Preek over

2014-07-27 n.m.

Ds. A. van der Dussen

Requiemviering op zondag 27 juli 2014

Liturgie:

Inleiding

Requiemviering op zondag 27 juli 2014,
in aansluiting aan de dag van Nationale Rouw op woensdag 23 juli 2014

De teksten in deze viering zijn alle ontleend aan Ein Deutsches Requiem van Johannes Brahms. De bijpassende liederen zijn gekozen uit het Liedboek voor de Kerken (1973) en de Eigen Bundel van NGK Eindhoven (2004).

1. Gelukkig de treurenden

Schriftlezing: Matteüs 5:4; Psalm 126:5,6

Matteüs 5:4

4 Gelukkig de treurenden,
want zij zullen getroost worden.

Psalm 126:5,6

5 Zij die in tranen zaaien,
zullen oogsten met gejuich.
6 Wie in tranen op weg gaat,
dragend de buidel met zaad,
zal thuiskomen met gejuich,
dragend de volle schoven.

Zingen: ♪ gezang 114:3

2. De mens is als gras

Schriftlezing: I Petrus 1:24; Jacobus 5:7; I Petrus 1:24,25; Jesaja 35:10

I Petrus 1:24

24 ‘De mens is als gras en zijn schoonheid als een bloem in het veld: het gras verdort en de bloem valt af
Jacobus 5:7
7 Heb geduld, broeders en zusters, tot de Heer komt. Denk eens aan de boer, die geduldig blijft wachten op de kostbare opbrengst van zijn land, tot de regens van najaar en voorjaar zijn gevallen. Wees net zo geduldig.

I Petrus 1:24,25

24 ‘De mens is als gras en zijn schoonheid als een bloem in het veld: het gras verdort en de bloem valt af, 25 maar het woord van de Heer blijft eeuwig bestaan.

Jesaja 35:10

10 Wie door de HEER bevrijd zijn, keren terug.
Jubelend komen zij naar Sion,
gekroond met eeuwige vreugde.
Gejuich en vreugde trekken de stad binnen,
gejammer en verdriet vluchten eruit weg.

Zingen: ♪ Psalm 103:6,7

3. Geef mij weet van mijn einde, Heer

Schriftlezing: Psalm 39:5-8; Wijsheid van Salomo 3:1

Psalm 39:5-8

5 ‘Geef mij weet van mijn einde, HEER,
van de maat van mijn levensdagen,
laat mij weten hoe vergankelijk ik ben.
6 U maakte mijn dagen een handbreed lang,
mijn levensduur is niets in uw ogen,
niet meer dan lucht is het bestaan van een mens, sela
7 niet meer dan een schaduw zijn levenspad,
niet meer dan lucht wat hij rusteloos najaagt,
hij vergaart en weet niet wie het toevalt.’
8 Wat heb ik dan te verwachten, Heer?
Mijn hoop is alleen op u gevestigd.

Wijsheid 3:1

1 De zielen van de rechtvaardigen zijn in Gods hand, geen marteling kan hun deren.

Zingen: ♪ psalm 90:3,6

4. Hoe lieflijk is uw woning

Schriftlezing: Psalm 84:2,3-5

Psalm 84:2,3,5

2 Hoe lieflijk is uw woning,
HEER van de hemelse machten.
3 Van verlangen smacht mijn ziel
naar de voorhoven van de HEER.
Mijn hart en mijn lijf roepen
om de levende God.
5 Gelukkig wie wonen in uw huis,
gedurig mogen zij u loven.

Muziek van Johannes Brahms, uit: Ein Deutsches Requiem, deel 4.

5. Jullie hebben nu verdriet

Schriftlezing:Johannes 16:22; Jesaja 66:13; Jezus Sirach 51:35

Johannes 16:22

22 Jullie hebben nu verdriet, maar ik zal jullie terugzien, en dan zul je blij zijn, en niemand zal je je vreugde afnemen.
Jesaja 66:13
13 Zoals een moeder haar zoon troost, zo zal ik jullie troosten;

Jezus Sirach 51:27

27 Zie met eigen ogen dat ik mij maar weinig hoefde in te spannen
en voor mijzelf veel rust gevonden heb.

Zingen: ♪ Psalm 30:4,5

6. Onze stad is immers niet blijvend

Schriftlezing: Hebreeën 13:14; I Korintiërs 15:51,52,54,55; Openbaring 4:11

Hebreeën 13:14

14 Onze stad is immers niet blijvend, wij kijken juist verlangend uit naar de stad die komt.
I Korintiërs 15:51,52,54,55

51 Ik zal u een geheim onthullen: wij zullen niet allemaal eerst sterven – toch zullen wij allemaal veranderd worden, 52 in een ondeelbaar ogenblik, in een oogwenk, wanneer de bazuin het einde inluidt. Wanneer de bazuin weerklinkt, zullen de doden worden opgewekt met een onvergankelijk lichaam en zullen ook wij veranderen. Dan zal wat geschreven staat in vervulling gaan: ‘De dood is opgeslokt en overwonnen. 55 Dood, waar is je overwinning? Dood, waar is je angel?’

Openbaring 4:11

11 ‘U komt alle lof, eer en macht toe, Heer, onze God, want u hebt alles geschapen: uw wil is de oorsprong van alles wat er is.’

Zingen: ♪ Gezang 93:4,5

7. Gelukkig zijn zij die vanaf nu in verbondenheid met de Heer sterven

Schriftlezing: Openbaring 14:13

Openbaring 14:13

“Gelukkig zijn zij die vanaf nu in verbondenheid met de Heer sterven.”’ En de Geest beaamt: ‘Zij mogen uitrusten van hun inspanningen, want hun daden vergezellen hen.’

Zingen: ♪ gezang 267:1

N.B. Indien U een preek anders dan voor uzelf wilt gebruiken, stelt ds. van der Dussen een e-mailbericht aan hem op prijs. Wil hem ook vermelden als bron van de preek.