Preek over Jesaja 43:3,4

2009-10-18 v.m.

Ds. A. van der Dussen

Kostbaar in zijn ogen

Liturgie:

♪ E76
♪ E52
Jesaja 42:24 – 43:7
♪ Psalm 72:4, 6
♪ Psalm 32:1, 3
♪ Gezang 402:1, 5, 7
♪ Gezang 20:4, 5, 7

Een onmogelijke deal

In deze preek vraag ik uw aandacht voor de beginregel van vers 4: “Jij bent zo kostbaar in mijn ogen…” Dat wordt tegen Israël gezegd, en ik wil u laten zien dat u de lijn aan het avondmaal mag doortrekken naar u zelf. Dat heeft te maken met de gedachte van ‘losgeld betalen’, zoals die opduikt in vers 3 en 4. Wij kennen het gebruik van ‘losgeld betalen’ bij ontvoeringen. Hier, in Jesaja 43, is de grote politiek de achtergrond. Er zijn supermachten met invloedssferen. Israël is helemaal ingelijfd bij het grote Babel. Een groot deel van de bevolking is naar Babel gedeporteerd. Nu wil de HEER Israël terughalen en weer onderzijn eigen hoede nemen. Maar dan geldt “voor wat hoort wat’ – er moet losgeld betaald worden, en wel aan het koninkrijk Perzië dat Babel als supermacht heeft afgelost. “Ja,” zegt de koning van Perzië als de Here God om zo te zeggen de onderhandelingen opent, “U mag Israël wat mij betreft wel hebben, maar daar moet dan wel wat tegenover staan.” De koning zet hoog in tegenover de HEER van hemel en aarde. Hij zegt: “Als U nu eens Egypte en Nubië en Seba aan mij gaf. Dan mag U Israël hebben.” Dat is een onmogelijke deal. Het betreft hier drie landen in Afrika die bekend staan om hun rijkdom en macht (45:14). Ze zijn veel meer waard dan het onbeduidende Israël. Israël heeft zich bovendien door zijn zonde onmogelijk gemaakt bij de HEER en de deportatie naar Babel als zijn oordeel over zich afgeroepen, 42:24,25. Maar de HEER gaat akkoord. Hij heeft alles over voor dit volk…

De tekst verzacht

Later hebben de Joden uit deze tekst het volgende afgeleid. Zij zeiden: “Dat zijn alle drie heidense volkeren, de Egyptenaren, de Nubiërs en de Sabeeërs. Alleen wij, de Israëlieten, zijn Gods uitverkoren volk. Zo zal de HEER bij het eindgericht de goddelozen als losprijs geven voor ons. Dan zullen de goddelozen ten ondergaan en wij gered worden.” Daarmee hebben zij de tekst wat verzacht. Egypte, Nubië en Seba rijk en machtig? Ja, maar vooral goddeloos. En zo gek is het dus niet dat de HEER hen als losprijs geeft voor het unieke volk Israël! Zie ook Spreuken 21:18:

Goddelozen zijn het losgeld voor de rechtvaardigen,
oprechten worden vrijgekocht, trouwelozen niet.

Jezus Christus

In het Nieuwe Testament grijpt de Here Jezus op deze tekst terug als Hij zegt: “De Mensenzoon is gekomen om zijn leven te geven als een losprijs voor velen.” (Marcus 10:45) Daarmee krijgt de tekst zijn oorspronkelijke kracht terug, of nee: de deal wordt nog onwaarschijnlijker. Want nu geeft God geen volkeren meer prijs voor Israël, maar voor vélen. Dat wil zeggen: nu wil de HEER ook Egypte, Nubië en Seba, en Japan en Kenya en Nederland onder zijn eigen invloed brengen – velen! En nu geeft de Mensenzoon dus geen volkeren meer prijs, maar zichzelf… “

Het avondmaal

Kostbaar in zijn ogen? Je kunt het soms haast niet geloven. Je kunt zo min van jezelf denken. Je kunt jezelf soms ook zo goed kennen en weten: “Ik ben zo’n lieverdje niet.” En God weet dat ook… Kostbaar in zijn ogen? We hebben het avondmaal nodig om het toch te geloven. Want in boord en wijn wordt het ons getoond: de Mensenzoon heeft zijn eigen leven voor ons over. Geloof dan ook wat er staat in het vervolg van Jesaja 43. Hij heeft zijn volk niet alleen tot zijn eigendom verworven, maar gaat zich nu ook inzetten om het volkomen terecht te brengen. Hoor het de HEER zeggen in vers 6:

Breng mijn zonen terug van verre,
mijn dochters van de einden der aarde.

Zo ziet God zijn volk: mijn zonen, mijn dochters. Naar het schijnt is dit de enige plaats in de Bijbel waar God van vrouwen zegt; “Mijn dochters!” Zo ziet de HEER ook ons, dankzij Jezus Christus. En ook wij mogen erop vertrouwen dat, nu wij in zijn invloedssfeer zijn gebracht, Hij het goed gaat maken met ons. Vgl. Romeinen 8:32:
Zal Hij, die zijn eigen Zoon niet heeft gespaard, maar Hem omwille van ons allen heeft prijsgegeven, ons met Hem niet alles schenken?”


Amen

N.B. Indien U een preek anders dan voor uzelf wilt gebruiken, stelt ds. van der Dussen een e-mailbericht aan hem op prijs. Wil hem ook vermelden als bron van de preek.