Ochtendgebed

Bid mee op de woensdagochtend

"In de morgen, HEER, hoort u mijn stem, in de morgen wend ik mij tot u en wacht." (psalm 5)

Het ochtendgebed heeft veel ruimte voor stilte en persoonlijk gebed. We steken een licht aan, lezen een Psalm en zijn een moment stil. Er is een gebed voor de dag en we ontvangen de zegen. 

De kracht van woorden

Elke dag ervaren we wat woorden met ons kunnen doen. Ze maken ons blij, dankbaar, boos, verdrietig of machteloos. Woorden van mensen om ons heen, ver en dichtbij. Mooi is het om de dag te beginnen met woorden van God. Als God spreekt doet Hij twee dingen tegelijk: Hij verlicht onze geest en raakt ons hart aan. Augustinus zegt dat we tijdens het gebed ‘ons oor neigen tot de innerlijke stem van God, in de stilte resoneert iets uit de hemel’. Dit luisterend bidden vergt oefening, het is een leerproces. Het is een verrijking, het leert een levenshouding van een onophoudelijk gebed. Wat ons in beweging zet het goede te doen en om Jezus Christus na te volgen.

Het ochtendgebed is een initiatief & samenwerking van de Emmaüskerk (NGK) en ZinInStilte.

Het ochtendgebed wordt geleid door Maaike Landman van ZinInStilte en door gemeenteleden van de Emmaüskerk. 

 

U en jij bent van harte welkom.

 

Wanneer: elke eerste en derde woensdag van de maand (gelijktijdig met de Open Emmaüskerk).
Tijd: van 10.00 uur tot 10.30 uur.
Locatie: in de stilteruimte in de kerkzaal van de Emmaüskerk