Preek over

2011-12-24

Ds. A. van der Dussen

Kerstnachtdienst

Liturgie:

Kerstnachtdienst

Op 24 februari 1955 werd hij in San Francisco geboren. Aan zijn geboorte werd geen enkele aandacht geschonken. We weten zelfs niet of zijn moeder blij met hem was: hij was een adoptiekind. Op 5 oktober van dit jaar overleed hij, wereldberoemd. Ik heb het over Steve Jobs, de man van Apple, van de iPhone en de iPad. Onopgemerkt is hij geboren; nu wordt hij herdacht als een man die het aanzien van de wereld heeft veranderd.

Dat staat in contrast met Jezus. Aan diens geboorte werd wél aandacht geschonken. Er waren engelen die ‘vrede op aarde’ zongen en die herders aanspoorden om het kind te gaan zien. Er waren wijzen uit het Oosten die Hem kwamen aanbidden. Een Koning was geboren! Maar wat is nou het uiteindelijke resultaat van zijn leven geweest? Het is nog steeds geen vrede op aarde. Hij heeft zeker een stempel gedrukt op de wereldgeschiedenis: zijn aanhangers groeiden in aantal zo sterk dat een wereldgodsdienst ontstond. Die heeft veel goeds gebracht. Maar niet enkel. De moslims denken met boosheid aan de kruistochten terug. En het vertrouwen in de kerk in Nederland is tot een dieptepunt gedaald. De vraag is daarom, of het anno 2011 nog de moeite waard is om Jezus’ geboorte te vieren. We hebben het over iemand die 2000 jaar geleden leefde. Zou men het over 2000 jaar nog over Steve Jobs hebben? Waarom zouden wij het dan nog bij het Kerstfeest over Jezus hebben?
Mensen die wel eens van Jezus gehoord hebben zeggen vaak: “Ik geloof wel dat hij een goed mens was.” Ik denk dat dat waar is en durf beweren, dat het daarom de moeite waard is om ook in 2011 bij het Kerstfeest zijn geboorte te vieren. Hoezo was Hij een goed mens? Ja, Jezus was een goed mens. Dat mag in de krant. Zoveel goede mensen zijn er niet. Daarom zou het niet verkeerd zijn om met Kerst aan Hem te denken. We hebben het deze dagen toch over bezinning, en over attent zijn voor elkaar? Dan kan het heel inspirerend zijn om stil te staan bij deze man, die tweeduizend jaar geleden geboren is.
Goed – laat dat waar zijn. Maar is dat voldoende reden om nog steeds zijn geboorte te vieren? Ik zou denken van wel, omdat ik nog niet alles gezegd heb over dat ‘goed zijn’ van Jezus. Hij was ook in die zin een goed mens, dat hij ongelooflijk sterk rekende met God. God ging Hem boven alles. In onze samenleving kun je een goed mens zijn zonder dat je in God gelooft en op Hem vertrouwt. Vroeger was dat anders. Voor Jezus was het onbestaanbaar dat Hij een goed mens zou zijn en geen contact zou hebben met God. Je kunt dat ‘primitief’ noemen, of op zijn minst naïef. Maar misschien ligt het wel anders. Zou Jezus ons misschien duidelijk maken, dat het juist karakteristiek is voor een goed mens dat God je boven alles gaat?
In elk geval is het voor Jézus kenmerkend geweest, dat Hij niet alleen bewonderenswaardig goed voor mensen was, maar ook op een unieke manier gericht was op God. Dat werd niet alleen door mensen opgemerkt, maar ook door God. Er wordt van Jezus getuigd dat God blij met Hem was. God heeft bij zijn doop gezegd:

Dit is mijn geliefde zoon, in Hem vind ik vreugde. (Matteüs 3:17)

Ik denk dat dit het zo de moeite waard maakt om de geboorte van Jezus te vieren. Immers – wij willen graag een vrolijk Kerstfeest. Eerder deze week maakte ik een wandeling waarbij mij trof hoe mensen hun best doen om het thuis gezellig te maken met Kerst. Lichtjes, dennengroen, een feestelijke maaltijd: even wordt de somber makende wereld van het journaal buitengesloten. Maar juist omdat we daaraan behoefte hebben is het zo goed om de geboorte van Jezus met Kerst te vieren. Want als God blij van hem werd, zou dat dan ook niet van ons gelden? En omgekeerd: als wij soms zo moedeloos worden van de wereld waarin wij leven, hoeveel te meer God? Wat moet het zijn voor de Schepper dat de mensen zo’n puinhoop maken van zijn wereld? Nee, van deze wereld wordt God niet blij. Maar wél van Jezus! In Hem heeft God zich volledig herkend. Hij zag zijn eigen goddelijke goedheid terug in Jezus. Hij erkent Jezus dan ook als zijn eigen Zoon. Dat wordt van geen ander mens ooit gezegd. Met niemand is God zo blij als met Hem. Daarom vieren wij zijn geboorte, omdata ook wij daar blij van kunnen worden. Het resultaat van zijn leven is niet zo tastbaar als dat van Steve Jobs. Maar het reikt eindeloos veel verder. Jezus is om zo te zeggen de kurk waar de wereld op drijft. Vanwege Jezus krijgt God niet genoeg van deze boze wereld. Vanwege Jezus is er hoop dat het met deze wereld niet misgaat. Zijn goedheid weegt op tegen alle kwaad dat mensen doen. Vanwege Jezus wil God ook graag met u verder. Misschien vindt u zichzelf af en toe een slecht mens. Maar er is die goede Jezus! Vertrouw erop dat Hij méér dan goed maakt wat bij u ontbreekt. Vanwege Jezus is er hoop voor u. Als het aan Hem ligt leeft ook u tot in eeuwigheid bij God.

Hebt u zin in het kerstfeest, in de gezelligheid, in de lichtjes thuis? Weet dan dat de geboorte van Jezus onder die gezelligheid een dikke streep zet. Vanwege Jezus hebben wij reden om lichtjes aan te steken, en om het boze van de wereld niet het laatste woord toe te kennen. Het kind dat toen geboren werd is niet voor niets met engelenzang verwelkomd. Ik wens u een fijn, vrolijk, ja, een zalig Kerstfeest toe.

N.B. Indien U een preek anders dan voor uzelf wilt gebruiken, stelt ds. van der Dussen een e-mailbericht aan hem op prijs. Wil hem ook vermelden als bron van de preek.