuit de hemel kan de Here Jezus niet minder, maar meer voor ons betekenen. Zijn armslag is veel en veel groter. Hij zit aan de rechterhand van God. Zie o.a. Joh. 14: 12Bij zijn hemelvaart verliest de Here Jezus zijn leerlingen niet uit het oog. Jullie moeten het nu verder maar uitzoeken. Hij verlaat niet het zinkende schip, om daarmee zich zelf te redden. Zijn hemelvaart komt zijn gemeente ten goede. Met de hemelvaart begint Jezus zijn werk pas echt. Op aarde was hij nog aan handen en voeten gebonden. Wat Hij de mensen toen en daar geven kon was beperkt. Nu kan hij al zijn verdiensten uitdelen. Daarvan lezen we in het boek Handelingen. Daarin vertelt Lucas wat de Here Jezus gedaan heeft na zijn hemelvaart. En waarmee de Here toen begonnen is, daarmee gaat Hij verder tot op de dag van vandaag. Jezus´ verblijf bij de Vader is alles behalve een adempauze. Jezus´ gaan tot de Vader was geen vakantiereisje, wel een thuisreis en meer nog een zakenreis. Hij ging om bij zijn Vader de belangen van de gemeente te behartigen. En dat kan Hij vanuit de hemel beter dan op de aarde.Het beeld van een belegerde stad kan hier misschien nog wat verduidelijken. De positie van de gemeente op aarde zou je met zo´n stad kunnen vergelijken. We zijn aan alle kanten ingesloten door de machten, de duivel en zijn handlangers. Wanneer zo´n stad goede vestingwerken had kon die soms maanden standhouden. Maar soms duurde een beleg zolang dat er hulp moest komen. Dan moest iemand door de vijandelijke linies sluipen om hulp te gaan halen. Heel vaak lukte dat niet, maar soms wel. Wanneer het wel lukte om door de vijandelijke linies heen te breken, betekende dat voor een stad vaak dat de redding nabij was. Maar zo´n doorbraak was nog niet genoeg. Er moest hulp komen. Zo iemand moest dan op zoek naar hulptroepen. Het liefst natuurlijk sterker dan het leger dat om de stad heen lag.Op zoek naar hulp voor de belegerde gemeente, dat is Jezus. En daarom kunnen we blij zijn met zijn hemelvaart. Want die hulp komt in de vorm van de Heilige Geest. En daarmee krijgt de gemeente ongekende mogelijkheden. Jezus heeft nu meer armslag, de kerk meer mogelijkheden. Wij zullen grotere werken doen dan Jezus zelf. Niet omdat we meer in onze mars hebben, wel omdat er hulptroepen komen. Zover als de hemel is boven de aarde, zover gaan onze mogelijkheden uit boven die van de gemeente vóór Jezus´ hemelvaart. Het staat er echt. Lees maar Joh. 14: 12. Wat een rijkdom! Wat een hulptroepen! Wat een God! De Naam des Heren zij geloofd. Ik geloof in Jezus, opgevaren naar de hemel.

Amen

N.B. Indien U een preek anders dan voor uzelf wilt gebruiken, stelt ds. de Jong een e-mailbericht aan hem op prijs. Wil hem ook vermelden als bron van de preek.