Even voorstellen...

Wij zijn een christelijke gemeente die op eigentijdse manier vorm wil geven aan ons geloof in God. We willen zorg dragen voor elkaar en voor de mensen om ons heen. We ervaren dat God ons leert leven in geloof, hoop en liefde. Elke zondag om 10 uur hebben we een kerkdienst in ons gebouw.

Rondom deze dienst houden we ons aan de corona-richtlijnen van het RIVM. Er is de komende weken beperkte mogelijkheid om deze diensten zelf bij te wonen (max. 60 personen). U kunt zich opgeven voor het bijwonen van een dienst via de link die in het Emmaüsnieuws is te vinden. Gasten kunnen zich aanmelden via een mail naar . Iedereen is van harte uitgenodigd om onze diensten via EmmaüsTV digitaal mee te maken.

Coronanieuws

Kerkdiensten

Rekening houdend met het toegestane maximum is het mogelijk om de kerkdiensten bij te wonen. Hoe dit in zijn werk gaat kunt u lezen in het Emmaüsnieuws, dat wekelijks via e-mail onder de leden wordt verspreid. De zondagdiensten zijn te volgen op emmauskerkeindhoven.nl/emmaustv en starten om 10:00.

Als u wordt uitgenodigd om een dienst mee te maken, dan is onderstaande informatie van belang:

 1. We volgen de richtlijnen van het RIVM, waarvan goede hygiëne en het houden van 1,5 meter afstand de belangrijkste punten zijn.
 2. U wordt gevraagd de hoofdingang te gebruiken. Kinderen kunnen via de zij-ingang naar de crèche gebracht worden, maar de ouders gaan daarna buitenom terug naar de hoofdingang.
 3. Desinfectiemaatregelen: In de entreehal staan twee automatische gel-dispensers opgesteld die iedereen die het gebouw binnengaat verplicht moet gebruiken om de handen te desinfecteren.
 4. U krijgt per huishouden drie kaarten; nadat u bent gaan zitten, legt u de kaarten op de drie volgende stoelen naast u.
 5. De garderobe wordt momenteel niet gebruikt; u wordt verzocht direct door te lopen naar de kerkzaal. Het gebruik van het toilet proberen we zo veel mogelijk te beperken en er is per toiletgroep maar één toilet beschikbaar.
 6. In de kerkzaal loopt u naar het middenpad, u kiest een rij en loopt die rij zo ver mogelijk in, aansluitend aan de geblokkeerde stoelen of tot aan het einde van de rij.
 7. Om afstand te kunnen creëren naar de volgende bezoekers, legt u de drie kaarten op de drie volgende stoelen.
 8. Volg de aanwijzingen van de koster en de gastheren/dames, zij helpen u graag.
 9. Tijdens de dienst luisteren we naar muziek en zang van de muzikanten. Een beperkt aantal liederen mag ingetogen worden meegezongen op aanwijzing van de predikant.
 10. Na de dienst geven de koster en gastheren/dames aan in welke volgorde u de kerk kunt verlaten.
 11. Er is helaas nog geen mogelijkheid om koffie te drinken. U wordt verzocht niet in de kerk te blijven en ook niet direct voor de deur te blijven staan om met elkaar te praten. Aan de overkant van de straat is weer ruimte genoeg.

Het lijkt allemaal misschien wel erg klinisch, maar we willen voorzichtig omgaan met de gezondheid van ons allen, met name ook onze oudere en kwetsbare broers en zussen. We hopen dat u ondanks dit toch een goede dienst zult hebben, weer samen in de kerkzaal, maar ook verbonden met de gemeenteleden die online meekijken.

 

Gebruiksplan Emmaüskerk

Om duidelijk te beschrijven hoe de ruimtes in de kerk kunnen worden gebruikt, is een (verplicht) gebruiksplan gemaakt dat goedgekeurd is door de Kerkenraad. Hierin vindt u meer informatie over de regels die gelden bij het organiseren van activiteiten in de Emmaüskerk. De belangrijkste punten uit dit plan kunt u vinden in de samenvatting. 

 

Routekaart voor Kerken

Door het CIO (overlegorgaan van de kerken met de overheid) is een routekaart gepubliceerd die ook wij aanhouden als leidraad voor mogelijke versoepelingen. U kunt deze kaart vinden door op deze link te klikken.