Even voorstellen...

Wij zijn een christelijke gemeente die op eigentijdse manier vorm wil geven aan ons geloof in God. We willen zorg dragen voor elkaar en voor de mensen om ons heen. We ervaren dat God ons leert leven in geloof, hoop en liefde. Elke zondag om 10 uur hebben we een kerkdienst in ons gebouw.

Rondom deze dienst houden we ons aan de corona-richtlijnen van het RIVM; blijf dus thuis bij klachten of laat een test doen. 

Naast bijwonen van de dienst is iedereen ook van harte uitgenodigd om onze diensten via EmmaüsTV digitaal mee te maken.

Coronanieuws

Kerkdiensten

Het is weer mogelijk om onze kerkdiensten in de Emmaüskerk mee te maken. De zondagdiensten zijn ook te volgen op emmauskerkeindhoven.nl/emmaustv en starten om 10:00.

Onderstaande informatie van belang:

  1. We volgen de richtlijnen van het RIVM, waarvan goede hygiëne en afstand houden de belangrijkste punten zijn.
  2. Desinfectiemaatregelen: In de entreehal staan twee automatische gel-dispensers opgesteld die iedereen die het gebouw binnengaat kan gebruiken om de handen te desinfecteren.
  3. Indien u het prettig vindt om de stoel naast u leeg te houden kunt u in de entreehal een stoelkaart pakken; nadat u bent gaan zitten, legt u de kaart(en) op de stoel(en) naast u.
  4. Volg eventueel de aanwijzingen van de koster en de gastheren/dames, zij helpen u graag.
  5. Na de dienst is er de mogelijkheid om koffie te drinken. U wordt verzocht om tijdens het koffiedrinken gepaste afstand te houden..

We hopen dat u een goede dienst zult hebben, weer samen in de kerkzaal, maar ook verbonden met de gemeenteleden die online meekijken.

 

Routekaart voor Kerken

Door het CIO (overlegorgaan van de kerken met de overheid) is een routekaart gepubliceerd die ook wij aanhouden als leidraad voor mogelijke maatregelen.  U kunt deze kaart vinden door op deze link te klikken.