Preek over Geloofsbelijdenis 12

2002-07-14 n.m.

Ds. M. de Jong

Eeuwig leven: de christelijke hoop

Liturgie:

♪ Psalm 72: 1, 6, 7
♪ Psalm 102: 6, 12, 13
♪ Gezang 115: 1, 2
♪ Gezang 290: 1, 2, 3
♪ Gezang 281

Geliefden in onze Here Jezus Christus,Onze ideeën over het eeuwige leven? Stelt u zich eens voor dat we als kerk een folder van het hiernamaals zouden mogen maken. Hoe zou zo´n folder eruit komen te zien? Wat voor teksten zouden we erin willen hebben? Welke afbeeldingen zouden we erin opnemen? Zou het een kleurrijke flitsende folder worden of een heel ingetogen wat saaie folder? Laten we eens beginnen met de kleurrijke, een folder met zeg maar een hoog "Centerparcs"-gehalte. Ik noem een paar teksten die er in zouden kunnen staan. Het leven in het hiernamaals is van alle gemakken voorzien. De groenvoorziening is perfect geregeld. Bomen en beekjes volop aanwezig. Een dag daar duurt echt vierentwintig uur. En in het hiernamaals is de klant werkelijk koning. Naast deze prachtige teksten zouden plaatjes niet ontbreken. Plaatjes van kinderen in een dierentuin zonder tralies. Kinderen spelend met slangen, leeuwen en beren. Foto´s van schitterende waterpartijen en boomrijke oevers. En natuurlijk een afbeelding van het stadparadijs. Een kijkje op de gouden straten en "paarlen poorten". En niet te vergeten een schitterende zonsondergang. Want de zon hebben we in het hiernamaals niet meer nodig. Zo zou het plaatje van het hiernamaals eruit kunnen zien. Een soort verbeterde versie van onze ideeën over een luilekkerland. Maar het is niet het enige plaatje dat (niet-)christenen hebben.We komen nu bij de wat meer ingetogen versie. Zwart, wit en grijs zijn de tinten van de folder. We zien geen foto´s, wel een paar tekeningen. Ook de teksten zijn eerder preken dan koppen. Deze folder past bij het idee dat de hemel saai zou zijn. In elk geval lijkt het veel mensen minder opwindend dan de aarde. (In de hemel is geen bier...) We zien een tekening van engelachtige figuren, die ronddobberen op wolkjes. Hun kleren zijn wit, hun monden staan wijdopen. Zo te zien zijn ze aan het zingen en dat zal voor God zijn. Hier en daar heeft iemand een harp in de hand. Vooral dat zingen lijkt heel bijbels. Want in een bijbelboek als Openbaring blijkt dat in de hemel veel gezongen wordt. Ook de Heidelbergse Catechismus spreekt in verband met het eeuwig leven over zingen. Na dit leven zal ik volkomen heerlijkheid bezitten om God eeuwig te prijzen (Zondag 22). Voor mensen die niet van zingen houden lijkt het hiernamaals dan al gauw vervelend. De zwarte, witte en grijze tinten van de folder onderstrepen nog eens de ernst. Het leven na dit leven heeft iets van een kerkdienst zonder einde.Goed, genoeg over onze voorstellingen van het hiernamaals. We weten er het fijne niet van en de bijbel spreekt er niet veel over. En als de bijbel al over de toekomst spreekt dan zeker niet over het hiernamaals. Wat een verschrikkelijk en vooral onbijbels woord. De bijbel spreekt van het eeuwige leven. Ook lezen we daarin van een nieuwe hemel en aarde. Het belijden van de kerk sluit daarop aan. Wij geloven het eeuwige leven. Daarmee legt de kerk rekenschap af van de hoop die in haar is.Eeuwig leven: de christelijke hoop- vertrouwen voor de toekomst- trouw aan de aarde- leven in eeuwigheidVertrouwen in de toekomst. Over de toekomst valt volgens de meeste mensen geen zinnig woord te zeggen. Niemand weet wat de dag van morgen brengen zal. Over de toekomst kun je dromen en fantaseren of Science Fiction lezen. Soms waagt de wetenschap zich aan voorzichtige voorspellingen. Alleen de christelijke kerk is heel stellig als het om de toekomst gaat. Die spreekt alsof ze de toekomst in haar zak heeft. De kerk weet blijkbaar wat haar boven het hoofd hangt. En dat zegt ze ook met zoveel woorden: de hemel, het eeuwige leven. Daarmee belijdt de kerk de goede afloop van de geschiedenis. We lezen daarvan iets in de bijbel, bijvoorbeeld in Openbaring 21. Johannes krijgt hier de toekomst van de kerk, niet van de wereld(!) te zien. "Ik zal u tonen," zegt de engel die Johannes begeleidt, "de bruid, de vrouw van het Lam." En dan krijgt de apostel een prachtige stad te zien. Kant en klaar, neerdalend uit de hemel. Wat een vergezicht! Wat een bemoediging! Een gemeente waaraan van alles mankeert wordt een bruid zonder vlek en rimpel. Een bouwwerk waaraan nog van alles ontbreekt wordt een prachtstad. We krijgen dit visioen te zien als een uitdaging. Johannes zag het nieuwe Jeruzalem neerdalende!!!! De eeuwigheid werpt zijn schaduwen vooruit. Alles is in Jezus Christus al kant en klaar. Daarom zoeken wij de dingen die boven zijn. Daarboven is Christus gezeten aan de rechterhand van God. Daarboven is het eeuwige leven, een nieuw Jeruzalem. En waar we zoeken wat boven is, ervaren we nu al een begin van eeuwige vreugde. Ons leven hier en nu krijgt al iets van wat er komen gaat. De Geest is daarvan onderpand, garantie. En met de Geest zijn we nog meer zeker van onze toekomst. We lopen er zelfs al een beetje op vooruit. We geloven in de toekomst, in Jezus die in de Geest nu al naar ons toekomt.Trouw aan de aarde. Het belijden van het eeuwige leven is een spreken van christelijke hoop. En die christelijke hoop betreft niet alleen onszelf, zelfs niet alleen de kerk, ook hemel en aarde. Vooral voor de toekomst van de aarde vraag ik nu de aandacht. God maakt alles nieuw, Hij zorgt ook voor een nieuwe aarde. Het woord "nieuw" is hier belangrijk. We gebruiken het op twee manieren. Het ziet er weer als nieuw uit. Ik heb een nieuwe jas gekocht. Nieuw in de zin van spiksplinternieuw. Nieuw in de betekenis van vernieuwd. Ook het Griekse kent die twee betekenissen (neos en kainos). Nieuw kan dus wijzen op vernieuwing én op vervanging. De oude aarde (en hemel) worden niet vervangen. God schept niet iets dat spiksplinternieuw is. Hemel en aarde worden beiden vernieuwd. Dat betekent dat de aarde niet zal vergaan. Wel de elementen, ook de hemelen, en de aarde zal gevonden worden. Dat is wat we lezen in 2 Petrus 3. De aarde gaat niet voor eeuwig verloren. De schepping wordt bevrijd (Rom. 8:21). De aarde gaat niet haar ondergang tegemoet, zij is op weg naar een overgang. De aarde komt niet aan haar einde, maar tot voleinding. Die vernieuwing heeft heel wat voeten in de aarde. Zo iets gaat niet van de ene op de andere dag. Duizend jaren zegt Openbaring kost het (Openbaring 21). Geen duizendjarig rijk, wel duizend jaar werk. En dat allemaal opdat blijft wat niet wankel is (Hebr. 12).Leven in eeuwigheid. Tenslotte nog iets over het leven op de vernieuwde aarde. Het wordt geen zitten op een wolkje, we blijven met beide benen op de grond staan. Ook het eeuwig prijzen van God is meer dan zingen alleen. Het leven is een verheerlijkt leven, een leven(!) tot eer van God. Alles is schitterend, stralend, glanzend en iedereen komt helemaal uit de verf. Het verschil tussen nu en dan is het verschil tussen bakstenen en edelstenen. Het is het verschil tussen vervuilde zeeën en schone levendmakende rivieren. Ook het verschil tussen bomen die 1 keer per jaar en die 12 maanden vrucht dragen. Verder zal alles wat het leven hier verziekt en verdriet veroorzaakt, er niet meer zijn. Geen dood, noch rouw, noch geklaag, noch moeite zal er meer zijn (Openbaring 21:4). Wat er wel is, kunnen we ons nauwelijks voorstellen. De bijbel spreekt dan alleen nog stamelend in beelden. We krijgen daarvan geen details, ook geen exacte beschrijving. We zien beelden van een nieuw Jeruzalem. We zien kinderen spelend met een slang. We horen geluiden van feest, een bruiloftsfeest. We zien hoe de oogst wordt binnengehaald en gevierd. Allemaal beelden die laten zien dat eeuwig leven een goed leven is. Het is voor alles echter een andere kwaliteit van leven. Een nieuwe hemel en aarde waar gerechtigheid woont (2 Petr. 3). Een vrederijk, waar leeuw en lam, kind en slang samen kunnen zijn (Jes.11). De aarde zal vol zijn van de kennis van de Here. Het middelpunt van alles is God zelf. Hij zal zijn alles in allen. Dat maakt het leven anders. Dat maakt het leven goed. Dat is kwali-tijd. Wij geloven het eeuwige leven.

Amen

N.B. Indien U een preek anders dan voor uzelf wilt gebruiken, stelt ds. de Jong een e-mailbericht aan hem op prijs. Wil hem ook vermelden als bron van de preek.